Fagskolestudenter på Grønn helse

Helse i det grønne 

Høsten 2019 kunne Norges grønne fagskole – Vea ønske velkommen til en ny fagskoleutdanning "Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur". Nå er det første kullet uteksaminert.

Bruk av natur i helsefremmende arbeid

Alle studentene hadde et ønske om kompetanse om å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid, og det har de lært om på fagskoleutdanningen. Utdanningen er for alle med helse- og sosialfaglig bakgrunn, og studentene hadde bakgrunn som helsefagarbeidere, ergoterapeuter, sykepleiere, aktivitør, barne- og ungdomsarbeider og vernepleier.

Siste samlingsuke

Den siste samlingsuken på studiet, ble brukt til gjennomføring av muntlig eksamen og befaringer for å se på hvordan andre jobber med det grønne innen helsearbeid. Bildene er  fra Sundheimen sykehjem i Ringsaker, der de har en sansehage som brukes av beboerne.

Fagskolestudentene på Grønn helse er samlet i "Klokka" som ligger i sansehagen på Sundheimen.
Fagskolestudentene på Grønn helse er samlet i «Klokka» som ligger i sansehagen på Sundheimen.
Fagansvarlig Liselott Lindfors
Fagansvarlig Liselott Lindfors er en engasjert og kunnskapsrik faglærer på studiet.
Sansehage på Sundheimen
Studenter og faglærere i sansehagen på Sundheimen. I midten står Ingunn Sigstad Moen som skal undervise på utdanningen fra høsten 2020.
Sansehagen ved Sund er gitt som en gave fra lag og foreninger i bygda
Det er også en hagedam i sansehagen

Andre steder de besøkte:

 

 • Lillehov
  Lillehov er en Inn på tunet-gård, som ligger i Løten. De tilbyr dagaktiviteter for demente.
  Du kan lese mer om tilbudet her:Lillehov
 • Montebellosenteret
  Montebellosenteret ligger i Mesnali og er en helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende, som tilbyr kursopphold med fokus på livsmestring.
  Du kan lese mer om tilbudet her: Montebellosenteret
 • Rud gard
  Rud gard er en Inn på tunet-gård, som ligger i Ringsaker. De har som mål å skape gode opplevelser i et grønt miljø, slik at den enkelte føler mestring og tilhørighet. Du kan lese mer om tilbudet her:Rud gard

Tekst og foto: Dorte Finstad

Kontakt oss

Fagskolestudenter på Grønn helse
Studenter og fagansvarlig for Grønn helse. Foto: Dorte Finstad