Anders Garnes er daglig leder i Wikholm

Den som velger å ta anleggsgartnerutdanning har uante muligheter 

Vi har møtt Anders Garnes, daglig leder for Wikholm AS, for å høre hva de mener om kompetanse i anleggsgartnerbransjen.

Anleggsgartnerfirmaet «Anleggsgartnermester Wikholm AS» ble etablert i 1974 og er i dag med sine 80 ansatte, det største Anleggsgartnerfirmaet i Bergen. De har stort fokus på kompetanse, er godkjent lærebedrift og tilbyr de ansatte å ta høyere yrkesfaglig utdanning. De siste årene har fire av de ansatte tatt fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea.

Dere har pr. i dag 4 ansatte som har tatt fagskoleutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea. Hva slags nytteverdi har firmaet av at ansatte tar videreutdanning?

Det gir både firmaet, medarbeiderne og kundene våre en merverdi. For firmaet betyr det at vi får økt kompetanse og fagkunnskap generelt i bedriften. Videre gir økt kompetanse hos medarbeidere økt kvalitet i anleggene. Bedre anlegg gir lavere driftskostnader på anleggene som vil være verdifullt for oppdragsgiverne på sikt. Medarbeidere som får kompetanseheving, føler og vet at de blir satt pris på og det fører til bedre trivsel på arbeidsplassen.

Dere har i alle år vært godkjent lærebedrift i anleggsgartnerfaget. Hva betyr det for bedriften å ha lærlinger?

Akkurat nå har vi 7 lærlinger innen anleggsgartnerfaget. Vi har inngått en avtale om «Samfunnskontrakt», der vi forplikter oss til å ta inn lærlinger.  Det er viktig for oss å kunne bidra med opplæring, slik at vi har ansatte med fagutdanning og god kompetanse fremover. Det er et stort behov for faglært arbeidskraft i anleggsgartnerbransjen.

Hvordan er mulighetene for å få jobb som anleggsgartner?

Den som velger å ta anleggsgartnerutdanning har uante muligheter. Det som begrenser oss i dag, er mangel på flinke fagfolk.

Vi ønsker også å øke andelen norske medarbeidere. Dette er en fordel med tanke på språk og kommunikasjon. Med medarbeidere som snakker godt norsk vil vi redusere sjansen for misforståelser som igjen kan bedre HMS-arbeidet på byggeplassene. Vi har også behov for arbeidsledere med fagutdanning. Disse har igjen, sitt utspring fra fagutdanningen, gjerne med noe tilleggsutdanning som Anleggsgartnertekniker og/eller mester.

Kan du si noe om viktigheten av kunnskapsbehov i og rundt bedriftene og innad i bransjen?

Det er viktig med god kompetanse både innen det grå og det grønne.

Hva tenker du om kompetansebehovet for anleggsgartnere i fremtiden?

Det er først og fremst behov for anleggsgartnere med grunnutdanning, altså fagbrev. Det er for få som velger å bli anleggsgartnere. Her i Bergen har vi et bra opplæringskontor OKAB, på Østlandet har dere SOA. Vi ser at det vil være behov for at ansatte har flere fagbrev. Som for eksempel at en anleggsgartner også har gartnerkompetanse, eller agronomkunnskap. Anleggsrørlegger og maskinfører er også relevant, siden økt kompetanse er positivt.

Hvordan kan anleggsgartnerfirmaer i større grad legge til rette for/støtte opp om ansatte som ønsker å videreutdanne seg innen faget.

Det er viktig å støtte medarbeidere som ønsker å ta videreutdanning og gi dem mulighet til å utvikle seg videre innen anleggsgartnerfaget, slik at vi beholder dem i bransjen.

Kan du se for deg endringer i samfunnet, som vil gi bransjen nye muligheter?

Klimaendringer og økt fokus på vannhåndtering, miljøfokus som valg av kortreiste produkter, at vi for eksempel velger granitt fra Norge som alternativ til stein fra Kina.

Er det fagområder i bransjen som bør styrkes ytterligere?

Anleggsgartnerutdanningen i Norge legger vekt på både grønn og grå del. Vi ønsker ikke å splitte dette opp. Det vil si at generell kompetanseheving er ønskelig.

Du er selv anleggsgartnertekniker. Hva var det som gjorde at du ble anleggsgartner?

Det er en familiesvakhet. Jeg vokste opp i et gartneri, der far var produksjonsgartner og mor blomsterdekoratør. Jeg har en bror som er anleggsgartner, en annen som er produksjonsgartner og en søster som er blomsterdekoratør. Etter at jeg hadde tatt fagbrev som anleggsgartner, gikk jeg videre og ble Anleggsgartnertekniker.

Hva er det du synes er mest spennende/utfordrende og givende med å være Anleggsgartner?

Jeg treffer mange hyggelige folk, både kunder og de vi samarbeider med. Det kan være byggeledere med bakgrunn innen bygg eller betong, eller landskapsarkitekter. Det er viktig at vi som anleggsgartnerfirma er med i planleggingsprosessen, slik at vi kan komme med innspill på praktiske løsninger og sammen sikre at vi får best mulige løsninger for oppdragsgiver.

Anleggsgartnertekniker Anders Garnes ute på et anlegg under bygging
Det nybydge omsorgsenteret har flere terrasser med grøntanlegg
Endre Kolås var lærling hos Anleggsgartner Wikholm, og fikk  tidlig oppgaver med ansvar.

Vil du vite mer om fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker?
Les her: Anleggsgartnertekniker

Det kreves fagbrev (eller tilsvarende kompetanse) for å komme inn på en fagskoleutdanning.

Kontakt oss

Anders Garnes er daglig leder i Wikholm
Anders Garnes er daglig leder i anleggsgartnerfirmaetWikholm
Dorte Finstad