Planteinstallasjoner i innerom 

Utdanning innen grønne planter og plantevegger. "Planteinstallasjoner i innerom" er Veas nye studium for alle som ønsker en spisskompetanse på grønne stueplanter og plantevegger, og det å skape gode, inspirerende og sunne grønne interiør.

Både i det offentlige og private er det etterspørsel etter å få inn planter som demper det harde, industrielle og tekniske. Det er en markant økning i trenden med å dekorere med grønt. Det er både estetiske og helsemessige årsaker til dette.

Planteinstallasjoner i innerom er et høyere yrkesfaglig studium for alle som ønsker spisskompetanse på det å innrede rom med grønne planter. Utdanningen tar for seg ulike måter å bruke planter på:

 • enkelt planter som plasseres i et rom, i plantebeholdere/potter tilpasset interiøret
 • planter som integreres/fastmonteres i møbler eller interiøret i et rom
 • store plantevegger og andre installasjoner med planter som er montert på vegg, i tak eller på gulv

Forståelsen av hvordan plantene fungerer og hva som skal til for at de ulike plantene trives, er kjernen i studiet. Det handler om å skape planteinstallasjoner som kan holde i mange år, uten behov for store utskiftninger av planter. Med andre ord handler det om å utvikle bærekraftige løsninger som både ivaretar det økonomiske, helsemessige og miljømessige i et rom. Valg av planter tilpasset rommets klima og lysforhold, utarbeide skjøtselsplaner, ivareta plantenes helse, designe kreative løsninger tilpasset rommets estetikk, beregning av anbud og kjennskap til standarder og forskrifter er viktig i dette studiet.

Studiet gjør deg i stand til å skape helhetlige, bærekraftige planteinstallasjoner, tilpasset rommet og kundens behov. Dette innebærer bred plantekjennskap, lys, luft- og bygningsforhold, slik at både mennesker, bygning og interiør blir ivaretatt, samt kjennskap til ulike standarder og forskrifter.

Studiet er for alle som ønsker å bygge videre på sin grøntfaglige og/eller kreative, estetiske kompetanse med en spisskompetanse på planter og plantebruk i innerom, som for eksempel: interiørdesigner, interiørarkitekt, designer, møbelsnekker, gartner eller blomsterdekoratør.

Oppbygging av studiet

Studiet er delt inn i syv emner, hvor over 85% av innholdet er grønt-faglig og kreativt. Organiseringen av undervisningen tar høyde for at studentene har ulik bakgrunn og kompetanse. Undervisningen i emnene deles inn i én introduksjonsdel og én spesialiseringsdel. For å ivareta individuelle behov, blir introduksjonsdelene først og fremst nettbasert med oppgaveløsning og tilbakemelding. De grønne emnene er helt sentrale og skal gjennomsyre alle de andre emnene, slik at studenten utvikler grønn spesialkompetanse.. Det blir gjennomført praktiske undervisningsøkter på Vea eller ute i yrkesfeltet samarbeid med bransjen. I løpet av studiet skal studentene gjennomføre 25 dagers praksis.

Faglig innhold

 • Plantekunnskap og planteforståelse
 • Plantebeholdere, vekstmedier og -systemer
 • Økonomistyring og prosjektledelse
 • Konseptutvikling
 • Salg og markedsføring
 • Bærekraftig yrkesutøvelse
 • Plantebruk i praksis

Tittel

Fagtekniker planteinstallasjoner

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. De fysiske samlingene gjennomføres på Vea i Moelv, fra tirsdag til fredag. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlingsuker skoleåret 2022/2023

Det er planlagt samlinger disse ukene fra høsten 2022, men her kan det komme endringer: 35, 37, 45, 49, 1, 5, 9 og 13.

På Vea har vi hybler som studenter kan leie når de er inne på samling. Du kan lese mer om det her: https://www.vea-fs.no/hybel/

Veien videre

Etter å ha fullført og bestått studiet, kan du blant annet jobbe med å prosjektere, planlegge, drifte og selge større plantearrangementer/installasjoner.

Uansett om du har bakgrunn som gartner, anleggsgartner, arkitekt, interiørkonsulent eller blomsterdekoratør, har du store muligheter med denne spesialkompetansen. Dette kan være salg av interiørplanter i hagesenter eller blomsterbutikk, design og innredning med ulike planteinstallasjoner, utvikle produkter og tjenester, levere servicetjenester/servicegartner eller jobbe med produksjon av planter i Norge. Automatisering av installasjoner gjør det enklere å skjøtte større prosjekter, men mer komplekst å installere. Derfor trengs det kunnskap om dette. VR-teknologi er på banen for å lage virtuelle rom der brukerne ser hvordan prosjektet blir seende ut hos seg eller kan oppholde seg i det grønne rom uten å være der fysisk.

Denne kompetansen gir mulighet for å jobbe med planteinnredning innen disse områdene:

 • kreativitet og konseptutvikling
 • valg av planter og vekst-medium
 • valg av teknisk løsning og plantebeholdere
 • innsalg av slike prosjekter
 • gjennomføring og ledelse av prosjekter
 • kvalitetssikring og skjøtsel av plantene
  – i kombinasjon med egen faglig bakgrunn.

For detaljer om studiet les: Planteinstallasjoner studieplan

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

 

For mer informasjon ta kontakt med: