Grøntanlegg i Malmø

Behov for grøntfaglig kompetanse kombinert med lederutdanning 

Er du i tvil om hvilke bransje og yrke du skal satse på i fremtiden? Da kan jeg fortelle deg litt om mine erfaringer, og framtidsutsiktene for deg som vurderer å tilegne deg grøntfaglig kompetanse.

Jeg, Odd Hugo Gauslaa, er en erfaren næringslivsleder og underviser unge og motiverte fagarbeidere, som blant annet skal bli mestere innenfor anleggsgartnerfaget, ved Norges grønne fagskole – Vea

Bedriftsledelse

Jeg underviser i faget bedriftsledelse. Kombinerer du dette med grøntfaglig kompetanse, ser jeg svært store muligheter i det fremtidige arbeidsmarkedet i Norge.  Jeg får stadig bekreftelser og innsyn i hvilke muligheter som finnes innenfor grøntanleggsektoren. Når vi sammen med studentene analyserer og ser på bransjen og markedet, ser vi hvilke inntjeningsmuligheter som ligger i grøntanlegg. Jeg tenker at dette er en relativt «ung bransje» hvor markedet er i vekst, og i større og større grad etterspør dyktige folk. Her ser vi et vekstpotensial i årene fremover. Vi nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder å bruke penger på oppussing av boligen vår. Da er det også naturlig at det investeres i uteområdene, både i privat og offentlig sektor.

Grøntanleggsbransje i vekst

Når vi sammen med studentene analyserer regnskap hos aktørene i eksempelvis anleggsgartner- bransjen, ser vi at det er gjennomgående svært gode tall. Dette er en bransje i vekst, og hvor konkurransesituasjonen ennå ikke har ødelagt marginene som i mange andre bransjer.  Vi hører om unge mennesker tidlig i 20 årene, som får godt over en halv million i årslønn. I anleggsgartnerbransjen er dette et godt tegn på stor etterspørsel, og at man derfor er villig til å betale godt og investere i unge folk med denne kompetansen.  Iblant tenker jeg at; hadde jeg vært ung i dag, så er dette en bransje hvor jeg selv ville vurdert å satse og kanskje etablert egen virksomhet. Når jeg snakker med representanter for de store bygg -og anleggsentreprenørene i Norge og nevner at dette må være en svært interessant bransje, så bekreftes dette.  Nettopp fordi store bygg- og anleggsentreprenører ser muligheter for å kjøpe opp gode anleggsgartnerbedrifter, for så å utvide sitt tjenestetilbud og bli en totalleverandør. Utfordringen er at oppkjøp fort blir dyrt, da mange bedrifter i anleggsgartnerbransjen har gode tall.

Arbeidslivet er i kontinuerlig endring

Vi vet at arbeidslivet er i kontinuerlig endring og at bransjer går opp og ned. Da er det viktigere enn noen gang å velge de riktige bransjene med gode framtidsutsikter, og at man ikke velger en bransje som er på vei ned. Vi har nå hatt mange gode år i næringslivet generelt og bygg -og anleggsbransjen spesielt. Det står ikke på mangler på kapital som skal investeres i fortsatt vekst. Dette er en av årsakene til at bygg -og anleggsbedriftene ser etter oppkjøpskandidater for å vokse. Både innenfor dagens områder, men også nye områder hvor de i dag i mindre grad er til stede som for eksempel i anleggsgartnerbransjen.

Dette er en naturlig vekststrategi, og strategivalg er blant annet et tema vi bruker mye tid på å diskutere i klassen. Så mitt råd er; lær deg eksempelvis anleggsgartnerfaget eller et annet grønt faglig yrke, og bli best på dette. Hvis du i tillegg kombinerer dette med faget bedriftsledelse, hvor du lærer deg å tenke strategisk, organisasjon, ledelse og administrasjon har du gode muligheter til å lykkes.

Har du en «gründer» i deg, da er Norges grønne fagskole – Vea, stedet for deg.

Dette kan sannsynligvis være et av de smarteste og mest lønnsomme valgene du tar i ditt liv. Og husk at fra nå og i fremtiden, vil det sannsynligvis være et smartere valg å bli mester, i stedet for å ta en master.

Behov for fagarbeidere

«SSBs framskrivninger viser at vi vil mangle 100.000 fagarbeidere i 2035. Da må politikerne sørge for et mangfold i utdanningssektoren hvor både mester og master er like attraktivt. Vi står midt oppe i en omstilling av norsk økonomi, og har behov for flere fagarbeidere på høyt nivå. Vi trenger flinke fagfolk med praktisk og nødvendig kompetanse som kan være med på å bygge norsk næringsliv i årene fremover». Kilde SSB.

Ta gjerne kontakt

Ønsker du å ta en prat med meg om dine fremtidige muligheter, så ikke vent med å ringe meg og det kan bli lønnsomt for deg.

Tekst: Odd Hugo Gauslaa, lektor/faglærer i bedriftsledelse, 9.februar 2021

Bedriftsledelse inngår i disse fagskoleutdanningene:

Kontakt oss

Grøntanlegg i Malmø
Grøntanlegg i Malmø. Foto: Tor Jørgen Askim, NAML
For meg var det å komme til Nederland for første gang, med Floriaden 2022 som det store høydepunktet, en virkelig strålende måte å kombinere faglig oppdatering, faglig påfyll og sosiale opplevelser med kollegaer. Som lærer innenfor anleggsgartnerbransjen og det grøntfaglige, var det lett å bli begeistret for både byen og utstillingen.
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har høsten 2021, vurdert den høyere yrkesfaglige utdanningen Anleggsgartnertekniker, opp mot kravene for sentral godkjenning.
Den grønne delen av anleggsgartnerfaget blir stadig viktigere. Politikere og andre er opptatt av å snu utviklingen i retning grønne verdier og vegetasjon.
Vi har møtt Anders Garnes, daglig leder for Wikholm AS, for å høre hva de mener om kompetanse i anleggsgartnerbransjen.
Opptakskravet til fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker er fagbrev Anleggsgartner eller tilsvarende kompetanse.
Karl Eirik har tatt fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker og er klar for nye utfordringer i jobben.
Arne er anleggsgartner og ønsket mer kompetanse innen drift av anleggsgartnerfima.