Dame med hvit genser

Fagskoleutdanningen Grønn helse blir bedre og mer innholdsrik fra høsten 2022  

Grønn helse er et fagskolestudium for gartnere og helsepersonell. At det grønne og helse henger så godt sammen i et helsefremmende perspektiv, er naturlig sier prosjektleder for studiet Ingunn Sigstad Moen. Vi har så mye positivt å hente i bruk av naturen og det grønne, uansett alder og helsetilstand.  Jobber du innen helse eller er gartner og ønsker å gi gode, helsefremmede aktiviteter ved bruk av natur og det grønne? Da bør du lese mer om Grønn helse studiet. 
  • Navn: Ingunn Sigstad Moen
  • Alder: 55 
  • Bosted: Løten
  • Utdanning: Sykepleierutdanning, og noe økologisk landbruk. 
  • Yrkeserfaring: Sykepleiererfaring fra hjemmetjenesten og noe sykehjem, salgs- og markedssekretær i privat sektor, medarbeider Løten Nærstasjon, Inn på tunet-koordinator Ringsaker landbrukskontor, 18 år som selvstendig næringsdrivende som  «Inn på tunet»-tilbyder til mennesker med demenssykdom for kommunene Løten, Hamar og Stange. Diverse verv i «Inn på tunet»-næringa både lokalt og nasjonalt.  
  • Undervisningserfaring: Mye foredrag og studiebesøk om jobben som «Inn på tunet»-tilbyder, et år med undervisning på fagskoleutdanningen «Grønn helse» på Vea
  • Aktuell med: Prosjektleder for revideringen av fagskoleutdanningen Grønn helse. 

Du har vært med i revideringen av fagskolestudiet «Grønn helse»  ved Norges grønne fagskole – Vea. Hvordan har det vært å utvikle et fagskolestudium for bransjen du jobber i?  

Det har vært en veldig spennende, men krevende jobb. Mye tidsfrister og bratt læringskurve, men veldig spennende å kunne være med å forme dette studiet, som jeg brenner slik for. Dette studiet er så framoverlent i forhold til ansvar for egen helse, bærekraft, miljø og – ikke minst, økt kompetanse på å ta i bruk denne type aktiviteter for alle mennesker som trenger ett helsefremmende alternativ. Ett veldig praktisk rettet studium. 

Hvem andre har bidratt med å utvikle dette studiet og hvilken kompetanse har de?

Det er mange som har bidratt, men Liselott Lindfors må trekkes frem spesielt. Hun har lang erfaring som lærer på Vea i gartnerfag med plantekjennskap som spesialitet, og har jobbet i flere år med med uterehabilitering i Sverige på landbruksuniversitetet i Alnarp.  Hun har også vært med og utformet Grønn helse-utdanningen fra utdanningen startet på Vea, og undervist begge kullene med studenter som har tatt dette studiet til nå. Hun er en veldig viktig bidragsyter til den nye studieplanen.  

I tillegg har Siri Gunn Simonsen deltatt, som også har lang erfaring som sykepleier og lærer på Høgskolen på Gjøvik. Hun har også vært med i utformingen av den første planen, og undervist begge årene med Grønn helse-studenter på Vea. Lang og bred erfaring med undervisning i helsefag. 

Mona Barthel Sveen som driver egen bedrift Barthel Hagedesign, og som er faglærer innen hageplanlegging ved Vea har også bidratt. Hun har ansvar for emnet om utemiljø og utforming. Camilla Sagen med mye erfaring i økonomi, markedsføring og ledelse, og nå faglærer på Vea, vil være emne-ansvarlig og har bidratt i det nye emnet om prosjektledelse.

I tillegg til faglærere fra Vea har Ron Bruinvis, ergoterapeut og tidligere student, vært inne med innspill. Lotta Lundmark Alfredsson, som er Fysioterapeut med masterexamen i «Outdoor environment for health and wellbeing» från SLU Fjällbacka har mye erfaring i uterehabilitering. Hun skriver lærerbok om dette emnet, har bidratt med sin kompetanse i videreutviklingen av studiet. Begge disse to vil også  undervise i noen temaer på Grønn helse.  

Hvem skal være med å undervise på studiet?

De som har vært med på å utvikle studiet skal også undervise. I tillegg til dette vil Liv Anne Slagsvold Vedum komme inn med sin kompetanse på bruk av skolehage. Hun er lærer med mange års erfaring i bruk av hage i undervisningen. Hun er nå ansatt ved Hamar Naturskole. Vi vil også ta inn eksterne forelesere på noen emner, og i tillegg dra en del på studiebesøk til noen av dem som bruker det grønne i arbeid med mennesker.  

Finnes det en slik type utdanning fra før i Norge eller Norden?

Det finnes ingen i Norge, som har akkurat denne type utdanning, så vidt meg bekjent. Det har vært ett miljø for dette rundt universitetet i Lund Sverige, men er usikker på hva slags utdanninger som tilbys på dette området pr. i dag.  

Hva er det studenten får ved å velge denne utdanningen på Vea?

De får god, praktisk kompetanse på hvorfor og hvordan en kan utforme gode, helsefremmende, grønne aktiviteter til mennesker i forskjellige aldersgrupper, og ett teorigrunnlag som viser hvorfor dette er viktig og helsefremmende.  

Hva er hovedelementene i studiet som gjør at denne kompetanse så viktig?

Det er fokuset på helsefremmende aktivitet, som kan utføres overalt hvor en jobber med mennesker. Det grønne elementet kan tilbys i form av natur, hage, en veranda eller ett grønt innemiljø.  

Hvordan er jobbmulighetene for de som ønsker denne kompetansen?

Denne type kompetanse kan benyttes overalt hvor det jobbes med mennesker, fra barnehager til omsorg for eldre. Studentene settes i stand til å kunne argumentere faglig for hvorfor ett fokus på disse aktivitetene er viktige i arbeid med mennesker.  

Hvem bør søke seg inn på dette studiet?

Alle som jobber med mennesker og har interesse for det grønne, og grønne aktiviteter som ett helsefremmende alternativ.  

Noe annet du vil si?

Alle arbeidsplasser burde ha mer fokus på hva natur og det grønne betyr for helsa vår. Mitt håp er at vi gjennom å tilby denne utdanningen kan bidra til å få økt oppmerksomhet i alle jobber hvor vi tilbyr tjenester til mennesker. Det vil gi en økt helsegevinst både på kort og lang sikt, og være ett bærekraftig alternativ.   

Her kan du lese om fagskoleutdanningen Grønn helse – naturbaserte tiltak som helsefremmende alternativ

Tekst: Grethe Bøhn Busterud/Ingunn Sigstad Moen
Foto: Dorte Finstad

Kontakt oss

Dame med hvit genser
Ingunn Sigstad Moen har vært prosjektleder for videreutviklingen av fagskoleutdanningen Grønn helse.