Erteblomster

Kan en hage vekke minner og skape gode sanseopplevelser for personer med demens? 

Ja visst, kan den det!

Hvem får ikke gode minner når en tenker på de store blodrøde bondepionene i bestemors blomsterhage? Eller smaken av nyrørte rips med vaniljesaus – eller lukten av erteblomstene langs ett espalier av hønsenetting? Eller synet av ett bugnende blomsterbed med ringblomster, eller høyreiste, flotte georginer, drevet frem av store vinterlagrede knoller gjennom mange år? Eller lukta av den store flotte Hurdalsrosa i juni, bugnende av rosa roser en sommerdag i juni? Eller smaken av ei stor og søt gulrot, dratt rett opp av jorda i kjøkkenhagen i august? Og slik kan vi bare fortsette…

Erteblomster
Kjenner du duften av erteblomster? Foto: Ingunn Sigstad Moen

Skape gode øyeblikk

Dette er minner som vi ønsker å gjenkalle i en sansehage for personer med demens. Mange norske sykehjem har fått anlagt en slik hage til glede for pasienter med demenssykdom. Når en er rammet av demens gjelder det å skape gode øyeblikk, og stemningen i opplevelsen sitter i kroppen lenge etterpå, og kan snu en dårlig dag til en god dag.

Det er også viktig at de som skal hjelpe pasientene til å bruke denne hagen, vet hvordan – og ikke minst hvorfor dette er viktig.

Miljøbehandling

Å bruke en hage målrettet i en aktivitet kalles miljøbehandling, og er i tråd med blant annet regjeringens kvalitetsreform for eldreomsorg «Leve hele livet», som sier at «Miljøbehandling kan øke mestring og velvære, skape nye muligheter for kommunikasjon, dempe angst og uro og redusere unødig legemiddelbruk hos eldre.»

Sansehager

Sansehager utformes etter noen viktige prinsipper, og lages for å invitere pasientene ut i hagerommet, skape gode sanseopplevelser og for å vekke minner. Den må også utformes som et trygt areal, slik at pasientene kan vandre rundt på egenhånd uten å gå seg bort. Hagen bør også inneholde en del elementer som er viktige i tilpasningen til brukergruppen, og som samtidig gjør den trygg og innbydende.

Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur

Dette er noe av det du kan lære mer om på fagskolestudiet Grønn helse. Vi lærer også om hvorfor planter og natur er viktige for helsa vår, og på hvilken måte vi kan ta i bruk det grønne i – både i en hage og i naturen – i helsefremmende aktiviteter.

Vi lærer også om andre typer hager for andre brukergrupper, og bruk av planter i helsefremmende aktiviteter.

 

Pioner er lette å se og har en duft som kan gi mange gode minner. Foto: Dorte Finstad
Fra blomsterhagen på Holo i Ringsaker. Foto: Nina Ottosen
Fra blomsterhagen på Holo i Ringsaker. Foto: Nina Ottosen
Mange har gode minner om georginer. Foto: Ingunn Sigstad Moen
Duften av erteblomster....Foto: Ingunn Sigstad Moen

Fagskoleutdanningen Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, er ett studium for deg som jobber med mennesker og har ønske om å bruke grønne aktiviteter i din arbeidshverdag eller kanskje skape en egen arena for denne type aktivitet.

Du kan lese mer om utdanningen her: Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur

Tekst: Ingunn Sigstad Moen

Foto: Ingunn Sigstad Moen og

Smaken av ei stor og søt gulrot, dratt rett opp av jorda. Foto: Arild Kristiansen

Kontakt oss