Blomsterdekorering – hva er det? 

Faglærere innen design og håndverk var samlet til kurs på Norges grønne fagskole – Vea 9.-13.mars 2020

Tilsammen 27 faglærere innen design og håndverk kom fra hele Norge, for å lære mer om hva blomsterdekoratørfaget går ut på. Målet for kurset var at lærerne skulle forstå hva faget blomsterdekorering har behov for av kunnskaper, innenfor form/farge/kulturforståelse/materialkunnskap og håndverk og tradisjon.

Faglærerne Aina Østby og Runi Kristoffersen var kursledere.

Runi er blomsterdekoratør med fagbrev og mesterbrev i faget. Hun har drevet egen blomsterbutikk på Nesodden, har hovedfag i Kunsthistorie fra UIO, mangeårig kursholder og dommer for Interflora, undervist i mange ulike land som Italia, Russland, Japan, Litauen, Sverige, Danmark, Finland, Frankrike og Sveits. Utøvende innenfor land art + kunstobjekter i plantemateriale. Runi er lærebok-forfatter for blomsterdekoratørfaget. Hun underviser på fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials og holder ulike kurs for Vea.

Aina er blomsterdekoratør med fagbrev, og hadde mange års erfaring fra gartneri og blomsterbutikk før hun startet egen butikk i Hamar, som hun drev i 20 år. Aina har yrkesfaglærerutdanning fra Hiak(oslomet). Hun har også mange års erfaring som prøvenemndsmedlem, sensor og kursholder. Aina har også vært med i læreplanarbeidet i forbindelse med fagfornyelsen.

Hva er fagfornyelsen?

Fagfornyelsen stiller nye krav til skolene, lærerne, elevene, teknologien og ikke minst læremidlene. Ikke siden Kunnskapsløftet i 2006 har det vært like store endringer i læreplanene som nå. Alle læreplanene i grunn- og videregående skole er revidert. Med noen få unntak på videregående beholdes fagene, og det er innholdet som revideres.

Hva betyr fagfornyelsen for videregående opplæring?

Det blir et nytt Vg1 som heter «Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign». Det betyr at de elevene som har interesse for frisør, blomster, interiør eller eksponeringsdesign skal gå første året sammen på videregående. Samtidig betyr det at om du vil bli blomsterdekoratør, skal du kunne jobbe målrettet mot det hele skoleåret.

Hva betyr fagfornyelsen for faglærere i videregående?

Det betyr at de må ha fagbrev/utdanning innen disse ulike fag/håndverk, men det er ikke selvfølgelig at det skjer. Mange skoler som skal tilby Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, har ikke faglærere som er blomsterdekoratører.

Hva betyr det nye Vg1 for rekruttering til blomsterbransjen?

Det betyr nærmest alt, det er jo her de starter. Dersom skolene ikke har lærere fra blomsterdekoratørfaget vil det si at ingen får en relevant utdanning for dette håndverket. Et samarbeid med bransjen er selvfølgelig, men allikevel blir det veldig vanskelig.

Derfor er det viktig og nyttig med dette kurset for VG1-faglærere som vi tilbyr på Vea. Faglæreren må ha innsikt og forståelse for blomsterdekoratørens kompetanse. Det blir faglærerens oppgave å motivere og legge til rette for dybdelæring og praksis i bedrift. Det blir veldig viktig å kunne samarbeide på en bedre måte med blomsterdekoratørbransjen. Ved å ha en grunnleggende forståelse for blomsterdekoratørfaget og godt samarbeid med bransje, skal elevene få relevante opplegg på skolen i dybdelæring.

Hvorfor holdt Vea dette kurset?

Fordi vi så faren ved manglende kompetanse hos de som skal undervise på VG1. Vi ville skape en forståelse for at dette er et omfattende og allsidig håndverk, med mye tradisjoner og stor variasjon. Vi ville vise at faget krever lang øving og mye teknikk for å fungere. Utover det ønsket vi at deltagerne skulle forstå at det er nødvendig med fagfolk og kontakt med bransjen for å kunne gi en god nok grunnutdanning i blomsterdekoratørfaget.

Målet for kurset var at lærerne skulle forstå hva faget blomsterdekorering har behov for av kunnskaper, innenfor form/farge/kulturforståelse/materialkunnskap og håndverk og tradisjon. Vi ønsket også å vise at det håndverksmessige må læres av en fagperson, og at materialfølelse er noe som må opparbeides over tid. Mange års erfaring i bruk av blomster må til, for å kunne formidle blomsterdekoratørfaget til elevene.

Hvem var kurset for?

Lærere som skal undervise på Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign fra hele Norge.

Hvordan var kurset lagt opp?

Vi hadde et tett program med både teori og praktiske øvelser. De fikk prøve å lage buketter, dekorasjon, krans og stifting til brudebukett. De fikk analysere og diskutere resultater.

Det var også teori om alle ulike uttrykk/stiler i faget, om hva som er fokus teknisk, om proporsjoner og historie til kransen. De fikk også se en PP med bilder av mange ulike blomsterarbeider og en del av de nyere uttrykkene inne det postmoderne.

Hva syntes deltagerne? Hva fikk de ut av det?

De virket veldig inspirert, og tror de var ganske utslitt når uka var over. Vi jobba lange dager, fikk gjort mye og jeg tror de hadde en stor forståelse av at dette ikke var så enkelt som mange tror.

Kurset ble fort fulltegnet, det sier vel noe om behovet for den kompetansen vi tilbyr. Dere har allerede planlagt et nytt kurs?

Ja, vi satser på et nytt fullt kurs i uke 44.

Er det behov for et videregående kurs?

Ja, dette har jo bare vært en liten smakebit. Vi har planer om et oppfølgingskurs i uke 6, 2021.

Kan Vea komme ut til skolene for å holde kurs der?

Ja, selvfølgelig, men vi har jo de beste fasiliteter på Vea. Om deltagerne kommer hit, vil de jo også få mye mer enn bare kurset. Her er jo et fantastisk bibliotek, vi har alt av utstyr som trengs til kurset og våre klasserom er tilrettelagt for undervisning i blomsterdekoratørfaget.  I tillegg er det muligheter for å bo på skolen, noe som gjør det lettere å kunne jobbe lange dager. Om de er på Vea på høsten har vi jo også veldig gode muligheter for høsting av materialer, ved at vi dyrker blomster og kan finne andre materialer ute på skolens område.

Kan Vea sine faglærere leies inn for å undervise på andre skoler?

Ja, det kan vi! Jeg fikk et spørsmål om det etter siste kurs, og sa at det går helt fint om det er av interesse. Det er veldig viktig at elever som ønsker å bli blomsterdekoratører, får undervisning av de som kan faget!

Tekst: Runi Kristoffersen, Aina Østby og Dorte Finstad
Foto: Aina Østby

Vil du vite mer om fagfornyelsen? Se her: Hva er fagfornyelsen?

Noen glimt fra kursdagene på Vea

Fornøyd kursdeltager med brudebukett
Faglærer og kursholder Aina Østby sammen med to av deltagerne
Dette er gøy!!
Glad kursdeltager med parallell dekorasjon
Bladlegging av krans
Dyp konsentrasjon og nøyaktighet skal til for å lage et vakkert og faglig godt utført underlag.
Vikleteknik ved bladlegging av krans.
Kranseunderlag og sort vikletråd.

Kontakt oss

Faglærer Runi Kristoffersen sammen med noen av kursdeltagerne. Foto: Aina Østby
Her finner du oversikt over hvilke studietilbud som starter opp ved Norges grønne fagskole – Vea  høsten 2023. Noen tilbud har neste studiestart i 2024.
Norges grønne fagskole – Vea tilbyr igjen nye gratiskurs i prosjektledelse og ADK-1. Kurstilbudet er på fagskolenivå og er en unik mulighet til å øke egen kompetanse, slik at du får enda flere muligheter i bransjen.
Nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som ønsker å ta gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning på Vea.
Anleggsgartneryrket har et bredt og variert faglig innhold, og som anleggsgartner er det viktig å stadig fornye og utvikle seg i faget. Vi har laget et eget kurs for anleggsgartnere, om hvordan man skal etablere et regnbed.
Vil du bli blomsterdekoratør? Her finner du nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som vil ta blomsterdekoratørutdanning på Vea.
Tre nye temaer står for tur i Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet når det gjennomføres heldags webinarer i november 2022, januar og februar 2023.
Vea er koordinator i Erasmus+ prosjektet Craft Skills for Garden Conservation. En viktig del av prosjektet er gjennomføringen av webinar og workshops innen sentrale temaer for bevaring av historiske parker og hager.
Målet med Craft Skills for Garden Conservation-prosjektet er å kartlegge, utvikle og dele spisskompetanse og beste praksis innen historiske gartnerfag. Som koordinator for prosjektet, er vi svært fornøyde med å kunne melde at vi lykkes med dette.
Nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som ønsker å ta høyere yrkesfaglig utdanning ved Norges grønne fagskole – Vea
For deg som ønsker å bli gartner, er det flere muligheter både gjennom skole og yrkespraksis. Ved Norges grønne fagskole – Vea har vi gartnerutdanning, tilpasset voksne.
Sammen med fire konsortiumpartnere har Vea søkt om å bli Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning innen NATURSMARTe løsninger (NATURSMART). Institusjonsbesøket er en del av vurderingen av søknaden og kandidatene i regi Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).
For deg som ønsker å bli blomsterdekoratør, er det flere muligheter både gjennom skole og yrkespraksis. Ved Norges grønne fagskole – Vea har vi blomsterdekoratørutdanning, tilpasset voksne.
Skal du søke om opptak til fagskoleutdanning uten at du oppfyller det formelle opptakskravet? Da har du mulighet til å bli realkompetansevurdert.
Norges grønne fagskole – Vea setter opp et nytt nettkurs i ADK1 for dere i rør-legger- og anleggsbransjen. Kurset har et omfang på 4 studiepoeng, og søknadsfrist for deltagelse er 1.februar 2023. Oppstart 30.mai 2023.
Het Loo er Nederlands mest berømte slottsanlegg, anlagt på 1680-tallet av stattholder Vilhelm 3. av Oranien og Maria – de ble senere også konge og dronning av England.
Norges grønne fagskole – Vea setter opp et nytt nettkurs i Prosjektledelse for dere i anleggsbransjen. Kurset har et omfang på 2,5 studiepoeng, og søknadsfrist for deltagelse er 1.februar 2023. Oppstart 13.februar 2023.
For meg var det å komme til Nederland for første gang, med Floriaden 2022 som det store høydepunktet, en virkelig strålende måte å kombinere faglig oppdatering, faglig påfyll og sosiale opplevelser med kollegaer. Som lærer innenfor anleggsgartnerbransjen og det grøntfaglige, var det lett å bli begeistret for både byen og utstillingen.
Lisa, Rikke og Trude er elever på blomsterdekoratørutdanningen på Vea. Med stipend fra Erasmus+ har de vært på utvekslingsopphold i Finland, der de har besøkt en av Vea sine partnerskoler og hatt praksis i blomsterbutikk. Her er deres erfaringer fra oppholdet.
I 2023 er det 100 år siden det ble etablert Hagebruksskole for kvinner på Vea, og dette vil bli markert med flere aktiviteter gjennom jubileumsåret.
Norges grønne fagskole – Vea har lange tradisjoner med å utdanne blomsterdekoratører, både på videregående nivå og på fagskolenivå. Derfor har det også vært naturlig for skolen å arrangere mesterskap for blomsterdekoratører. 16-17. september 2022 er det igjen klart for årets Vea-mesterskap.
Har du kursbevis med bestått eksamen fra Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og/eller Bedriftslederskolen gjennomført i regi av MEF? Nå har du mulighet til å formalisere denne kompetansen, slik at du får vitnemål med studiepoeng fra Norges grønne fagskole – Vea.
Ikke bare var vi to heldige nok å komme inn på gartnerutdanningen på Vea, men da vi fikk vite at det gikk an å søke på praksis i utlandet gjennom stipend fra det EU/EØS-baserte Erasmus Plus var søknadene ganske så radig sendt av gårde, med Tsjekkia som førstevalg foran Østerrike og Nederland.
Har du opparbeidet deg kompetanse gjennom tidligere studier eller kurs som tilsvarer noe av innholdet på den fagskoleutdanningen du skal ta? Da kan det være lurt å sjekke muligheten for å søke om fritak eller godskriving.
Birgit Giskås tok i juni 2022 eksamen ved Norges grønne fagskole – Vea, på fagskolestudiet Eksperimentelle uttrykk med plantematerialer.
I 2023 er Vea 100 år, og i den forbindelse fikk Ingeborg Sørheim, kunsthistoriker og faglig ansvarlig for Historiske gartnerfag på Vea, i oppdrag å skrive en jubileumsbok. – Det har aldri vært noen tradisjon for outsourcing  her på skolen, sier Ingeborg. – Og da var det jo bare rett og rimelig at også boka måtte bli til her.
Norges grønne fagskole – Vea har i løpet av de siste årene hatt mer og mer fokus på bærekraft. Våre forskjellige studieløp har det som en rød tråd og vi jobber kontinuerlig med utvikling av eksisterende og nye løsninger – både inne og ute. Hva kan da være bedre enn å dra, sammen, på en fagtur til en av verdens største hageutstillinger, der fokus denne gang var FNs bærekraftsmål og innovative løsninger basert på kortreiste, naturlige råvarer/materialer?
Kunnskapsdepartementet (KD) utnevner fagskolestyret for Norges grønne fagskole – Vea.
Under Fagskolekonferansen 2022 ble pilotene i ordningen Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning utnevnt og vi gratulerer Fagskolen i Rogaland og Fagskolen i Viken med utnevnelsen!
Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på ADK-1 kurs. Kurset er gratis og finansieres gjennom direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Høsten 2022 starter et nytt og unikt studium ved Norges grønne fagskole – Vea som heter Planteinstallasjoner i innerom.
Vil du bli gartner? Her finner du nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som vil ta gartnerutdanning på Vea.
Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å heve kompetansen din i prosjektledelse. Kurset er spesialtilpasset ansatte i og anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen.
Studentene på fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials» gjennomfører en av samlingene i Italia. Faglærer Runi Kristoffersen tar oss med til Liguria i Italia.
Etter å ha utdannet seg til blomsterdekoratør og videre tatt Botanisk design og ledelse, startet Vilde Frøland opp sin egen butikk med fokus på planter og blomsterbinderi. At Norges grønne fagskole – Vea tilbyr en ny fagskoleutdanning, der man får spesialkompetanse på planter i innerom er helt supert, sier Vilde.
Gyri, Liselott og Aina er tre av flere faglærere som skal undervise på den nye fagskoleutdanningen Planteinstallasjoner i innerom. Med stipend fra Erasmus+ har de fått faglig påfyll og inspirasjon som studentene vil få glede av. Her kan du lese deres «reisebrev».
Kunstfotograf Marit Silsand, ønsket å bruke mer tid på det taktile. Være i naturen, oppleve levende vekster, forme med hendene og ordentlig kjenne etter hvilke materialer naturen kan tilby. Ønsket ble oppfylt gjennom fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials», ved Norges grønne fagskole – Vea.
Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har i mai 2022 vurdert Veas høyere yrkesfaglige utdanning Ledelse i maskinentreprenørfaget
Vea er koordinator for dette treårige Erasmus+ prosjektet, hvor Historiske gartnerfag – en av Veas høyere yrkesfaglige utdanninger – er utgangspunktet.  Det er nå gjennomført tre webinarer med stor oppslutning og høy kvalitet på foredragene. Det er også stor interesse for årets praktiske workshoper: på Vea i mai, Gunnebo Slott og Trädgårdar i juni, og Audley End House and Garden i august. På prosjektets hjemmeside (Gardenconservation.eu) deler vi videoer og bilder fra aktivitetene fremover.
Norges grønne fagskole – Vea har utviklet et nytt interiørstudium med fokus på farger, gode materialvalg, redesign og gjenbruk. Hege Wølner er ansatt som faglærer på interiørutdanningen.
Whether it be traditional soil management or care of trained fruit, there is something for anyone who is interested in or has responsibility for a heritage garden or designed landscape. The Craft Skills for Garden Conservation project is an Erasmus+ (European Union) funded initiative that has been created by a consortium of European gardens and colleges with the aim of providing transnational training across a range of traditional garden conservation methods and approaches.
Tidligere helseminister og lege Werner Christie er opptatt av at natur er viktig for menneskers helse og livskvalitet. Vi inviterte han til Vea for å gjøre han kjent med skolen og studietilbudene på fagskolen.
Grønn helse er et fagskolestudium for gartnere og helsepersonell. At det grønne og helse henger så godt sammen i et helsefremmende perspektiv, er naturlig sier prosjektleder for studiet Ingunn Sigstad Moen. Vi har så mye positivt å hente i bruk av naturen og det grønne, uansett alder og helsetilstand.  Jobber du innen helse eller er gartner og ønsker å gi gode, helsefremmede aktiviteter ved bruk av natur og det grønne? Da bør du lese mer om Grønn helse studiet. 
Norges grønne fagskole – Vea og FAGUS arrangerer fagdag om temaet overvannsdisponering.
Lawns in historic gardens are rarely seen as of cultural or historical value. In fact they can often harbour rich seedbanks valuable for biodiversity whilst expressing the more intangible heritage of the traditional craft skills required to maintain them. Both physical and cultural aspects will therefore be considered alongside the environmental imperative to try to counter climate change.
Soil management, as the basis of everything we do in gardening, is currently of huge international significance with soil degradation being a major environmental concern. It also holds the key to much of our horticultural heritage, literally underpinning the conservation of our historic gardens.
Kristina er interiørkonsulent og tar blomsterdekoratørutdanning på Vea, to fag som er fine å kombinere.
The Erasmus+ project “Craft Skills for Garden Conservation” (CSGC) offers skills and training opportunities to the heritage gardening community. Join us for the first three webinars in February and March!
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har høsten 2021, vurdert den høyere yrkesfaglige utdanningen Anleggsgartnertekniker, opp mot kravene for sentral godkjenning.
Inger Anita Merkesdal, som er fagjournalist og redaktør av Vannfakta.no, skal være konferansier på fagdagen «Overvann – naturligvis». Her kan du lese hennes artikkel om fagdagen.