Grøntanlegg i Malmø

Behov for grøntfaglig kompetanse kombinert med lederutdanning 

Er du i tvil om hvilke bransje og yrke du skal satse på i fremtiden? Da kan jeg fortelle deg litt om mine erfaringer, og framtidsutsiktene for deg som vurderer å tilegne deg grøntfaglig kompetanse.

Jeg, Odd Hugo Gauslaa, er en erfaren næringslivsleder og underviser unge og motiverte fagarbeidere, som blant annet skal bli mestere innenfor anleggsgartnerfaget, ved Norges grønne fagskole – Vea

Bedriftsledelse

Jeg underviser i faget bedriftsledelse. Kombinerer du dette med grøntfaglig kompetanse, ser jeg svært store muligheter i det fremtidige arbeidsmarkedet i Norge.  Jeg får stadig bekreftelser og innsyn i hvilke muligheter som finnes innenfor grøntanleggsektoren. Når vi sammen med studentene analyserer og ser på bransjen og markedet, ser vi hvilke inntjeningsmuligheter som ligger i grøntanlegg. Jeg tenker at dette er en relativt «ung bransje» hvor markedet er i vekst, og i større og større grad etterspør dyktige folk. Her ser vi et vekstpotensial i årene fremover. Vi nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder å bruke penger på oppussing av boligen vår. Da er det også naturlig at det investeres i uteområdene, både i privat og offentlig sektor.

Grøntanleggsbransje i vekst

Når vi sammen med studentene analyserer regnskap hos aktørene i eksempelvis anleggsgartner- bransjen, ser vi at det er gjennomgående svært gode tall. Dette er en bransje i vekst, og hvor konkurransesituasjonen ennå ikke har ødelagt marginene som i mange andre bransjer.  Vi hører om unge mennesker tidlig i 20 årene, som får godt over en halv million i årslønn. I anleggsgartnerbransjen er dette et godt tegn på stor etterspørsel, og at man derfor er villig til å betale godt og investere i unge folk med denne kompetansen.  Iblant tenker jeg at; hadde jeg vært ung i dag, så er dette en bransje hvor jeg selv ville vurdert å satse og kanskje etablert egen virksomhet. Når jeg snakker med representanter for de store bygg -og anleggsentreprenørene i Norge og nevner at dette må være en svært interessant bransje, så bekreftes dette.  Nettopp fordi store bygg- og anleggsentreprenører ser muligheter for å kjøpe opp gode anleggsgartnerbedrifter, for så å utvide sitt tjenestetilbud og bli en totalleverandør. Utfordringen er at oppkjøp fort blir dyrt, da mange bedrifter i anleggsgartnerbransjen har gode tall.

Arbeidslivet er i kontinuerlig endring

Vi vet at arbeidslivet er i kontinuerlig endring og at bransjer går opp og ned. Da er det viktigere enn noen gang å velge de riktige bransjene med gode framtidsutsikter, og at man ikke velger en bransje som er på vei ned. Vi har nå hatt mange gode år i næringslivet generelt og bygg -og anleggsbransjen spesielt. Det står ikke på mangler på kapital som skal investeres i fortsatt vekst. Dette er en av årsakene til at bygg -og anleggsbedriftene ser etter oppkjøpskandidater for å vokse. Både innenfor dagens områder, men også nye områder hvor de i dag i mindre grad er til stede som for eksempel i anleggsgartnerbransjen.

Dette er en naturlig vekststrategi, og strategivalg er blant annet et tema vi bruker mye tid på å diskutere i klassen. Så mitt råd er; lær deg eksempelvis anleggsgartnerfaget eller et annet grønt faglig yrke, og bli best på dette. Hvis du i tillegg kombinerer dette med faget bedriftsledelse, hvor du lærer deg å tenke strategisk, organisasjon, ledelse og administrasjon har du gode muligheter til å lykkes.

Har du en «gründer» i deg, da er Norges grønne fagskole – Vea, stedet for deg.

Dette kan sannsynligvis være et av de smarteste og mest lønnsomme valgene du tar i ditt liv. Og husk at fra nå og i fremtiden, vil det sannsynligvis være et smartere valg å bli mester, i stedet for å ta en master.

Behov for fagarbeidere

«SSBs framskrivninger viser at vi vil mangle 100.000 fagarbeidere i 2035. Da må politikerne sørge for et mangfold i utdanningssektoren hvor både mester og master er like attraktivt. Vi står midt oppe i en omstilling av norsk økonomi, og har behov for flere fagarbeidere på høyt nivå. Vi trenger flinke fagfolk med praktisk og nødvendig kompetanse som kan være med på å bygge norsk næringsliv i årene fremover». Kilde SSB.

Ta gjerne kontakt

Ønsker du å ta en prat med meg om dine fremtidige muligheter, så ikke vent med å ringe meg og det kan bli lønnsomt for deg.

Tekst: Odd Hugo Gauslaa, lektor/faglærer i bedriftsledelse, 9.februar 2021

Bedriftsledelse inngår i disse fagskoleutdanningene:

Kontakt oss

Grøntanlegg i Malmø
Grøntanlegg i Malmø. Foto: Tor Jørgen Askim, NAML