Klassebilde av studenter på fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker

Er du anleggsgartner? Ønsker du å utvide ditt godkjenningsområde innen sentral godkjenning? 

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har høsten 2021, vurdert den høyere yrkesfaglige utdanningen Anleggsgartnertekniker, opp mot kravene for sentral godkjenning.

I oktober 2021 rettet Norges grønne fagskole – Vea en henvendelse til Direktoratet for byggkvalitet med ønske om deres vurdering av fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker opp mot kravene for sentral godkjenning. I samarbeid med NAML ble det satt opp godkjenningsområder som vi ønsket at DiBK skulle vurdere.

I svar til Vea 20.desember 2021 viser DiBK til hvilke godkjenningsområder de mener Anleggsgartnertekniker-utdanningen er tilstrekkelig relevant for:

«Utdanningen er vurdert som tilstrekkelig relevant for følgende godkjenningsområder:

  • søker i tiltaksklasse 1 og 2
  •  prosjekterende veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 og 2
  • oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1 og 2
  • utførende innmåling og utstikking i tiltaksklasse 1, 2 og 3
  • utførende landskapsutforming i tiltaksklasse 1, 2 og 3»

Direktoratet for byggkvalitet presiserer videre:

«At foretaket skal dokumentere relevant utdanning er kun ett av flere vilkår som må være dokumentert oppfylt ved søknad om sentral godkjenning. Det må i hvert enkelt tilfelle foretas en konkret vurdering av om samtlige vilkår for innvilgelse er oppfylt. I tillegg til relevant utdanning må foretaket oppfylle krav til relevant praksis over tid, seriøsitetsvilkårene og kvalitetssikringsrutiner i henhold til byggesaksforskriften.» 

DiBK sin vurdering er gode nyheter for alle som velger å gjennomføre fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker på 120 studiepoeng. Etter endt utdanning vil du som tidligere kunne søke Mesterbrevnemda om Mesterbrev. Nå kan du i tillegg søke om Sentral godkjenning for områdene beskrevet over. Det forutsettes at de andre kravene som blant annet relevant praksis over tid, er oppfylt. 

Med mulighetene for Mesterbrev og økt godkjenningsområde for Anleggsgartnerteknikere, håper vi at høyere yrkesfaglig utdanning blir en enda mer attraktiv retning å velge for å imøtekomme bransje og samfunnsbehov.

Tekst: Anne Hagen Bakken
Foto: Grethe Bøhn Busterud

Er du anleggsgartner og ønsker høyere yrkesfaglig utdanning? Neste studiestart for Anleggsgartnertekniker (120 studiepoeng) er høsten 2023. Du kan lese om utdanningen her: Anleggsgartnertekniker

Kontakt oss

Klassebilde av studenter på fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker
Etter fullført fagskoleutdanning på 120 studiepoeng, kan Anleggsgartnerteknikere søke om sentral godkjenning. Foto: Grethe Bøhn Busterud
Grethe Bøhn Busterud