Å få være i et miljø med motiverte mennesker som vil lære, utvikle seg og samtidig bidrar til et godt sosialt fellesskap. Ellers engasjeres jeg av grønne fag, birøkt og sykling.