Ergoterapeutene har en viktig rolle i forbindelse med fagskoleutdanningen «Grønn helse». 

Høsten 2019 kunne Norges grønne fagskole – Vea ønske 15 forventningsfulle studenter velkommen til en helt ny fagskoleutdanning.

Utdanningen «Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur»  gir kompetanse til å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid. Flere ergoterapeuter har viktige roller i forbindelse med studiet, og vi har snakket med noen av dem.

Nina Levin

Nina Levin er ergoterapispesialist, hun har vært med i utviklingen av fagskoleutdanningen Grønn helse og underviser på utdanningen.

Hvilken rolle har du hatt i utviklingen av fagskoleutdanningen Grønn helse?

Jeg har i mange år brent for at vi trenger en slik utdanning i Norge. Da jeg hørte at Vea jobbet med utvikling av et studium innen Grønn helse, tok jeg kontakt for å kunne bidra i planarbeidet. Vea ønsket et samarbeid og jeg fikk ansvaret for den helsefaglige delen i utvikling av studieplanen.

Hvorfor bør ergoterapeuter ta denne utdanningen?

Mange ergoterapeuter er flinke til å benytte uteområder i sitt daglige arbeid med pasienter, men det er ofte slik at man allikevel glemmer å tenke på at mange av de meningsfulle aktivitetene kan utføres ute. Utdanningen er viktig for å øke teoretisk kunnskap om hvordan naturen påvirker oss mennesker i et helsefremmende perspektiv og derved kunne bevisstgjøre både ansatte og ledelse om hvorfor og hvordan uteområder kan brukes aktivt for ulike brukergrupper.

Hvordan kan ergoterapeuter bruke denne kompetansen i sitt arbeid?

Ergoterapeuter jobber med mennesker og omgivelser. Det handler om å kunne bruke uteområder og naturen som ligger rett utenfor døra.

Det å oppholde seg ute i natur er stressreduserende for veldig mange. Man kan trene funksjoner, oppleve at sansene stimuleres, utføre praktiske arbeidsoppgaver som man tidligere har likt å gjøre etc. Når man oppholder seg ute i parker eller der mennesker møtes kan man får muligheten til å oppleve nye kontakter og sosialt samvær.  Med fagskoleutdanningen Grønn helse får du satt teorier om natur og helse i system.

Er det noe annet du vil si om studiet?

Den store tverrfagligheten gjør studiet ekstra spennende!

Astrid Børsting Andersson

Astrid Børsting Andersson jobber ved Ringen Rehabiliteringssenter AS, som har avtale med Helse Sør-Øst om spesialisert rehabilitering av pasienter med kreftsykdommer, lungesykdommer og Parkinsons sykdom. Hun er utdannet ergoterapeut, arbeider som tverrfaglig leder og er dermed ansvarlig for rehabilitering og det tverrfaglige samarbeidet rundt pasientene.

Ringen Rehabiliteringssenter har inngått et samarbeid med Vea i forbindelse med fagskoleutdanningen Grønn helse, som innebærer at fagskolestudentene gjennomfører sin praksisperiode ved Ringen.

Kan du si noe om samarbeidet mellom Ringen rehabiliteringssenter og Vea, når det gjelder fagskoleutdanningen Grønn helse?

Vi synes det er veldig morsomt og spennende å være med på dette, og tenker det er viktig å øke kompetansen på bruk av utemiljøet i rehabiliteringen av mennesker med tanke på at livet leves hjemme – også utendørs. Det har heldigvis blitt mer fokus på dette i det siste, sier Astrid.

Studentene vil få veiledning av fagpersoner ved Ringen i forhold til utfordringer og muligheter knyttet opp mot ulike helsesituasjoner, og får muligheten til å prøve seg ut med pasienter i utemiljøet ved Ringen.

Ron Bruinvis

Ron Bruinvis er ergoterapeut og jobber til daglig i Midt-Telemark kommune. Han er student ved fagskoleutdanningen Grønn helse.

Hvorfor valgte du å ta fagskoleutdanningen Grønn helse?

Jeg tror at miljøkatastrofen vi er vitne til i dag i økende grad kommer til å gi folkehelseutfordringer. Spørsmål rundt dette, har ved siden av jobben, engasjert meg i mange år som politiker og naturfotograf. Som ergoterapeut er jeg opptatt av samspillet mellom mennesker og omgivelser. Det er i grunn en nokså holistisk tilnærming. «Reconnecting to nature» er et relativt nytt stikkord i behandling av såkalte livsstilssykdommer og psykiske lidelser, særlig de som er stressrelatert.

Utdanningen Grønn helse tilbyr både konkrete aktivitetsverktøy og rom til å fordype seg i mer samfunnsrelaterte spørsmål. Den kan vise vei til mestringsopplevelser i en behandlingssituasjon. Samtidig kan den gi ansats til å tenke nytt med hensyn til miljø og folkehelse.

Har du noen tanker om hvordan du kan benytte kompetansen i jobben din som ergoterapeut?

Forventningen er at jeg skal ha kompetanse til å kunne vurdere et grøntområde til hvordan det kan brukes terapeutisk.

Jeg er allerede spurt av arbeidsgiver om å komme med ideer til en sansehage. Bygningsmassen har en åpning i midten som er lett tilgjengelig, men den er lite i bruk. Jeg skal se på hvordan det kan tilrettelegges slik at det vil bli mer brukt av beboere på skjermet avdeling, som ligger rett ved siden av.

På lang sikt håper jeg, i samarbeid med en gartner eller hagedesigner, å bruke min kjennskap til terapeutisk bruk av planter, natur og hagebruk i planlegging av levende hager som muliggjør et bredt spekter i ergoterapeutisk behandling og samtidig legger til rette for økt biologisk mangfold.

Faktaboks:

Fagskolestudiet «Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur,» er en høyere yrkesfaglig utdanning for alle med helse- og sosialfaglig utdanning og/eller barne- og ungdomsarbeiderfag.

Utdanningen startet opp ved Norges grønne fagskole – Vea høsten 2019. Studentene har bakgrunn som helsefagarbeider, barnevernspedagog, sykepleier, ergoterapeut, aktivitør, vernepleier og barne- og ungdomsarbeider.

Studiet er utviklet av ansatte fra Norges grønne fagskole – Vea i samarbeid med blant andre Nina Levin og Siri Gunn Simonsen (Universitetslektor ved NTNU).

Tekst og foto: Dorte Finstad, Norges grønne fagskole – Vea.

Kontakt oss

Ergoterapeuter
Nina Levin, Ron Bruinvis og Astrid Børsting Andersson er alle ergoterapeuter
Her finner du oversikt over hvilke studietilbud som starter opp ved Norges grønne fagskole – Vea  høsten 2023. Noen tilbud har neste studiestart i 2024.
Norges grønne fagskole – Vea tilbyr igjen nye gratiskurs i prosjektledelse og ADK-1. Kurstilbudet er på fagskolenivå og er en unik mulighet til å øke egen kompetanse, slik at du får enda flere muligheter i bransjen.
Nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som ønsker å ta gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning på Vea.
Anleggsgartneryrket har et bredt og variert faglig innhold, og som anleggsgartner er det viktig å stadig fornye og utvikle seg i faget. Vi har laget et eget kurs for anleggsgartnere, om hvordan man skal etablere et regnbed.
Vil du bli blomsterdekoratør? Her finner du nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som vil ta blomsterdekoratørutdanning på Vea.
Tre nye temaer står for tur i Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet når det gjennomføres heldags webinarer i november 2022, januar og februar 2023.
Vea er koordinator i Erasmus+ prosjektet Craft Skills for Garden Conservation. En viktig del av prosjektet er gjennomføringen av webinar og workshops innen sentrale temaer for bevaring av historiske parker og hager.
Målet med Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet er å kartlegge, utvikle og dele spisskompetanse og beste praksis innen historiske gartnerfag. Som koordinator for prosjektet, er vi svært fornøyde med å kunne melde at vi lykkes med dette.
Nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som ønsker å ta høyere yrkesfaglig utdanning ved Norges grønne fagskole – Vea
For deg som ønsker å bli gartner, er det flere muligheter både gjennom skole og yrkespraksis. Ved Norges grønne fagskole – Vea har vi gartnerutdanning, tilpasset voksne.
Sammen med fire konsortiumpartnere har Vea søkt om å bli Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning innen NATURSMARTe løsninger (NATURSMART). Institusjonsbesøket er en del av vurderingen av søknaden og kandidatene i regi Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).
For deg som ønsker å bli blomsterdekoratør, er det flere muligheter både gjennom skole og yrkespraksis. Ved Norges grønne fagskole – Vea har vi blomsterdekoratørutdanning, tilpasset voksne.
Skal du søke om opptak til fagskoleutdanning uten at du oppfyller det formelle opptakskravet? Da har du mulighet til å bli realkompetansevurdert.
Norges grønne fagskole – Vea setter opp et nytt nettkurs i ADK1 for dere i rør-legger- og anleggsbransjen. Kurset har et omfang på 4 studiepoeng, og søknadsfrist for deltagelse er 1.februar 2023. Oppstart 30.mai 2023.
Het Loo er Nederlands mest berømte slottsanlegg, anlagt på 1680-tallet av stattholder Vilhelm 3. av Oranien og Maria – de ble senere også konge og dronning av England.
Norges grønne fagskole – Vea setter opp et nytt nettkurs i Prosjektledelse for dere i anleggsbransjen. Kurset har et omfang på 2,5 studiepoeng, og søknadsfrist for deltagelse er 1.februar 2023. Oppstart 13.februar 2023.
For meg var det å komme til Nederland for første gang, med Floriaden 2022 som det store høydepunktet, en virkelig strålende måte å kombinere faglig oppdatering, faglig påfyll og sosiale opplevelser med kollegaer. Som lærer innenfor anleggsgartnerbransjen og det grøntfaglige, var det lett å bli begeistret for både byen og utstillingen.
Lisa, Rikke og Trude er elever på blomsterdekoratørutdanningen på Vea. Med stipend fra Erasmus+ har de vært på utvekslingsopphold i Finland, der de har besøkt en av Vea sine partnerskoler og hatt praksis i blomsterbutikk. Her er deres erfaringer fra oppholdet.
I 2023 er det 100 år siden det ble etablert Hagebruksskole for kvinner på Vea, og dette vil bli markert med flere aktiviteter gjennom jubileumsåret.
Norges grønne fagskole – Vea har lange tradisjoner med å utdanne blomsterdekoratører, både på videregående nivå og på fagskolenivå. Derfor har det også vært naturlig for skolen å arrangere mesterskap for blomsterdekoratører. 16-17. september 2022 er det igjen klart for årets Vea-mesterskap.
Har du kursbevis med bestått eksamen fra Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og/eller Bedriftslederskolen gjennomført i regi av MEF? Nå har du mulighet til å formalisere denne kompetansen, slik at du får vitnemål med studiepoeng fra Norges grønne fagskole – Vea.
Ikke bare var vi to heldige nok å komme inn på gartnerutdanningen på Vea, men da vi fikk vite at det gikk an å søke på praksis i utlandet gjennom stipend fra det EU/EØS-baserte Erasmus Plus var søknadene ganske så radig sendt av gårde, med Tsjekkia som førstevalg foran Østerrike og Nederland.
Har du opparbeidet deg kompetanse gjennom tidligere studier eller kurs som tilsvarer noe av innholdet på den fagskoleutdanningen du skal ta? Da kan det være lurt å sjekke muligheten for å søke om fritak eller godskriving.
Birgit Giskås tok i juni 2022 eksamen ved Norges grønne fagskole – Vea, på fagskolestudiet Eksperimentelle uttrykk med plantematerialer.
I 2023 er Vea 100 år, og i den forbindelse fikk Ingeborg Sørheim, kunsthistoriker og faglig ansvarlig for Historiske gartnerfag på Vea, i oppdrag å skrive en jubileumsbok. – Det har aldri vært noen tradisjon for outsourcing  her på skolen, sier Ingeborg. – Og da var det jo bare rett og rimelig at også boka måtte bli til her.
Norges grønne fagskole – Vea har i løpet av de siste årene hatt mer og mer fokus på bærekraft. Våre forskjellige studieløp har det som en rød tråd og vi jobber kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nye løsninger – både inne og ute. Hva kan da være bedre enn å dra, sammen, på en fagtur til en av verdens største hageutstillinger, der fokus denne gang var FNs bærekraftsmål og innovative løsninger basert på kortreiste, naturlige råvarer/materialer?
Kunnskapsdepartementet (KD) utnevner fagskolestyret for Norges grønne fagskole – Vea.
Under Fagskolekonferansen 2022 ble pilotene i ordningen Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning utnevnt og vi gratulerer Fagskolen i Rogaland og Fagskolen i Viken med utnevnelsen!
Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på ADK-1 kurs. Kurset er gratis og finansieres gjennom direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Høsten 2022 starter et nytt og unikt studium ved Norges grønne fagskole – Vea som heter Planteinstallasjoner i innerom.
Vil du bli gartner? Her finner du nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som vil ta gartnerutdanning på Vea.
Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å heve kompetansen din i prosjektledelse. Kurset er spesialtilpasset ansatte i og anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen.
Studentene på fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials» gjennomfører en av samlingene i Italia. Faglærer Runi Kristoffersen tar oss med til Liguria i Italia.
Etter å ha utdannet seg til blomsterdekoratør og videre tatt Botanisk design og ledelse, startet Vilde Frøland opp sin egen butikk med fokus på planter og blomsterbinderi. At Norges grønne fagskole – Vea tilbyr en ny fagskoleutdanning, der man får spesialkompetanse på planter i innerom er helt supert, sier Vilde.
Gyri, Liselott og Aina er tre av flere faglærere som skal undervise på den nye fagskoleutdanningen Planteinstallasjoner i innerom. Med stipend fra Erasmus+ har de fått faglig påfyll og inspirasjon som studentene vil få glede av. Her kan du lese deres «reisebrev».
Kunstfotograf Marit Silsand, ønsket å bruke mer tid på det taktile. Være i naturen, oppleve levende vekster, forme med hendene og ordentlig kjenne etter hvilke materialer naturen kan tilby. Ønsket ble oppfylt gjennom fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials», ved Norges grønne fagskole – Vea.
Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har i mai 2022 vurdert Veas høyere yrkesfaglige utdanning Ledelse i maskinentreprenørfaget
Vea er koordinator for dette treårige Erasmus+ prosjektet, hvor Historiske gartnerfag – en av Veas høyere yrkesfaglige utdanninger – er utgangspunktet.  Det er nå gjennomført tre webinarer med stor oppslutning og høy kvalitet på foredragene. Det er også stor interesse for årets praktiske workshoper: på Vea i mai, Gunnebo Slott og Trädgårdar i juni, og Audley End House and Garden i august. På prosjektets hjemmeside (Gardenconservation.eu) deler vi videoer og bilder fra aktivitetene fremover.
Norges grønne fagskole – Vea har utviklet et nytt interiørstudium med fokus på farger, gode materialvalg, redesign og gjenbruk. Hege Wølner er ansatt som faglærer på interiørutdanningen.
Whether it be traditional soil management or care of trained fruit, there is something for anyone who is interested in or has responsibility for a heritage garden or designed landscape. The Craft Skills for Garden Conservation project is an Erasmus+ (European Union) funded initiative that has been created by a consortium of European gardens and colleges with the aim of providing transnational training across a range of traditional garden conservation methods and approaches.
Tidligere helseminister og lege Werner Christie er opptatt av at natur er viktig for menneskers helse og livskvalitet. Vi inviterte han til Vea for å gjøre han kjent med skolen og studietilbudene på fagskolen.
Grønn helse er et fagskolestudium for gartnere og helsepersonell. At det grønne og helse henger så godt sammen i et helsefremmende perspektiv, er naturlig sier prosjektleder for studiet Ingunn Sigstad Moen. Vi har så mye positivt å hente i bruk av naturen og det grønne, uansett alder og helsetilstand.  Jobber du innen helse eller er gartner og ønsker å gi gode, helsefremmede aktiviteter ved bruk av natur og det grønne? Da bør du lese mer om Grønn helse studiet. 
Norges grønne fagskole – Vea og FAGUS arrangerer fagdag om temaet overvannsdisponering.
Lawns in historic gardens are rarely seen as of cultural or historical value. In fact they can often harbour rich seedbanks valuable for biodiversity whilst expressing the more intangible heritage of the traditional craft skills required to maintain them. Both physical and cultural aspects will therefore be considered alongside the environmental imperative to try to counter climate change.
Soil management, as the basis of everything we do in gardening, is currently of huge international significance with soil degradation being a major environmental concern. It also holds the key to much of our horticultural heritage, literally underpinning the conservation of our historic gardens.
Kristina er interiørkonsulent og tar blomsterdekoratørutdanning på Vea, to fag som er fine å kombinere.
The Erasmus+ project “Craft Skills for Garden Conservation” (CSGC) offers skills and training opportunities to the heritage gardening community. Join us for the first three webinars in February and March!
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har høsten 2021, vurdert den høyere yrkesfaglige utdanningen Anleggsgartnertekniker, opp mot kravene for sentral godkjenning.
Inger Anita Merkesdal, som er fagjournalist og redaktør av Vannfakta.no, skal være konferansier på fagdagen «Overvann – naturligvis». Her kan du lese hennes artikkel om fagdagen.