Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur 

Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, er en høyere yrkesfaglig utdanning for alle med helse- og sosialfaglig utdanning. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid.

Samspillet mellom mennesker og natur gir livet mening og bedre helse, både fysisk og psykisk. Å «leve hele livet» og sørge for god livskvalitet gjennom bruk av naturen er viktig.

Faglig innhold:

 • Mennesket og helse: Her knyttes bruk av planter og natur opp til perspektivene helsefremming, forebygging, rehabilitering og habilitering.
 • Utemiljø og enkel utforming (hage, terrasse/balkong, grøntområde eller nærnatur) Emnet omhandler utforming for å fremme aktivitet og/eller restitusjon og  aktuelle planteslag i tilknytning til dette.
 • Plantelære og skjøtsel: Emnet skal utvikle basisferdigheter innenfor det plantefaglige; ulike planteslag, krav til voksested og skjøtsel.
 • Praktisk  gjennomføring med vekt på aktivitet og deltakelse: Ferdighetstrening i praksis, kartlegge brukers behov, planlegge, gjennomføre med eventuelle tilrettelegging i en aktivitetssituasjon, evaluere og dokumentere denne.

Fleksibel utdanning:

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

Studiet passer for:

 • deg med helse og oppvekstrelatert utdanning
 • ansatte innen hverdags-rehabilitering og psykisk helse
 • barn -og ungdomsarbeidere
 • ergoterapeuter
 • sykepleiere
 • lærere
 • ansatte i barnehage
 • deg som har tilsvarende realkompetanse*

For detaljer om studiet les: Grønn helse, studieplan

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: