Gartner som jobbe ri veksthus med vindruer

Historiske gartnerfag med nye opptakskrav.  

Er du en av de som har kikket lengselsfullt på fagskolestudiet Historiske gartnerfag, men ikke har oppfylt opptakskravene tidligere? Nå kan du ha sjansen!

Fra og med i år åpner studiet også for deg med studiekompetanse, dersom du i tillegg har noe grøntfaglig å skilte med. Har du praktisk, grøntfaglig erfaring, er det mulig å bli realkompetansevurdert opp mot et av opptakskravene.

Historiske gartnerfag er et deltidsstudium over to år, og de fleste av våre studenter tar utdanningen ved siden av full jobb. Du lærer hvordan gartneren som antikvarisk håndverker skal behandle historiske hager som kulturminner, både i daglig drift og skjøtsel, og ved restaurering. Gjennom studiet utarbeider vi drift- og skjøtselsplaner, samt restaureringsplaner for historiske grøntanlegg, basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon. 

Attraktiv kunnskap 

Vi jobber med konkrete, tverrfaglige restaurerings- og skjøtselprosjekter. I teoretiske fag får du blant annet i innføring i hagekunsthistorie, plantenes innførselshistorie, verneteorier, lovverk og standarder. Praksis består blant annet av innføring i ulike tradisjonelle gartnerhåndverk og uttesting av historiske skjøtselsmetoder. Vi har praksis og ekskursjoner i innland og utland. Normalt må kostnadene til dette dekkes av studentene, men for 2023 har vi nok en gledelig nyhet:  

Kullet som starter høsten 2023, har fått tildelt Erasmus+ midler som vil dekke det meste av de to utenlandsoppholdene som kommer andre året.  

Det er ingen grunn til å drøye med søknaden i år, altså!                                                                       

Studiet er en attraktiv spesialisering for deg som 

  • jobber i, eller ønsker å jobbe i og med historiske hager
  • er gartner eller anleggsgartner 
  • er landskapsarkitekt, hageplanlegger eller hagedesigner 
  • er kulturminneforvalter og museumsansatt med relevant grøntfaglig bakgrunn og arbeidsområder. 

Se nærmere om opptakskravene og studiet her: https://www.vea-fs.no/studium/historiske-gartnerfag/. Studiet starter annethvert år, og neste mulighet for opptak blir da i 2025.

Tekst: Ingeborg Sørheim  

Søk her: Søk opptak til utdanning i Norge – Samordna opptak 

Har du spørsmål om studiet eller opptak er det bare å ta kontakt med oss.  

Kontakt oss

Grethe Bøhn Busterud