Anleggsarbeidere ute på anlegg

Nå kan du søke på Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget 

Denne informasjonen er til deg som ønsker å søke på fagskoleutdanningene Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget. For å kunne behandle din søknad, trenger vi attestert dokumentasjon på at du oppfyller opptakskravene. Hva du må dokumentere avhenger av hva slags utdanningsbakgrunn du har.

Opptaksgrunnlag
Opptaksgrunnlaget for disse utdanningene er fagbrev. Du dokumenterer bestått fagprøve med vitnemål eller kompetansebevis. Alle karakterer som inngår i karaktergrunnlaget som fører til fagbrev, skal legges ved. Det vil si både karakterer fra grunnkurs/Vg1 og Vg2/VK1.

Fagbrev som inngår i opptaksgrunnlaget:

 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Anleggsmaskinfører
 • Fagbrev Anleggsrørlegger (kommende)
 • Fagbrev Asfaltør
 • Fagbrev Banemontør
 • Fagbrev Brønn- og borefaget (fra august 2022 er gjeldende læreplan brønnborer fastland)
 • Fagbrev Fjell- og bergverksarbeider
 • Fagbrev Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider (kommende)
 • Fagbrev Vei- og anleggsfagarbeider
 • Fagbrev Skogfaget
 • Fagbrev Steinfagarbeider

Du kan også søke på realkompetansegrunnlag innen ett av disse fagbrevene.

Realkompetanse

For å bli realkompetansevurdert, må du skrive en praksisfortelling og laste den opp, sammen med relevante attester og vedlegg i din søknad.
For mer informasjon om realkompetansevurdering: Klikk deg inn her

 

HUSK: Viktig med dokumentasjon
Det er viktig at du legger ved relevante attester og vedlegg i din søknad, uansett om du søker med formell kompetanse (fagbrev) eller realkompetanse.

Tilleggspoeng
Du kan få tilleggspoeng for fag- svennebrev som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget og for resultatet meget godt bestått. Du kan også få tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.


Praksis

Hvis du skal dokumentere yrkespraksis, er det viktig at du laster opp gyldig dokumentasjon. Les mer om dette: her.


Betinga opptak

Du kan søke om betinga opptak hvis du skal ta fagprøve etter søknadsfristen. Last opp en kopi av lærekontrakten i søknaden din. Hvis du allerede er oppmeldt til fagprøve, kan du laste opp en bekreftelse fra fagopplæringen på oppmeldingen.

Hvis du får betinga opptak, må du laste opp dokumentasjon på bestått fag/svenneprøve i løpet av det første semesteret av utdanningen. Du dokumenterer bestått fagprøve med vitnemål eller kompetansebevis.

Dokumentasjon på et annet språk?
Hvis du har dokumentasjon på et annet språk enn skandinavisk og engelsk, må du få den oversatt. Oversettelsen kan være på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk og må være gjort av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Søknad om opptak
Du kan søke på Anleggsledelse og Ledelse i maskinentreprenørfaget her: Søknadsskjema

Samarbeid med MEF
Vea og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) har inngått samarbeid om å tilby disse fagskoleutdanningene. Hovedutdanningen, Ledelse i maskinentreprenørfaget er delt inn i tre ulike moduler: Anleggsledelse, Prosjektledelse og Bedriftsledelse. For mer informasjon om utdanningene, klikk deg inn på Ledelse i maskinentreprenørfaget.

Kontakt oss

Anleggsarbeidere ute på anlegg
Bjørn Busengdal og Rishi Sæther i Anlegg Nordvest AS. Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen AM.no

Lenke