En kunstnerhage som læringsarena 

Studentene på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg (HG) har høsten 2020 hatt som hovedoppgave å lage en restaureringsplan for eiendommen Jorderik på Lillehammer.

Jorderik har tidligere huset kunstnerparet Christiane og Lars Jorde, og seinere ekteparet Mæhle. Hus og hage eies nå av Fortidsminneforeningen, som har satt i gang en storstilt restaurering av boligen. Foreningen har inngått et samarbeid med Norges grønne fagskole – Vea for å få utarbeidet en plan som kan ligge til grunn for restaurering av hagen. Dette er mat for HG-studenter!

Vi fant, vi fant….   

Hagen er forholdsvis stor, og forsømt over flere år. Forvokste busker, skrantne frukttrær, ødelagte murer og trapper, en jungel av brennesle, villbringebær og villige stauder i skjønn forening. Og der, nesten skjult av bregner og skogskjegg, en skatt – et gammelt fonteneanlegg! Hagen er et kroneksempel på historiske hagers tilstand etter mange års neglisjering, Utfordrende og uhyre spennende!

Bygning under restaurering. Et litt slitent epletre i forgrunnen.
Grethe Bøhn Busterud
Fonteneanlegg i det grønne.
Grethe Bøhn Busterud
Honningknoppurt, vakker og uregjerlig!
Marit Myrstad

Søk i kilder   

For å finne fram til hvordan hagen en gang har sett ut, har studentene søkt i tilgjengelige kilder. Gamle fotografier, artikler og omtaler av Jorderik, og kanskje viktigst – bidrag fra eldre naboer som husker hagen som den en gang var. For å forstå hva hagen har representert for tidligere eiere, må denne settes inn i en hagehistorisk sammenheng. I tillegg må bevisstheten om hagen som et kulturminne være til stede gjennom hele prosessen.

Hver student har tatt nøyaktige mål av sine valgte områder og elementer. Flere stauder er gravd opp og midlertidig lagret på Vea, med tanke på oppformering. Klassen har samarbeidet og delt, men laget individuelle restaureringsplaner.

lektor Ingeborg Sørheim inspirerer. fagskolestudentene lytter.
Grethe Bøhn Busterud
Utfordringer for Fortidsminneforeningen.
Grethe Bøhn Busterud
Utfordringer for studentene som tar Historiske grøntanlegg
Grethe Bøhn Busterud

Utfordringer     

Det er mange diskusjoner og vurderinger som skal være unnagjort før den endelige restaureringsstrategien bestemmes. Et stadig tilbakevendende spørsmål er, som eksempel, hvordan en skal forholde seg til planter som i dag vurderes som uønsket p.g.a. stor spredningsevne, men som en gang kanskje har vært å regne som hagens signaturplante.

Lupiner, maleri av Ole Mæhle
Lupiner på Jorderik. Foto: Hartmanns bilder

Virkelighetsnær praksis

Å oppholde seg i hagen på Jorderik over tid gir mange inntrykk, mye informasjon som er vanskelig å lese seg til. Terrenget, vekstene, fargene, mønsteret i fonteneurnen, alle detaljene som gir kunnskap om hagens historie. Å ha steder som Jorderik tilgjengelig for læring, er gull verdt for studier som Gartner med antikvarisk kompetanse. Hagen på Jorderik gir et realistisk bilde på de utfordringer studentene kan forvente å støte på etter endt utdanning, og er en fantastisk mulighet for læring!

Vil du vite mer om Kunstnerhjemmet og hagen Jorderik? Se her:

Etter at denne artikkel ble skrevet, er det gjort en revidering av utdanningen. Fagskoleutdanningen heter nå Historiske gartnerfag. Les her for å få vite mer: Historiske gartnerfag

Marit Myrstad, faglærer ved Norges grønne fagskole – Vea
Fagskolestudenter fra Norges grønne fagskole – Vea under blodbøken på Jorderik. I forgrunnen Lars Erik Haugen fra Fortidsminneforeningen.
Grethe Bøhn Busterud

Kontakt oss

Grethe Bøhn Busterud
Het Loo er Nederlands mest berømte slottsanlegg, anlagt på 1680-tallet av stattholder Vilhelm 3. av Oranien og Maria – de ble senere også konge og dronning av England.
Studentene som tar fagskoleutdanningen Antikvarisk drift og skjøtsel (AS)  har nettopp hatt en samling med skjøtsel av bed i en 1800-talls hage som hovedtema. For å få et mest mulig helhetlig bilde, presenteres studentene for flere hageanlegg innenfor samme periode. Nå kan du få litt innsikt i hva en samlingsuke for disse studentene kan inneholde.
Er du en av dem som elsker å besøke historiske parkanlegg når du er på ferie i inn- eller utland? Har du tenkt på hva slags gartnerkompetanse som skal til for å bevare anleggene slik?
Norges grønne fagskole – Vea har en historisk samling av stauder. Staudene i samlingen er hovedsakelig gitt fra hager i Ringsaker, men også hentet fra andre samlinger på Østlandet.
Ta fagskoleutdanning på Norges grønne fagskole – Vea og få antikvarisk gartnerkompetanse
I det vi passerer portnerboligene like utenfor byen Buckingham, skjærer en snorrett veg gjennom det mykt bakkete landskapet. Nei, ikke vei, – aveny er det. Riktignok er vegen smal, men romfølelsen er formidabel.
På samme måte som gamle hus blir restaurert og tatt vare på av kompetente håndverkere, er det nødvendig å utdanne fagfolk som kan behandle historiske hageanlegg som de levende kulturminner de faktisk er, med alt det innebærer.
Det sier Wenche som tok fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk kompetanse ved Norges grønne fagskole – Vea.
På Norges grønne fagskole – Vea utdannes årlig et titalls studenter som får tittelen Gartner med antikvarisk kompetanse. Dette er kunnskap det virkelig er behov for (artikkel fra Norske Hjem)
Hilde Trettvik som er gartner og fagtekniker Historiske grøntanlegg, har skrevet en artikkel om almealléen  på Østre gravlund.