Hageplanlegging (Trøndelag) 

Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer hageplanlegging, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen design og planlegging av små grøntanlegg og privathager.

Studiested Mære i Trøndelag:

For at flere skal få mulighet til å få denne kompetansen, har vi inngått samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole, om å tilby Hageplanlegging ved Mære i Trøndelag. Gunnar Johansen, som er faglærer ved Mære, vil undervise i vegetasjonslære og tekniske fag. Mona Barthel Sveen, som er faglærer ved Vea, vil undervise i hageplanlegging.

Faglig innhold:

  • Hageplanlegging: 20 studiepoeng
  • Vegetasjonslære: 5 studiepoeng
  • Tekniske fag: 5 studiepoeng

Fleksibel utdanning:

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Det vil også være befaringer og praktiske øvelser.

Samlingsuker skoleåret 2022/2023

Det er planlagt fysiske samlinger på Mære disse ukene fra høsten 2022, men her kan det komme endinger: 35, 38, 43, 48, 2, 6, 10 og 13.

Veien videre:

Etter å ha fullført og bestått studiet kan du blant annet: jobbe som hagedesigner, hageplanlegger, bistå hagesenterkunder med planlegging av mindre grøntområder, designe og  planlegge privathager og andre mindre grøntanlegg, eller arbeide med planlegging/design av mindre grøntanlegg i et anleggsgartnerfirma. Du kan arbeide som selvstendig næringsdrivende eller i et næringsforetak.

Hageplanlegging er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning. Etter å ha tatt «Hageplanlegging» kan du ta «Skjøtsel og drift av uteområder» og «Bedriftsledelse» slik at du kan bli Fagskolekandidat Grøntanleggsforvaltning.

For detaljer om studiet les: Hageplanlegging, studieplan.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: