Prosjektledelse i maskinentreprenørfaget

Fagskolestudiet Prosjektledelse i maskinentreprenørfaget er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsbransjen. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen prosjektledelse i yrkesfeltet anlegg.
Om studiet

Anleggsbransjens krav til effektivitet, økt fokus på bærekraft og den digitale utviklingen i samfunnet generelt, påvirker arbeidshverdagen til både bas, formann, prosjektleder, anleggsledere og bedriftseiere.

Prosjektledelse i maskinentreprenørfaget vil gi deg kompetanse til å kunne arbeide med prosjektering, planlegging, samt anbud, kalkulasjon, innkjøp og utvikling av personalressurser i anleggsprosjekter. Utdanningen kvalifiserer for å lede anleggsprosjekter.

Studiet bygger på- og erstatter MEFs Prosjektlederskole som har vært gjennomført og utviklet gjennom mange år. Prosjektledelse på 30 studiepoeng, gir formell kompetanse med vitnemål når studiet er bestått. Vi anbefaler å ta fagskoleutdanningen Anleggsledelse før Prosjektledelse, dersom man ikke har tilsvarende kompetanse fra før.

 

 

 

Oppbygging av studiet

Fagskolestudiet Prosjektledelse er et selvstendig studium på 30 studiepoeng, men kan også tas som en del av Ledelse i maskinentreprenørfaget (90 studiepoeng).

Faglig innhold, emner:

 • Prosjektstyring
 • Fagspesifikk fordypning i prosjektstyring
 • Praktisk prosjektledelse
Målet med studiet

Gi deg som prosjektleder verktøy og kompetanse til å lede anleggsprosjekter og ivareta bransjens krav til effektivitet, økt fokus på bærekraft og den digitale utviklingen.

Samlinger og studiested

Studiet er organisert med seks stedbaserte samlinger à fire dager (tirsdag, onsdag, torsdag og fredag), hver på åtte timer. Studiested for 2024/2025 vil være Olavsgaard i Skjetten. Du må regne med kostnader til dagpakke og/eller overnatting i tillegg til studieavgiften.

Digital oppstartsamling

Den 12.september 2024,  vil det være en digital oppstartsamling der du vil få informasjon om studiet og om teams som læringsplattform. Dette møtet holdes på Teams og vil vare omtrent en time. Du vil få invitasjon og link til møtet etter at du har signert studiekontrakt.

Samlingsuker skoleåret 2024/2025

Dette er de foreløpig planlagte ukene for fysiske samlinger for studieåret 2024/2025: uke 39, 45, 02, 06, 10 og 14

Opptakskrav
 • Ett av følgende fagbrev:
  • Fagbrev Anleggsgartner
  • Fagbrev Anleggsmaskinfører
  • Fagbrev Anleggsrørlegger
  • Fagbrev Asfaltør
  • Fagbrev Banemontør
  • Fagbrev Boreoperatør
  • Fagbrev Brønn- og borefaget
  • Fagbrev Fjell- og bergverksarbeider
  • Fagbrev Veidrift- og veivedlikeholdsfaget
  • Fagbrev Vei- og anleggsfagarbeider
  • Fagbrev Skogfaget
  • Fagbrev Steinfagarbeider
  • Fagbrev Fundamenteringsfaget (kommende)

  – eller tilsvarende realkompetanse*

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Slik søker du

Søknad og opptak

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april 2024.

Der skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

 • Fagbrev
 • Karaktergrunnlag
 • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Trym Bolig

Prosjektledelse i maskinentreprenørfaget

Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning
Omfang: 30 studiepoeng
Heltid/deltid: Deltid over ett år
Plasser: 30
Studieavgift: 19 500,- (kan bli indeksregulert) + dagpakke
Søknadsfrist: 15.april 2024
Studiestart: 12.september 2024

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet

Relaterte innlegg