Marianne Melbye er student ved fagskoleutdanningen Grønn helse ved Norges grønne fagskole - Vea

Grønn helse er mye mer enn sansehager 

Marianne Melbye er aktuell som student på fagskoleutdanningen Grønn helse – naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ. Etter to år som deltidsstudent ved siden av jobben som Helsefagarbeider, anbefaler hun andre å søke høyere yrkesfaglig utdanning.

  • Navn: Marianne Melbye
  • Kommer fra: Romedal, bor i Vang
  • Arbeidssted: Hjemmesykepleien i Hamar og Ringen rehabiliteringssenter i Moelv
  • Bakgrunn: Blomsterdekoratør og Helsefagarbeider

Hva gjorde at du ønsket å ta denne fagskoleutdanningen?

Først og fremst den generelle interessen for det grønne som jeg har med meg fra tidligere utdanning.  Det gjør godt å kunne jobbe ute i frisk luft og bruke naturen. Det å være ute og jobbe i hagen er rekreasjon på mange måter. Liker å lage produkter av materialer jeg har funnet i naturen. Også hadde jeg et ønske om å få ny input i hverdagen. Det grønne i kombinasjon med helse interesserer meg. Hvordan gjøre det enkelt, men samtidig bety så mye. For meg ble «ringen» på en måte sluttet med å søke Grønn Helse, en fin kombinasjon av mine to utdannelser. Jeg hadde veldig gode minner fra Vea da jeg tok blomsterdekoratørutdanning der. Den følelsen fikk jeg igjen da jeg begynte på Grønn helse. Det er en egen ro på Vea, et godt sted å være. Opplevelsen av å bli tatt godt vare på av alle man møter der. Alle sier hei og er imøtekommende, uansett hvem du møter.

Hvem burde ta fagskoleutdanningen Grønn helse?

Det er et studium som passer for veldig mange og med forskjellig bakgrunn.  De som jobber i prosjekter som utbygging i kommunene, eller andre relaterte prosjekter hvor det skal anlegges et grønt område i tiknytning til barnehage, sykehjem eller andre helsehus burde få den samme kompetansen som oss. Dette for at de skal vite hva som skal til for å kunne legge til rette for grønne aktiviteter og opplevelser. Det vil jo fremme positiv innvirkning på alle mennesker i forskjellige situasjoner de står i, enten det er barn eller eldre.

Hvordan får du det til, rent praktisk?

Når jeg er på fysiske samlinger får jeg permisjon med lønn, så med tilrettelegging fra arbeidsgiver og bytting av vakter går det stort sett greit. Det går litt tid av helger, kvelder og fridager til studiet og i perioder jobbes det mer med skolen enn andre. Kan i perioder bli litt «skippertak».

Hva har denne utdanningen betydd for deg?

Den har betydd mye rent personlig, jeg har lært mye, blitt kjent med mange, lært å tenke annerledes i ulike situasjoner jeg møter i jobben, spesielt i hjemmetjenesten. Det er små ting som skal til for å gi brukerne en bedre hverdag og bedre fysisk og psykisk helse. Det kan være «enkle» ting som å ta med brukere ut på en liten tur. Jeg har lært litt om prosjektledelse, skissere hager, plantelære og ikke minst hva grønn helse gjør godt for psykisk og fysisk helse i ALLE aldre og situasjoner.

Hva mener du er viktig kompetanse å ha?

Dette er jo avhengig av hva du tenker du skal bruke utdannelsen til. Jeg for min del vil nok vri tankegangen i forhold til aktiviteter vi kan bruke med pasienter. Hvilken betydning små endringer gjør med bruker/pasient. Samt å se hvordan vi kan samarbeide mellom forskjellige enheter for å drifte ting og få det grønne til å bli en møteplass. For å gjøre det til en bedre dag for alle.

I løpet av studiet hadde dere 15 dager med praksis, hva gjorde du da?

Jeg hadde min praksis hos Ringen rehabiliteringssenter. De har hovedsakelig pasienter med Parkinsons, kreft eller lungesykdom. Den første uka brukte jeg mest tid på å bli kjent,  observere, deltok i pasientsamtaler og noen aktiviteter. Etter hvert var jeg med på testing og oppfølging. Etter samtale med veileder fikk jeg «Min» pasient som jeg fikk mulighet til å følge ekstra godt opp. Det var utfordrende, men også en veldig positiv opplevelse at jeg kunne gi henne utfordringer som hun etter hvert tok imot. Fra å være en pasient som ikke ville ut av rommet endte det med at hun endret syn og holdning, deltok på trening og det sosiale. Vi startet med å gå korte turer og satte oss ned på en benk for pauser. Etter hvert kunne vi snakke om ulike utfordringer pasienten hadde. Pasienten hadde mye av sin aktivitet og samtaler ute, det fungerte bedre. Det er lettere å få i gang praten når vi er ute i naturen. Fokus blir litt annerledes og temaene kommer mer naturlig frem.

Når du ser tilbake på de to året du har gått på Grønn helse, hva er det du har hatt mest utbytte av i ettertid?

Jeg har hatt stort utbytte av å se Grønn Helse i et bredere spekter enn kun sansehager m.m. som det som oftest kommer frem. Lært mye på flere områder som gir positiv energi i en travel hverdag. Blitt kjent med veldig fine medstudenter og det å ha prioritert samlinger på Vea i seg selv har gjort meg veldig godt. Det å ha gått et deltidsstudium har vært veldig positivt, og gitt meg en liten jobbmulighet gjennom praksisperioden ved Ringen rehabilitering.

Hva vil du si til andre som vurderer å ta Fagskoleutdanningen Grønn helse?

Søk og begynn! Alle som har lyst og mulighet med interesse for dette bør søke. Dette er veldig fremtidsrettet og et viktig tema for absolutt alle fra barn til eldre. Pusterom i grønne arenaer for alle.

Har du noen planer fremover?

Jeg har ingen konkrete planer, men har et ønske om å kunne bruke den kompetansen jeg har fått gjennom Grønn helse i jobben min.

Jeg vet at om vi kunne brukt mer tid og hatt større kunnskap tverrfaglig mellom de forskjellige faggruppene, er det mange ting vi kunne gjort som ville forbedret deres hverdag. Bare små ting som hjelp med ei balkongkasse, gå en tur ute eller ha en plass å være ute – en grønn møteplass, kan gjøre stor forskjell i livskvalitet.

Grønt er skjønt!

Tekst og foto: Dorte Finstad

Bilder tatt av Marianne Melbye under praksis hos Ringen rehabiliteringssenter i Ringsaker

Kontakt oss

Dorte Finstad