Planteinstallasjoner i innerom

Fagskoleutdanningen Planteinstallasjoner i innerom er en høyere yrkesfaglig utdanning for alle som ønsker kompetanse på det å innrede rom med grønne planter
Om studiet

Planteinstallasjoner i innerom er en utdanning for alle som ønsker en bredere kompetanse på grønne potteplanter og det å skape gode, inspirerende og grønne interiør.

Både i det offentlige og private er det etterspørsel etter å få inn planter som demper det harde, industrielle og tekniske. Det er en markant økning i trenden med å dekorere med grønt. Det er både estetiske og helsemessige årsaker til dette.

Planteinstallasjoner i innerom er en høyere yrkesfaglig utdanning for alle som ønsker bredere kompetanse på det å innrede rom med grønne planter. Utdanningen tar for seg ulike måter å bruke planter på:

 • enkelt planter som plasseres i et rom, i plantebeholdere/potter tilpasset interiøret
 • planter som integreres/fastmonteres i møbler eller interiøret i et rom
 • plantevegger og andre installasjoner med planter som er montert på vegg, i tak eller på gulv

Forståelsen av hvordan plantene fungerer og hva som skal til for at de ulike plantene trives, er kjernen i studiet. Det handler om å skape planteinstallasjoner som kan holde i mange år, uten behov for store utskiftninger av planter. Med andre ord handler det om å utvikle bærekraftige løsninger som både ivaretar det økonomiske, helsemessige og miljømessige i et rom. Valg av planter tilpasset rommets klima og lysforhold, utarbeide skjøtselsplaner, ivareta plantenes helse, designe kreative løsninger tilpasset rommets estetikk, beregning av anbud og kjennskap til standarder og forskrifter er viktig i dette studiet.

Studiet gjør deg i stand til å skape helhetlige, bærekraftige planteinstallasjoner, tilpasset rommet og kundens behov. Dette innebærer bred plantekjennskap, lys, luft- og bygningsforhold, slik at både mennesker, bygning og interiør blir ivaretatt, samt kjennskap til ulike standarder og forskrifter.

Studiet er for alle som ønsker å bygge videre på sin grøntfaglige og/eller kreative, estetiske kompetanse med en bredere kompetanse på planter og plantebruk i innerom, som for eksempel: interiørdesigner, interiørarkitekt, designer, gartner eller blomsterdekoratør.

 

Oppbygging av studiet

Fagskoleutdanningen Planteinstallasjoner i innerom er en høyere yrkesfaglig utdanning på 60 studiepoeng. Studiet er delt inn i syv emner, hvor over 85% av innholdet er grønt-faglig og kreativt. Organiseringen av undervisningen tar høyde for at studentene har ulik bakgrunn og kompetanse. Undervisningen i emnene deles inn i én introduksjonsdel og én spesialiseringsdel. De grønne emnene er helt sentrale og skal gjennomsyre alle de andre emnene, slik at studenten utvikler grønn spesialkompetanse.. Det blir gjennomført praktiske undervisningsøkter på Vea eller ute i yrkesfeltet i samarbeid med bransjen. I løpet av studiet skal studentene gjennomføre 25 dagers praksis.

Faglig innhold, emner:

 • Plantekunnskap og planteforståelse
 • Plantebeholdere, vekstmedier og -systemer
 • Økonomistyring og prosjektledelse
 • Interiør og konseptutvikling
 • Salg og markedsføring
 • Bærekraftig yrkesutøvelse
 • Plantebruk i praksis
Målet med studiet

Med Planteinstallasjoner i innerom får du kompetanse til å prosjektere, planlegge, drifte og selge større plantearrangementer/installasjoner.

Uansett om du har bakgrunn som gartner, anleggsgartner, interiørkonsulent eller blomsterdekoratør, har du store muligheter med denne spesialkompetansen. Dette kan være salg av interiørplanter i hagesenter eller blomsterbutikk, design og innredning med ulike planteinstallasjoner, utvikle produkter og tjenester og/eller levere servicetjenester.. VR-teknologi  for å lage virtuelle rom der brukerne kan se hvordan prosjektet blir seende ut, er under utvikling og vil på sikt bli tatt inn i undervisningen.

Denne kompetansen gir mulighet for å jobbe med planteinnredning innen disse områdene:

 • kreativitet og konseptutvikling
 • valg av planter og vekst-medium
 • valg av teknisk løsning og plantebeholdere
 • innsalg av slike prosjekter
 • gjennomføring og ledelse av prosjekter
 • kvalitetssikring og skjøtsel av plantene
  – i kombinasjon med egen faglig bakgrunn.
Samlinger og studiested

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Det er totalt 16 fysiske samlinger på Vea. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. De fysiske samlingene gjennomføres på Vea i Moelv, fra tirsdag til fredag. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlingsuker skoleåret 2024/2025

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for studieåret 2024/2025: Uke 35, 37, 41, 45, 4, 8, 14 og 20.

Opptakskrav
 • Fagbrev gartner
 • Vg3 Gartnernæring
 • Fagbrev blomsterdekoratør
 • Fagbrev anleggsgartner
 • Vg3 Interiør
 • Vg3 Utstillingsdesign
 • Vg3 Kunst, design og arkitektur
 • Generell studiekompetanse
  eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.
Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis

Slik søker du

Søknad og opptak

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april 2024.

Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

 • Fagbrev eller vitnemål med generell studiekompetanse
 • Karaktergrunnlag
 • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Anne Stine Solberg

Planteinstallasjoner i innerom

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 60 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over to år
Plasser: 20
Studieavgift: Kr 13 200,- (kan bli indeksregulert)
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: 27.august 2024

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg