Hagen ved Gjøvik gård

Skjøtsel i et 1800-talls hageanlegg 

Studentene som tar fagskoleutdanningen Antikvarisk drift og skjøtsel (AS)  har nettopp hatt en samling med skjøtsel av bed i en 1800-talls hage som hovedtema. For å få et mest mulig helhetlig bilde, presenteres studentene for flere hageanlegg innenfor samme periode. Nå kan du få litt innsikt i hva en samlingsuke for disse studentene kan inneholde.

Samlingsukene på Vea

Samlingsukene på Vea tar for seg ulike tema, som studentene får anledning til å utforske i teori og praksis. Undervisning og praktiske øvelser skjer i størst mulig grad ute i historiske hageanlegg, for bedre å forstå hva skjøtselen i historiske hager innebærer. Hensikten er at studentene skal få innsikt og forståelse for hele prosessen steg for steg, fra første møte med et historisk anlegg, til en ferdig utarbeidet skjøtselsplan.

 

 

«Sveinhaug i tåka» En tåkete dag over prydhagen på Sveinhaug. 1800-talls ‘nyrebed’ i forgrunnen, diskuterende studenter bak. Foto: Tone Ravnås

Å gjøre seg kjent med historien

Å utarbeide en plan og strategi for skjøtsel for et historisk hageanlegg er en prosess i flere etapper. Å gjøre seg kjent med hagens historie er første viktige steg. Studentene som tar «Antikvarisk drift og skjøtsel» fikk på denne samlingen grundig omvisning i flere hage- og parkanlegg fra 1800-tallet, som vi er så heldige å ha i nærheten av Vea. Innføring i hagens og stedets historie er særdeles viktig på veien til virkelig å forstå hagen, og her er gode formidlere med stor kunnskap gull verdt. Vertskapet ved de ulike hageanleggene klassen besøker, er uten unntak særdeles positive og imøtekomne til å ta imot studenter fra Vea. De deler raust av egen kunnskap og egne erfaringer, åpner dørene og ønsker nye studenter hjertelig velkommen til hagehistorisk miljø og nettverk. Et godt første møte!

Heidi Froknestad foredrar om Gjøvik gård, Mjøsmuseet Foto: I. Sørheim
Heidi Froknestad og Evald Fredholm ved hovedbygningen på amtmannsgården Stenberg, Mjøsmuseet Foto: I. Sørheim
Marianne Olssøn ønsker velkommen til Hovelsrud Foto: G.Busterud

Registrering av planter

På Sveinhaug gård fikk klassen praktiske utfordringer. Det er alltid spennende når studentene skal gjøre teori om til praksis. For å kunne vurdere skjøtselsbehovet, må detaljene på plass. På denne samlingen skulle klassen kun konsentrere seg om bedene, og hva som var av vekster i disse. Studentene har som regel ganske forskjellig bakgrunn, noe som hovedsakelig er en styrke når de samarbeider. Alle bidrar, selv om kjennskap til plantene kanskje er den viktigste kompetansen akkurat på denne samlingen.

Studentene studerer vegetasjonen i bed på Sveinhaug. Foto: G.Busterud
Studentene studerer vegetasjonen i bed på Sveinhaug. Foto: G.Busterud

Skjøtselsproblematikk

Neste steg er å sammenholde informasjon, og vurdere hva som skal settes inn av skjøtselstiltak i bedene for å opprettholde denne hagens intensjon. På dette stadiet er diskusjonene nødvendigvis mange, for å klargjøre hagens og bedenes egentlige ide og formål. Hva er viktig å vektlegge i akkurat denne hagen, og hvordan skal arbeidet utføres for å underbygge uttrykket? Å være fysisk til stede i hagen, oppleve plantene, spa i jorda og diskutere ulike framgangsmåter, gjør at studenten ofte «ser lyset» i løpet av prosessen. Inspirerende og morsomt!

Hva er hva? Viktig å skille ugress fra kultiverte vekster Foto: I. Sørheim
Skarpe, skrå kanter markerer bedets linjer og form. Foto: M.Myrstad
Isopkanten trimmes. Merk presenning over grusgang Foto: M.Myrstad

Tegne i målestokk

Siste del av praksisen denne uka var å lage nøyaktige skisser over de bedene som etter hvert skal få en skjøtselsplan. Å tegne i målestokk er nyttig og nødvendig når en skal lage skisser som skal leses og forstås av andre. Klassen fikk i tillegg oppgaven med å vurdere om eksisterende planter i bedene er tidsriktige, og fikk anledning til å foreslå alternativer. Dette gir en fin mulighet til å bli kjent med deler av hagehistorisk litteratur – kunnskap som er en forutsetning for å forstå og utøve praktisk kulturminnevern.

Bed overført til papiret i lesbar målestokk : Foto; I. Sørheim

Fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk kompetanse

Gartner med antikvarisk kompetanse er et deltidsstudium over to år. Studiet består av to moduler: «Historiske grøntanlegg»og «Antikvarisk drift og skjøtsel». Vil du vite mer? Her finner du faktainformasjon om studiet: Gartner med antikvarisk kompetanse

Her kan du lese studieplanen: Studieplan for fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk kompetanse

Tekst: Marit Myrstad

Kontakt oss

Hagen ved Gjøvik gård
Hagen ved Gjøvik gård, foto: Øyvind Holmstad
Øyvind Holmstad