Fagskolestudent foran botaniske plansjer

Helle valgte «Grønn helse» som starten på en ny vei i arbeidslivet. 

Fagskoleutdanningen Grønn helse har gitt meg inspirasjon til en ny retning i arbeidslivet, og jeg har fått grunnleggende kunnskap innenfor fagfeltet
  • Navn: Helle Eriksdatter Wilberg
  • Kommer fra: Asker
  • Arbeidssted: Stiftelsen NaKuHel Asker – frivilligsentral og folkehelsesenter
  • Aktuell som: Student på fagskoleutdanningen «Grønn helse – naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ»

Hva slags bakgrunn har du?

Ved siden av studiene på Vea, jobber jeg ved Stiftelsen NaKuHel Asker – frivilligsentral og folkehelsesenter. NaKuHel står for natur, kultur og helse, og vi driver en møteplass hvor målet er å bidra til bedre helse, miljø og økt livskvalitet gjennom sosiale fellesskap, natur- og kulturaktiviteter. Vi holder til på Øvre Sem i Asker – der landbrukshøyskolen og småbrukslærerskolen tidligere har holdt til, så det er mye hagebrukshistorie i veggene. Jeg begynte å jobbe på NaKuHel omtrent samtidig som jeg begynte å studere Grønn Helse på Vea. Jobben og studiene passer som hånd i hanske og innebærer et stort skifte i arbeidslivet mitt. Før det jobbet jeg 13 år i Justis- og beredskapsdepartementet med samfunnssikkerhet og er utdannet jurist. Det var en lang prosess å endre kurs – men da jeg begynte på Vea kjente jeg umiddelbart at det var et riktig valg i starten på en ny vei i arbeidslivet.

Du er student på fagskoleutdanningen Grønn helse – naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ. Hva gjorde at du ønsket å ta denne fagskoleutdanningen?

Jeg har alltid hatt stor kjærlighet til hage, og særlig blomster, men har ikke viet så mye tid til det i mitt voksne liv. Noen av mine aller sterkeste barndomsminner er knyttet til hageopplevelser; hos besteforeldre, steder vi reiste til på ferie osv. Jeg skrev særoppgave om stauder på barneskolen. Det var jo litt sært, men sier jo litt om at interessen er noe jeg har med meg fra barndommen. Etter videregående valgte jeg fornuftig nok å studere juss, men fant meg aldri helt til rette i det fagfeltet. Årene gikk og når jeg etter hvert kjente at jeg var nødt til å gjøre grep knyttet til arbeidslivet mitt, var det naturlig å søke mot noe som var lystbetont, mer i tråd med verdiene mine og søke tilbake til interesser som jeg hadde «glemt litt» bort. Jeg hadde ikke fremtidsplanene klare da jeg søkte på Vea, men hadde kjent ekstra godt etter hva jeg virkelig ville bruke mer tid på i livet. I tillegg til det grønne, så var det å jobbe tettere på mennesker også et savn og da jeg så studiet Grønn helse, var jo det midt i blinken! Etter mange år med et arbeidsliv preget av beredskap, kriser og alt vondt i verden, kjentes det godt å vie tiden til noe som gir positive opplevelser og som gjør mennesker godt!

Hvem burde ta fagskoleutdanningen Grønn helse?

Fagfeltet er stort med mange ulike innfallsvinkler avhengig av hvilken fagdisiplin du ser det fra og hva du skal bruke det til. Grønn helse-studiet på Vea er også bredt – man får en smakebit på ulike innfallsvinkler – alt fra gartnerfag til miljøpsykologi. Vi som tar utdanningen, har ganske forskjellig bakgrunn og ulik motivasjon for å ta studiet. Felles er at vi er interessert i hage, mennesker og hvordan vi kan bruke natur og hage mer målrettet i helsefremmende arbeid, overfor ulike målgrupper og i samfunnsutviklingen generelt; om det er overfor skoleelever, i ulike helsetilbud, i arbeidsinkludering eller i kriminalomsorgen, i forbindelse med stedsutvikling og møteplasser mm. Hvis man er interessert i hage, hvordan omgivelsene våre påvirker oss og hvordan hage- og naturopplevelser kan brukes mer aktivt innenfor ulike samfunnssektorer, så tenker jeg du vil ha glede av studiet. Enten om man vil jobbe «hands on» med grønne tilbud til en spesiell brukergruppe eller om du f.eks. vil bruke kompetansen din mer strategisk med utviklingsprosjekter i en kommune. Det viktigste er at du er interessert og har lyst! Så blir veien litt til mens man går. Det går jo an å fordype seg videre etter fagskolestudiet også – inn mot helsefag, mot grøntfag, landskapsarkitektur, hagedesign, miljøpsykologi, prosjektledelse, pedagogikk mm. På Vea blir man kjent med litt ulike aspekter, og så finner du din vei etter hvert.

Hvordan fikk du det til, rent praktisk?

Da jeg begynte å jobbe på NaKuHel, så hadde jeg allerede kommet inn på Vea, så det var en forutsetning da jeg startet i jobben min, at jeg kunne kombinere det med studier de to første årene. Jeg har 20% ulønnet studiepermisjon og har ganske stor fleksibilitet i jobben min, så det går fint! Dessuten er jo studiet mitt midt i blinken for det vi driver med på NaKuHel, så det er jo vinn-vinn at jeg tar dette studiet. Kompetansen min og faglig nettverk innenfor grønn helse kommer både meg og arbeidsstedet mitt til gode! Det er jo ganske deilig med litt «husmorferie» på hybelen på Vea også – noen dager hvor man slipper hverdagslogistikk, kan fokusere på én ting og får servert deilig mat i kantina. Jeg synes definitivt denne samlingsbaserte formen passer best når det skal kombineres med jobb og familieliv dersom en har fleksibiliteten til det. Da får jeg fokusert ordentlig på skolen de dagene jeg er på Vea, og kan ha fokus på jobb og familie ellers i hverdagen. Skulle gjerne fått til å bruke litt mer tid på studiene enn jeg får til ved siden av jobben i hverdagen, men jeg får jo mye praksis gjennom den jobben jeg har også, så det er også verdifullt med tanke på studiet.

Hva har denne utdanningen betydd for deg?

Den har gitt meg inspirasjon til en ny retning i arbeidslivet, og jeg har fått grunnleggende kunnskap innenfor fagfeltet. Den har også gitt meg nye bekjentskaper og større nettverk – både gjennom undervisningen, studiebesøk og gjennom praksisoppholdet. Det er nyttig å lære av hverandres erfaringer i klassen og inspirere hverandre til å tørre å satse på gode ideer og sparre om mulighetene fremover. Vea sprer grønn glede, og jeg kan veldig godt tenke meg å studere mer her etter hvert. Studiet har også stimulert kreative sider gjennom hageplanlegging, tegning og praktiske aktiviteter. Det har vært befriende og gøy, og sider jeg har ikke har viet nok tid til som voksen.

Hva mener du er viktig kompetanse å ha?

Det kommer an på hva du skal bruke utdannelsen til selvfølgelig – det er stor forskjell på å jobbe direkte med aktiviteter for en brukergruppe på en institusjon og å jobbe med planlegging av for eksempel et uteområde, men grunnleggende kunnskap om hva som virker helsefremmende og naturens positive effekt på helsen vår er viktig. Grunnleggende grøntfaglig kompetanse er sentralt hvis du skal lede grønne aktiviteter med ulike målgrupper, det samme med kunnskap om målgruppens behov selvfølgelig. Selv synes jeg det miljøpsykologiske aspektet er interessant; hva gjør et uterom helsefremmende, hvordan skal vi tenke når vi utformer en hage eller et uterom rettet mot en spesiell målgruppe og hvordan natur- eller hageopplevelsen påvirker oss. Dette er et spennende felt jeg kunne tenke meg å lære enda mer om.

For å sette nye prosjekter ut i livet, tror jeg også det er viktig å evne å se muligheter på tvers av samfunnssektorer. Jeg synes Unikums rolle på Bygdøy Kongsgård er et godt eksempel. Unikum tilbyr grønn arbeidsinkludering som skaper en helsefremmende og meningsfull hverdag for mennesker som står utenfor ordinært arbeidsliv, samtidig som de er med og drifter en historisk viktig hage og grønn møteplass. Det samme gjelder Finsal sanse- og skolehage på Finsal sykehjem hvor Kriminalomsorgen bidrar i driften i samarbeid med skole og sykehjem. Dette er vinn-vinn på tvers av sektorer. Her får vi helsefremmende aktivitet og meningsfulle oppgaver for en sårbar gruppe, i kombinasjon med nødvendig drift og skjøtsel av betydningsfulle grøntområder som kommer mange brukergrupper til gode. Slike «grønne sirkler» bør vi få mer av rundt omkring – det skaper både menneskemøter og gode grønne uterom! Det er god samfunnsøkonomi å se behov og ressurser på tvers av sektorer, og det å få det til i praksis krever en god dose stå på vilje og tålmodighet! Med trangere offentlige budsjetter og store folkehelseutfordringer, kan «grønn helse»-tiltak være viktige bidrag hvis vi klarer å utnytte muligheter godt på tvers!

Når du ser tilbake på de to årene du har gått på Grønn helse, hva er det du har hatt mest utbytte av i ettertid?

Jeg har hatt stort utbytte av å knytte kontakter i et fagfelt jeg synes er veldig spennende og har lyst til å lære mer om. Videre har jeg hatt stort personlig utbytte av å ta meg rom i hverdagen til å lære mer om temaer som virkelig interesserer meg og er lystbetont. Helt uavhengig av jobbrelevans og planer i arbeidslivet, så har jeg hatt det gøy og kost meg med skolehverdagen på Vea og det jeg har lært. Jeg vil også trekke frem praksisperioden min med Unikum på Gartneriet på Bygdøy Kongsgård som en veldig positiv og lærerik opplevelse.

Hva vil du si til andre som vurderer å ta Fagskoleutdanningen Grønn helse?

Hvis du har lyst og får det til å gå opp med samlinger, så gjør det! Du treffer hyggelige mennesker med sammenfallende interesser og så er det opp til deg å ta med deg kunnskapen din inn i arbeidslivet og forme en vei som passer for deg; om det er å starte noe selv, få mer grønt fokus der du allerede jobber eller om du vil fordype deg videre innenfor noen av temaene i studiet. Har du helsefaglig eller grøntfaglig bakgrunn, så kjenner du nok en del av stoffet fra før, men du kan jo fokusere på det du ikke kan så mye om eller interesserer deg mest for. Hvordan du innretter studietida er mye opp til deg selv. Jeg ville definitivt prioritert å delta på alle samlinger selv om det ikke er obligatorisk. Uten samlingene tror jeg ikke studieopplevelsen blir så god.

Har du noen planer fremover?

Jeg tar med meg alt jeg har lært og opplevd på Vea inn i jobben min på NaKuHel. Vi har restaurert NaKuHel Drivhuset skritt for skritt og ønsker å videreutvikle hagen og aktivitetstilbudet knyttet til hagen på Øvre Sem. Det er et stort potensial med den beliggenheten, historikken og fasilitetene vi har, og vi kan tilby et stort spekter av hagerelaterte aktiviteter og opplevelser til forskjellige målgrupper. Det skjer allerede mye hos oss i dag, men vi ønsker å lage en enda mer mangfoldig «grønn møteplass». Jeg kommer til å ha god nytte av studiene mine i dette utviklingsarbeidet og gleder meg til fortsettelsen sammen med de andre ansatte og frivillige på NaKuHel. Og så får vi se hva fremtiden bringer!

Tekst og foto: Helle Eriksdatter Wilberg/Dorte Finstad

Foto: NaKuHel Asker

Kontakt oss

Dorte Finstad