Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur 

Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, er en høyere yrkesfaglig utdanning for alle med helse- og sosialfaglig utdanning. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse i å bruke planter, natur og/eller naturmaterialer i helsefremmende arbeid.

NB! Fagskoleutdanningen Grønn helse er under revidering, og ny studieplan vil komme i desember 2021. Vi jobber for at studiet skal utvides til 60 studiepoeng, der undervisningen vil bli gitt to år på deltid.

Samspillet mellom mennesker og natur gir livet mening og bedre helse, både fysisk og psykisk. Å «leve hele livet» og sørge for god livskvalitet gjennom bruk av naturen er viktig.

Faglig innhold:

 • Mennesket og helse: Her knyttes bruk av planter og natur opp til perspektivene helsefremming, forebygging, rehabilitering og habilitering.
 • Utemiljø og enkel utforming (hage, terrasse/balkong, grøntområde eller nærnatur) Emnet omhandler utforming for å fremme aktivitet og/eller restitusjon og  aktuelle planteslag i tilknytning til dette.
 • Plantelære og skjøtsel: Emnet skal utvikle basisferdigheter innenfor det plantefaglige; ulike planteslag, krav til voksested og skjøtsel.
 • Praktisk  gjennomføring med vekt på aktivitet og deltakelse: Ferdighetstrening i praksis, kartlegge brukers behov, planlegge, gjennomføre med eventuelle tilrettelegging i en aktivitetssituasjon, evaluere og dokumentere denne.

Fleksibel utdanning:

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

Studiet passer for:

 • deg med helse og oppvekstrelatert utdanning
 • ansatte innen hverdags-rehabilitering og psykisk helse
 • barn -og ungdomsarbeidere
 • ergoterapeuter
 • sykepleiere
 • lærere
 • ansatte i barnehage
 • deg som har tilsvarende realkompetanse*

Ny studieplan vil komme i desember 2021, inntil videre kan du se på den gamle: Grønn helse, studieplan

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

For mer informasjon ta kontakt med: