Blomsterdekorering – hva er det? 

Faglærere innen design og håndverk var samlet til kurs på Norges grønne fagskole – Vea 9.-13.mars 2020

Tilsammen 27 faglærere innen design og håndverk kom fra hele Norge, for å lære mer om hva blomsterdekoratørfaget går ut på. Målet for kurset var at lærerne skulle forstå hva faget blomsterdekorering har behov for av kunnskaper, innenfor form/farge/kulturforståelse/materialkunnskap og håndverk og tradisjon.

Faglærerne Aina Østby og Runi Kristoffersen var kursledere.

Runi er blomsterdekoratør med fagbrev og mesterbrev i faget. Hun har drevet egen blomsterbutikk på Nesodden, har hovedfag i Kunsthistorie fra UIO, mangeårig kursholder og dommer for Interflora, undervist i mange ulike land som Italia, Russland, Japan, Litauen, Sverige, Danmark, Finland, Frankrike og Sveits. Utøvende innenfor land art + kunstobjekter i plantemateriale. Runi er lærebok-forfatter for blomsterdekoratørfaget. Hun underviser på fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials og holder ulike kurs for Vea.

Aina er blomsterdekoratør med fagbrev, og hadde mange års erfaring fra gartneri og blomsterbutikk før hun startet egen butikk i Hamar, som hun drev i 20 år. Aina har yrkesfaglærerutdanning fra Hiak(oslomet). Hun har også mange års erfaring som prøvenemndsmedlem, sensor og kursholder. Aina har også vært med i læreplanarbeidet i forbindelse med fagfornyelsen.

Hva er fagfornyelsen?

Fagfornyelsen stiller nye krav til skolene, lærerne, elevene, teknologien og ikke minst læremidlene. Ikke siden Kunnskapsløftet i 2006 har det vært like store endringer i læreplanene som nå. Alle læreplanene i grunn- og videregående skole er revidert. Med noen få unntak på videregående beholdes fagene, og det er innholdet som revideres.

Hva betyr fagfornyelsen for videregående opplæring?

Det blir et nytt Vg1 som heter «Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign». Det betyr at de elevene som har interesse for frisør, blomster, interiør eller eksponeringsdesign skal gå første året sammen på videregående. Samtidig betyr det at om du vil bli blomsterdekoratør, skal du kunne jobbe målrettet mot det hele skoleåret.

Hva betyr fagfornyelsen for faglærere i videregående?

Det betyr at de må ha fagbrev/utdanning innen disse ulike fag/håndverk, men det er ikke selvfølgelig at det skjer. Mange skoler som skal tilby Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, har ikke faglærere som er blomsterdekoratører.

Hva betyr det nye Vg1 for rekruttering til blomsterbransjen?

Det betyr nærmest alt, det er jo her de starter. Dersom skolene ikke har lærere fra blomsterdekoratørfaget vil det si at ingen får en relevant utdanning for dette håndverket. Et samarbeid med bransjen er selvfølgelig, men allikevel blir det veldig vanskelig.

Derfor er det viktig og nyttig med dette kurset for VG1-faglærere som vi tilbyr på Vea. Faglæreren må ha innsikt og forståelse for blomsterdekoratørens kompetanse. Det blir faglærerens oppgave å motivere og legge til rette for dybdelæring og praksis i bedrift. Det blir veldig viktig å kunne samarbeide på en bedre måte med blomsterdekoratørbransjen. Ved å ha en grunnleggende forståelse for blomsterdekoratørfaget og godt samarbeid med bransje, skal elevene få relevante opplegg på skolen i dybdelæring.

Hvorfor holdt Vea dette kurset?

Fordi vi så faren ved manglende kompetanse hos de som skal undervise på VG1. Vi ville skape en forståelse for at dette er et omfattende og allsidig håndverk, med mye tradisjoner og stor variasjon. Vi ville vise at faget krever lang øving og mye teknikk for å fungere. Utover det ønsket vi at deltagerne skulle forstå at det er nødvendig med fagfolk og kontakt med bransjen for å kunne gi en god nok grunnutdanning i blomsterdekoratørfaget.

Målet for kurset var at lærerne skulle forstå hva faget blomsterdekorering har behov for av kunnskaper, innenfor form/farge/kulturforståelse/materialkunnskap og håndverk og tradisjon. Vi ønsket også å vise at det håndverksmessige må læres av en fagperson, og at materialfølelse er noe som må opparbeides over tid. Mange års erfaring i bruk av blomster må til, for å kunne formidle blomsterdekoratørfaget til elevene.

Hvem var kurset for?

Lærere som skal undervise på Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign fra hele Norge.

Hvordan var kurset lagt opp?

Vi hadde et tett program med både teori og praktiske øvelser. De fikk prøve å lage buketter, dekorasjon, krans og stifting til brudebukett. De fikk analysere og diskutere resultater.

Det var også teori om alle ulike uttrykk/stiler i faget, om hva som er fokus teknisk, om proporsjoner og historie til kransen. De fikk også se en PP med bilder av mange ulike blomsterarbeider og en del av de nyere uttrykkene inne det postmoderne.

Hva syntes deltagerne? Hva fikk de ut av det?

De virket veldig inspirert, og tror de var ganske utslitt når uka var over. Vi jobba lange dager, fikk gjort mye og jeg tror de hadde en stor forståelse av at dette ikke var så enkelt som mange tror.

Kurset ble fort fulltegnet, det sier vel noe om behovet for den kompetansen vi tilbyr. Dere har allerede planlagt et nytt kurs?

Ja, vi satser på et nytt fullt kurs i uke 44.

Er det behov for et videregående kurs?

Ja, dette har jo bare vært en liten smakebit. Vi har planer om et oppfølgingskurs i uke 6, 2021.

Kan Vea komme ut til skolene for å holde kurs der?

Ja, selvfølgelig, men vi har jo de beste fasiliteter på Vea. Om deltagerne kommer hit, vil de jo også få mye mer enn bare kurset. Her er jo et fantastisk bibliotek, vi har alt av utstyr som trengs til kurset og våre klasserom er tilrettelagt for undervisning i blomsterdekoratørfaget.  I tillegg er det muligheter for å bo på skolen, noe som gjør det lettere å kunne jobbe lange dager. Om de er på Vea på høsten har vi jo også veldig gode muligheter for høsting av materialer, ved at vi dyrker blomster og kan finne andre materialer ute på skolens område.

Kan Vea sine faglærere leies inn for å undervise på andre skoler?

Ja, det kan vi! Jeg fikk et spørsmål om det etter siste kurs, og sa at det går helt fint om det er av interesse. Det er veldig viktig at elever som ønsker å bli blomsterdekoratører, får undervisning av de som kan faget!

Tekst: Runi Kristoffersen, Aina Østby og Dorte Finstad
Foto: Aina Østby

Vil du vite mer om fagfornyelsen? Se her: Hva er fagfornyelsen?

Noen glimt fra kursdagene på Vea

Fornøyd kursdeltager med brudebukett
Faglærer og kursholder Aina Østby sammen med to av deltagerne
Dette er gøy!!
Glad kursdeltager med parallell dekorasjon
Bladlegging av krans
Dyp konsentrasjon og nøyaktighet skal til for å lage et vakkert og faglig godt utført underlag.
Vikleteknik ved bladlegging av krans.
Kranseunderlag og sort vikletråd.

Kontakt oss

Faglærer Runi Kristoffersen sammen med noen av kursdeltagerne. Foto: Aina Østby