Utsikt over fjellandskap i høstfarger

Kan en hage gjøre oss mindre stresset? 

«Vil du være lykkelig en dag, så drikk deg full. Vil du være lykkelig et år, så gift deg. Vil du være lykkelig resten av ditt liv, så få deg en hage», sier ett kinesisk ordtak.  

Forskning og erfaringsbasert kunnskap

Det er mye klok visdom i gamle ordtak, men det må forskning og erfaringsbasert kunnskap til for å ta i bruk slik kunnskap i dagens moderne samfunn.  Mange forskere har latt seg inspirere til å forske på bruken av det grønne, og bruk av hage og natur i rehabilitering og behandling av sykdom.

Personer som sitter ved vannet
«Stille stund ved Mjøsa sammen med Grønn Helse-studenter.»
Foto: Ingunn Sigstad Moen, Vea høsten 2020.

View through a window-studien

Noen av den mest kjente og grunnleggende forskningen på naturens påvirkning på oss mennesker, er gjort av miljøpsykologen Roger Ulrich fra 1980-tallet. Han fant blant annet at pasienter som hadde vindusutsikt til natur, brukte mindre smertestillende, hadde færre negative notater i sykepleie-dokumentasjonen, og ble raskere utskrevet fra sykehuset etter cholesystectomi-operasjon (fjerning av galleblære) enn pasienter som hadde utsikt til en mursteinsvegg.  Denne studien kalles View through a window-studien, og har lagt grunnlag for mye videre forskning på natur og naturens påvirkning på mennesker.

Utforming av hage for rehabilitering

Ved Lantbruksuniversitetet i Alnarp i Sverige har professor Patrik Grahn m.fl.  etablert en rehabiliteringshage og en behandlingsmåte, som hjelper pasienter med kronisk utmattelse tilbake til hverdagen og arbeidslivet, gjennom bruk av ett tilrettelagt hageområde. Hagen har en tilpasset utforming, som er tilpasset brukergruppen, og virker stressreduserende og rehabiliterende på brukerne av hagen. I forbindelse med dette arbeidet har også Grahn utført mye forskning på blant annet hvordan en hage bør utformes, slik at den bidrar til rehabilitering til pasientene.

Naturen har en stressreduserende effekt på mennesker

Annen forskning viser at naturen har en stressreduserende effekt på mennesker – og bare en liten flik av det grønne er nok. Mye av denne forskningen ligger til grunn for blant annet byplanlegging og folkehelsearbeid i dagens samfunn.

 

 

Eksempler på utforming av hagerom fra Botanisk hage i Oslo, foto; Ingunn Sigstad Moen, 2020.

Fagskoleutdanningen Grønn helse

Gjennom fagskoleutdanningen Grønn helse på Vea, lærer du mye om forskningen på hvordan naturen påvirker oss mennesker, og du lærer også om hvordan hagerom og utemiljø kan utformes på en tilpasset måte, for de som skal bruke hagen i rehabilitering eller miljøbehandling.

Her kan du lese mer om fagskoleutdanningen  Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur

Neste planlagte studiestart er høsten 2022. Du søker gjennom Samordna opptak.

Tekst: Ingunn Sigstad Moen
Løten 11.3.2021

Kontakt oss

Utsikt over fjellandskap i høstfarger
«View through a window» fra Helin i Valdres. Foto; Heidi Mikkelsen, 2020.