Ergoterapeuter

Ergoterapeutene har en viktig rolle i forbindelse med fagskoleutdanningen «Grønn helse». 

Høsten 2019 kunne Norges grønne fagskole – Vea ønske 15 forventningsfulle studenter velkommen til en helt ny fagskoleutdanning.

Utdanningen «Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur»  gir kompetanse til å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid. Flere ergoterapeuter har viktige roller i forbindelse med studiet, og vi har snakket med noen av dem.

Nina Levin

Nina Levin er ergoterapispesialist, hun har vært med i utviklingen av fagskoleutdanningen Grønn helse og underviser på utdanningen.

Hvilken rolle har du hatt i utviklingen av fagskoleutdanningen Grønn helse?

Jeg har i mange år brent for at vi trenger en slik utdanning i Norge. Da jeg hørte at Vea jobbet med utvikling av et studium innen Grønn helse, tok jeg kontakt for å kunne bidra i planarbeidet. Vea ønsket et samarbeid og jeg fikk ansvaret for den helsefaglige delen i utvikling av studieplanen.

Hvorfor bør ergoterapeuter ta denne utdanningen?

Mange ergoterapeuter er flinke til å benytte uteområder i sitt daglige arbeid med pasienter, men det er ofte slik at man allikevel glemmer å tenke på at mange av de meningsfulle aktivitetene kan utføres ute. Utdanningen er viktig for å øke teoretisk kunnskap om hvordan naturen påvirker oss mennesker i et helsefremmende perspektiv og derved kunne bevisstgjøre både ansatte og ledelse om hvorfor og hvordan uteområder kan brukes aktivt for ulike brukergrupper.

Hvordan kan ergoterapeuter bruke denne kompetansen i sitt arbeid?

Ergoterapeuter jobber med mennesker og omgivelser. Det handler om å kunne bruke uteområder og naturen som ligger rett utenfor døra.

Det å oppholde seg ute i natur er stressreduserende for veldig mange. Man kan trene funksjoner, oppleve at sansene stimuleres, utføre praktiske arbeidsoppgaver som man tidligere har likt å gjøre etc. Når man oppholder seg ute i parker eller der mennesker møtes kan man får muligheten til å oppleve nye kontakter og sosialt samvær.  Med fagskoleutdanningen Grønn helse får du satt teorier om natur og helse i system.

Er det noe annet du vil si om studiet?

Den store tverrfagligheten gjør studiet ekstra spennende!

Astrid Børsting Andersson

Astrid Børsting Andersson jobber ved Ringen Rehabiliteringssenter AS, som har avtale med Helse Sør-Øst om spesialisert rehabilitering av pasienter med kreftsykdommer, lungesykdommer og Parkinsons sykdom. Hun er utdannet ergoterapeut, arbeider som tverrfaglig leder og er dermed ansvarlig for rehabilitering og det tverrfaglige samarbeidet rundt pasientene.

Ringen Rehabiliteringssenter har inngått et samarbeid med Vea i forbindelse med fagskoleutdanningen Grønn helse, som innebærer at fagskolestudentene gjennomfører sin praksisperiode ved Ringen.

Kan du si noe om samarbeidet mellom Ringen rehabiliteringssenter og Vea, når det gjelder fagskoleutdanningen Grønn helse?

Vi synes det er veldig morsomt og spennende å være med på dette, og tenker det er viktig å øke kompetansen på bruk av utemiljøet i rehabiliteringen av mennesker med tanke på at livet leves hjemme – også utendørs. Det har heldigvis blitt mer fokus på dette i det siste, sier Astrid.

Studentene vil få veiledning av fagpersoner ved Ringen i forhold til utfordringer og muligheter knyttet opp mot ulike helsesituasjoner, og får muligheten til å prøve seg ut med pasienter i utemiljøet ved Ringen.

Ron Bruinvis

Ron Bruinvis er ergoterapeut og jobber til daglig i Midt-Telemark kommune. Han er student ved fagskoleutdanningen Grønn helse.

Hvorfor valgte du å ta fagskoleutdanningen Grønn helse?

Jeg tror at miljøkatastrofen vi er vitne til i dag i økende grad kommer til å gi folkehelseutfordringer. Spørsmål rundt dette, har ved siden av jobben, engasjert meg i mange år som politiker og naturfotograf. Som ergoterapeut er jeg opptatt av samspillet mellom mennesker og omgivelser. Det er i grunn en nokså holistisk tilnærming. «Reconnecting to nature» er et relativt nytt stikkord i behandling av såkalte livsstilssykdommer og psykiske lidelser, særlig de som er stressrelatert.

Utdanningen Grønn helse tilbyr både konkrete aktivitetsverktøy og rom til å fordype seg i mer samfunnsrelaterte spørsmål. Den kan vise vei til mestringsopplevelser i en behandlingssituasjon. Samtidig kan den gi ansats til å tenke nytt med hensyn til miljø og folkehelse.

Har du noen tanker om hvordan du kan benytte kompetansen i jobben din som ergoterapeut?

Forventningen er at jeg skal ha kompetanse til å kunne vurdere et grøntområde til hvordan det kan brukes terapeutisk.

Jeg er allerede spurt av arbeidsgiver om å komme med ideer til en sansehage. Bygningsmassen har en åpning i midten som er lett tilgjengelig, men den er lite i bruk. Jeg skal se på hvordan det kan tilrettelegges slik at det vil bli mer brukt av beboere på skjermet avdeling, som ligger rett ved siden av.

På lang sikt håper jeg, i samarbeid med en gartner eller hagedesigner, å bruke min kjennskap til terapeutisk bruk av planter, natur og hagebruk i planlegging av levende hager som muliggjør et bredt spekter i ergoterapeutisk behandling og samtidig legger til rette for økt biologisk mangfold.

Faktaboks:

Fagskolestudiet «Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur,» er en høyere yrkesfaglig utdanning for alle med helse- og sosialfaglig utdanning og/eller barne- og ungdomsarbeiderfag.

Utdanningen startet opp ved Norges grønne fagskole – Vea høsten 2019. Studentene har bakgrunn som helsefagarbeider, barnevernspedagog, sykepleier, ergoterapeut, aktivitør, vernepleier og barne- og ungdomsarbeider.

Studiet er utviklet av ansatte fra Norges grønne fagskole – Vea i samarbeid med blant andre Nina Levin og Siri Gunn Simonsen (Universitetslektor ved NTNU).

Tekst og foto: Dorte Finstad, Norges grønne fagskole – Vea.

Kontakt oss

Ergoterapeuter
Nina Levin, Ron Bruinvis og Astrid Børsting Andersson er alle ergoterapeuter