Foto av Gunnebo slott med formklipte spisse trær på rekke

Gratis webinar innen formklipping av busker og trær 

Den 7. februar, fra kl. 10:00 - 17:00 norsk tid, arrangerer vi et gratis webinar innen "Hedges and topiary cultivation in Historic Gardens". Meld deg på webinaret her!

Antikvarisk skjøtsel for bevaring av historiske hager

Webinaret er på engelsk og er en del av Erasmus+ prosjektet Craft Skills for Garden Conservation. Hekker og formklipte busker og trær (topiary) er viktige strukturelle og dekorative elementer i de fleste historiske hager. Design, skjøtsel og restaurering av disse elementene krever spisskompetanse. Foredragsholderne på webinaret vil ta for seg funksjonen og estetikken disse levende elementene har, samt hvordan de kan utvikles og rekonstrueres. Det handler om valg av planter i et kulturhistorisk perspektiv, samt ivaretakelse av det biologiske mangfoldet og bærekraften i et større perspektiv. I dag utføres skjøtselen stort sett med moderne strømdrevne verktøy. Underveis i webinaret vil også historiske gartnerfaglige fremgangsmåter og verktøy presenteres.

Foto av geometriske formklipte hekker og trær
La Ballue, Foto: Christian Gruessen

Foredragsholdere

Gunnebo Slott och Trädgårdar er vertskap for dette webinaret og står bak programmet for dagen. De har også skaffet de fremste foredragsholderne, fra Storbritannia, Sverige og Nederland – alle eksperter på hvert sitt tema innen hekker og topiary i historiske grøntanlegg. Disse, og temaet for deres presentasjon, er:
Dr. Jan Woudstra, University of Sheffield: The Grove in the 18th century as described by Dézallier de Argenville
Dr. Joakim Seiler, Gunnebo and University of Gothenburg: Pruning hooks and hedge slashers: historic management of high hedges
Chris Poole, European Boxwood and Topiary Society: Maintaining topiary and hedges in historic gardens
David Swanton, Powis Castle: Extreme Hedge Cutting at Powis Castle
Willem Zieleman, garden advisor and former Head Gardener Paleis Het Loo: In search of a hedge
Dr. Joakim Seiler: Historic box alternatives and historic management of low hedges
Jenny Bowden, Horticultural Advisor and Lenka Cooke, RHS: Box alternatives
Dr. Tijana Blanusa, RHS: Ecosystem services of urban hedges

Fra Gunnebo Slott och Trädgårdar Foto: Gunnebo

Craft Skills for Garden Conservation og Gardenconservation.eu

Webinaret er en del av det Erasmus+finansierte prosjektet Craft Skills for Garden Conservation (CSGC). Prosjektet har egen nettside med informasjon om aktivitetene, partnerne, resultater og bidragsytere. I alt 9 webinarer og workshops, samt 5 seminarer, skal gjennomføres frem til prosjektet er ferdig i slutten av 2024. Alle aktivitetene gjennomføres på engelsk og opptak fra både webinar og workshopene deles på prosjektets hjemmeside. Vea er koordinator for dette treårige prosjektet som tar for seg følgende temaer:

Historiske gartnerfag

Prosjektet bygger på den høyere yrkesfaglige utdanningen Historiske gartnerfag og det gode samarbeidet med Gunnebo om praksis for studentene. Utdanningen starter opp opp igjen høsten 2023, med innsøking i Samordna opptak fra 1. februar. Opptakskravet er nytt av året, med en utvidelse med tanke på faglig bakgrunn. Les mer om opptakskrav til studiet her.

Foto av labyrint i Graflicher Park Bad Driburg, av formklipte hekker
Gräflicher Park, Bad Driburg, Foto: Christian Gruessen
Foto av høye formklipte trær som står på rekke
Benrath Schlosspark, Tyskland, Foto: Christian Gruessen

Kontakt oss

Foto av Gunnebo slott med formklipte spisse trær på rekke
Foto: Gunnebo
Norges grønne fagskole – Vea er partner i et internasjonalt prosjekt som heter ARtemis. Målet er å utvikle innovative og yrkesrelevante opplæringsmetoder for anleggsgartnere og blomsterdekoratører.
Målet med Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet er å kartlegge, utvikle og dele spisskompetanse og beste praksis innen historiske gartnerfag. Som koordinator for prosjektet, er vi svært fornøyde med å kunne melde at vi lykkes med dette.
Het Loo er Nederlands mest berømte slottsanlegg, anlagt på 1680-tallet av stattholder Vilhelm 3. av Oranien og Maria – de ble senere også konge og dronning av England.
Ikke bare var vi to heldige nok å komme inn på gartnerutdanningen på Vea, men da vi fikk vite at det gikk an å søke på praksis i utlandet gjennom stipend fra det EU/EØS-baserte Erasmus Plus var søknadene ganske så radig sendt av gårde, med Tsjekkia som førstevalg foran Østerrike og Nederland.
Studentene som tar fagskoleutdanningen Antikvarisk drift og skjøtsel (AS)  har nettopp hatt en samling med skjøtsel av bed i en 1800-talls hage som hovedtema. For å få et mest mulig helhetlig bilde, presenteres studentene for flere hageanlegg innenfor samme periode. Nå kan du få litt innsikt i hva en samlingsuke for disse studentene kan inneholde.
Er du en av dem som elsker å besøke historiske parkanlegg når du er på ferie i inn- eller utland? Har du tenkt på hva slags gartnerkompetanse som skal til for å bevare anleggene slik?
Studentene på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg (HG) har høsten 2020 hatt som hovedoppgave å lage en restaureringsplan for eiendommen Jorderik på Lillehammer.
Norges grønne fagskole – Vea har en historisk samling av stauder. Staudene i samlingen er hovedsakelig gitt fra hager i Ringsaker, men også hentet fra andre samlinger på Østlandet.
Ta fagskoleutdanning på Norges grønne fagskole – Vea og få antikvarisk gartnerkompetanse
I det vi passerer portnerboligene like utenfor byen Buckingham, skjærer en snorrett veg gjennom det mykt bakkete landskapet. Nei, ikke vei, – aveny er det. Riktignok er vegen smal, men romfølelsen er formidabel.
På samme måte som gamle hus blir restaurert og tatt vare på av kompetente håndverkere, er det nødvendig å utdanne fagfolk som kan behandle historiske hageanlegg som de levende kulturminner de faktisk er, med alt det innebærer.
Det sier Wenche som tok fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk kompetanse ved Norges grønne fagskole – Vea.
På Norges grønne fagskole – Vea utdannes årlig et titalls studenter som får tittelen Gartner med antikvarisk kompetanse. Dette er kunnskap det virkelig er behov for (artikkel fra Norske Hjem)
Hilde Trettvik som er gartner og fagtekniker Historiske grøntanlegg, har skrevet en artikkel om almealléen  på Østre gravlund.