Dambygging 4. Gravemaskin,dumper. Foto Runar Daler, Anelggsmaskinen

Jobber du innen anlegg og ønsker å utvide ditt godkjenningsområde innen Sentral godkjenning? 

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har i mai 2022 vurdert Veas høyere yrkesfaglige utdanning Ledelse i maskinentreprenørfaget

1.oktober 2021 rettet Norges grønne fagskole -Vea en henvendelse til Direktoratet for byggkvalitet der vi ønsket deres vurdering av utdanningen Ledelse i maskinentreprenørfaget opp mot kravene for sentral godkjenning. I samarbeid med MEF (Maskinentreprenørenes forbund) ble det satt opp godkjenningsområder som vi ønsket DiBK sin vurdering av.

I svar til Vea 30.mai 2022 viser DiBK til hvilke godkjenningsområder de mener Ledelse i maskinentreprenørfaget er tilstrekkelig relevant for og de skriver:

«Vår vurdering av Ledelse i maskinentreprenørfaget baserer seg på hvilket fagbrev som ligger i bunn for utdanningen. Fagbrevet vil derfor ha avgjørende betydning for hvilke godkjenningsområder utdanningen anses som relevant. Direktoratet bemerker at flere av fagbrevene som er godkjent for opptak til studiet ikke vil anses som relevante for godkjenningsområder i den sentrale godkjenningsordningen. I disse tilfellene vil også studiet i seg selv inneha marginal relevans i forhold til de fleste godkjenningsområder.»

Videre skriver DiBK:

«Utdanningen kan, på generelt grunnlag, vurderes som tilstrekkelig relevant for følgende godkjenningsområder, gitt relevant fagbrev i bunn:

 • søker i tiltaksklasse 1 og 2
 • prosjekterende veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
 • prosjekterende vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1
 • prosjekterende miljøsanering i tiltaksklasse 1
 • oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1
 • utførende innmåling og utstikking i tiltaksklasse 1 og 2
 • utførende landskapsutforming i tiltaksklasse 1 og 2
 • utførende veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 og 2
 • utførende vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 og 2
 • utførende riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 og 2.
 • overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1

Utdanningen er vurdert som ikke tilstrekkelig relevant for følgende godkjenningsområder:

 • prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 1
 • prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1
 • uavhengig kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 1

Direktoratet for byggkvalitet presiserer videre:

«At foretaket skal dokumentere relevant utdanning er kun ett av flere vilkår som må være dokumentert oppfylt ved søknad om sentral godkjenning. Det må i hvert enkelt tilfelle foretas en konkret vurdering av om samtlige vilkår for innvilgelse er oppfylt. I tillegg til relevant utdanning må foretaket oppfylle krav til relevant praksis over tid, seriøsitetsvilkårene og kvalitetssikringsrutiner henhold til SAK10.»

DiBK sin vurdering er gode nyheter for alle som velger å gjennomføre Ledelse i maskinentreprenørfaget på 90 studiepoeng. Nå kan du etter endt utdanning søke om Sentral godkjenning for områdene beskrevet over. Det forutsettes at du har relevant fagbrev og at de andre kravene som blant annet relevant praksis over tid, er oppfylt.

Les om studietilbudet, opptakskrav og hvordan du søker her: Ledelse i maskinentreprenørfaget

Tekst: Anne Hagen Bakken, avdelingsleder fagskole
Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Kontakt oss

Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen