Hagevern på agendaen på Vea – etablering av skarpe håndverksmiljøer innen antikvarisk skjøtsel 

Er du en av dem som elsker å besøke historiske parkanlegg når du er på ferie i inn- eller utland? Har du tenkt på hva slags gartnerkompetanse som skal til for å bevare anleggene slik?

De vakre, grønne oasene i bygd og by, hvor du kan slappe av og nyte frodige vekster og fargerike blomster, er for mange en del av livets gleder. Det å nyte et grøntanlegg som tydelig formidler våre forfedres levesett og estetikk, er både lærerikt og inspirerende. Men, det å ta vare på historien i disse anleggene krever spisskompetanse og mye faglig innsikt. Dessverre er mangelen på et helhetlig system, som ivaretar overføring av denne kompetansen mellom generasjonene, prekær.

Historiske gartnerfag

På Norges grønne fagskole har vi en egen utdanning som ivaretar skjøtsel i historiske anlegg. Fagskoleutdanningen Historiske gartnerfag er en populær utdanning på Vea for de med gartnerfaglig bakgrunn. For å skaffe relevant praksis for disse studentene, er det opparbeidet et godt samarbeid med nasjonale og internasjonale historiske anlegg. Der får studentene testa ferdighetene sine i deler av fagfeltet. Men nå er tiden inne for å utvide horisonten og inkludere flere fagfelt og opparbeide et helhetlig system som setter hagevern på dagsorden.

Fruens have, Damsgård Foto: Marit Myrstad
Gunnebo Slott og Trädgård Foto: Marit Myrstad
Alvøen Foto: Marit Myrstad
Fontene på Jorderik Foto: Marit Myrstad
Hovelsrud Foto: Anne Stine Solberg

Historiske hagers betydning i kulturhistorien

Gjennom århundrer har grønne anlegg blitt utviklet og skjøttet, både for å pryde, glede og gi mat på bordet over hele verden. Det handler om kjøkkenhager, om beskjæring av hekker og trær, om vakre gressmatter, om prydtrær og fargerike blomster, og murer og stier, om fontener og dammer, og om bygninger og møbler i tre eller metall som gir disse anleggene variasjon og gjør at de kan nytes på ulike måter. Det er en svært tverrfaglig kompetanse. En kompetanse som handler om mye kunnskap, godt håndverk og respekt for det gamle og veletablerte. Kompetansen har ofte gått fra person til person; – fra mester til svenn, uten at den har blitt dokumentert. Kartleggingen av hvor denne kompetansen finnes er derfor utfordrende. Hva som er beste praksis innen antikvarisk skjøtsel, for det enkelte fagfeltet, kan være vanskelig å finne frem til. Dette har vi på Vea som mål å gjøre noe med.

Stowe Garden i Buckinghamshire. Foto: Ingeborg Sørheim
Grossedlitz, Tyskland, spektakulær autentisk barokkhage. Foto: Ingeborg Sørheim
Marit og Dainel Lundberg på Gunnebo slott. Foto: Ingeborg Sørheim

Hagevern

Den viktige kulturarven som befinner seg i disse vakre anleggene må bevares for kommende generasjoner i en større målestokk. Målet er å få til et felles faglig løft i Europa, hvor hagevern etableres som begrep på lik linje med bygningsvern. Vi er nå godt i gang med å utforme et samarbeidsprosjekt med partnere fra ulike deler av Europa. Både  Gunnebo Slott og Trädgårdar i Sverige og Schloss Dyck i Tyskland er partnere sammen med Vea. I tillegg er European Garden Heritage Network med, noe som innebærer en inngang til over 150 historiske grøntanlegg i Europa. Dr. Kate Nicoll, tidligere leder for gartneropplæringen for alle National Trust-anleggene i England, er også en viktig samarbeidspartner i prosjektet. Hun jobber nå som konsulent for Sara Raven, en engelsk gartner, kokk, skribent og TV-programleder. Fra Gunnebo er blant annet chefsträdgårdsmästare Joakim Seiler med i prosjektet. Han har forsket på antikvarisk skjøtsel av historiske gressmatter og hekk, og disputerte til doktorgrad innen dette temaet i 2020.

Vi er veldig glade for å ha med disse partnerne i prosjektet. De viser en genuin interesse og forståelse for hagevern og bidrar med unik kompetanse og sine nettverk.

Gunnebo
Schloss Dyck
European garden heritage network
National Trust
Sarah Raven

Triumfbuen og templene i Stowe garden Foto: Ingeborg Sørheim
Kjøkkenhagen ved Attingham Foto: Ingeborg Sørheim
Sedertre, Stowe garden Foto: Ingeborg Sørheim

Erasmus+ 2021-27

Vea har mye erfaring med internasjonalt arbeid og har de siste 20 årene hatt pågående utviklingsprosjekter takket være EU-midler. Nå er målet å ta ett steg videre både ved å lede et slikt prosjekt og rette blikket mot nye, kulturhistoriske horisonter, nå med antikvarisk skjøtsel, hagehistorie og hagevern på agendaen. Vi jobber derfor med en søknad om midler i det nye EU-programmet Erasmus+ 2021-27.

Anne Stine Solberg
Kristin Haugen, student på Vea, her på Gunnebo. Foto: Ingeborg Sørheim
Marit og Paul Stefanovic, assisterende Head Gardener i Stowe. Foto: Ingeborg Sørheim
Walled garden, Attingham. Foto: Ingeborg Sørheim

Her kan du lese om fagskoleutdanningen Historiske gartnerfag

Kontakt oss

Magiske Wörlitz i Anhalt-Dessau i Tyskland, med en Roussau-øy, kanskje det ypperste av romantiske hageelementer. Foto: Ingeborg Sørheim
Målet med Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet er å kartlegge, utvikle og dele spisskompetanse og beste praksis innen historiske gartnerfag. Som koordinator for prosjektet, er vi svært fornøyde med å kunne melde at vi lykkes med dette.
Het Loo er Nederlands mest berømte slottsanlegg, anlagt på 1680-tallet av stattholder Vilhelm 3. av Oranien og Maria – de ble senere også konge og dronning av England.
Studentene som tar fagskoleutdanningen Antikvarisk drift og skjøtsel (AS)  har nettopp hatt en samling med skjøtsel av bed i en 1800-talls hage som hovedtema. For å få et mest mulig helhetlig bilde, presenteres studentene for flere hageanlegg innenfor samme periode. Nå kan du få litt innsikt i hva en samlingsuke for disse studentene kan inneholde.
Studentene på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg (HG) har høsten 2020 hatt som hovedoppgave å lage en restaureringsplan for eiendommen Jorderik på Lillehammer.
Norges grønne fagskole – Vea har en historisk samling av stauder. Staudene i samlingen er hovedsakelig gitt fra hager i Ringsaker, men også hentet fra andre samlinger på Østlandet.
Ta fagskoleutdanning på Norges grønne fagskole – Vea og få antikvarisk gartnerkompetanse
I det vi passerer portnerboligene like utenfor byen Buckingham, skjærer en snorrett veg gjennom det mykt bakkete landskapet. Nei, ikke vei, – aveny er det. Riktignok er vegen smal, men romfølelsen er formidabel.
På samme måte som gamle hus blir restaurert og tatt vare på av kompetente håndverkere, er det nødvendig å utdanne fagfolk som kan behandle historiske hageanlegg som de levende kulturminner de faktisk er, med alt det innebærer.
Det sier Wenche som tok fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk kompetanse ved Norges grønne fagskole – Vea.
På Norges grønne fagskole – Vea utdannes årlig et titalls studenter som får tittelen Gartner med antikvarisk kompetanse. Dette er kunnskap det virkelig er behov for (artikkel fra Norske Hjem)
Hilde Trettvik som er gartner og fagtekniker Historiske grøntanlegg, har skrevet en artikkel om almealléen  på Østre gravlund.