Planteinstallasjoner i innerom 

Fagskolestudiet Planteinnstallasjoner i innerom er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker en spisskompetanse på tropiske planter og hvordan de kan brukes for å skape trivsel og estetiske uttrykk i inne-rom. I tillegg til økt planteforståelse og kunnskap om hvilke behov de ulike plantene har, får du kompetanse på å designe, etablere og skjøtte planteinnredninger.

Både i det offentlige og private er det etterspørsel etter å få inn planter som demper det harde, industrielle og tekniske. Det er både estetiske og helsemessige årsaker til dette. Planteinstallasjoner i innerom er et grønt-faglig og kreativt studium, hvor tropiske planter står i fokus. Studiet gir yrkesrettet kompetanse på høyere nivå og gjør deg i stand til å skape helhetlige, bærekraftige planteinstallasjoner, tilpasset rommets muligheter og kundens behov. Dette innebærer innsikt i ulike standarder og forskrifter, slik at både mennesker og interiør blir ivaretatt. Sentralt er valg av planter og design av plantekonsepter tilpasset rommets uttrykk og vekstforhold. I tillegg omhandler studiet det å planlegge planteprosjekter, selge dem inn, etablere, drifte og skjøtte planteinstallasjoner i inne-rom.

Oppbygging av studiet

Studiet er delt inn i syv emner, hvor over 85% av innholdet er grønt-faglig og kreativt. Organiseringen av undervisningen tar høyde for at studentene har ulik bakgrunn og kompetanse. Undervisningen i emnene deles inn i én introduksjonsdel og én spesialiseringsdel. For å ivareta individuelle behov, blir introduksjonsdelene først og fremst nettbasert med oppgaveløsning og tilbakemelding. De grønne emnene er helt sentrale og skal gjennomsyre alle de andre emnene slik at studenten utvikler grønn spesialkompetanse.. Det blir gjennomført praktiske undervisningsøkter på Vea eller ute i yrkesfeltet samarbeid med bransjen. I løpet av studiet skal studentene gjennomføre 25 dagers praksis.

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Faglig innhold

 • Plantekunnskap og planteforståelse
 • Plantebeholdere, vekstmedier og -systemer
 • Økonomistyring og prosjektledelse
 • Konseptutvikling
 • Salg og markedsføring
 • Bærekraftig yrkesutøvelse
 • Plantebruk i praksis

Veien videre

Kompetansen gir mulighet for å jobbe med vekstinnredning med tanke på:

 • kreativitet og konseptutvikling
 • valg av planter og vekst-medium
 • valg av teknisk løsning og plantebeholdere
 • innsalg av slike prosjekter
 • gjennomføring og ledelse av prosjekter
 • kvalitetssikring og skjøtsel av plantene
  – i kombinasjon med egen faglig bakgrunn.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: