Flornet EEIG 

Vea er en del av det internasjonale nettverket Flornet, som består av europeiske skoler innenfor grønne fagområder. Nettverket er formalisert som et EEIG, som står for European Economic Interesting Grouping.

Nettverket startet i 1997 med at tre skoler, Vea i Norge, Ingvar Strandhs Blomsterskola i Sverige og Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola i Ungarn ønsket å samarbeide. Ideen bak samarbeidet var at kulturelle og faglige ulikheter var et godt utgangspunkt for utvikling. Sammen gjennomførte de prosjektet FAL, Floristry and Language støttet av EU-programmet Commenius. Etterhvert var det flere som ønsket å være med og i 2009 ble Flornet EEIG stiftet. I dag er det nærmere 30 partnere i dette nettverket som samarbeider i ulike prosjekter, hovedsakelig støttet av EU-midler.

Dictionary

I perioden 2000 – 2003 utviklet partnere i nettverket en ordbok for blomsterdekoratører. Ordboken inneholder over 500 ord som er vanlige å bruke innen blomsterdekoratørfaget, og ordene er oversatt til 12 ulike europeiske språk. Boken brukes blant annet som hjelpemiddel når elever og studenter har praksisopphold i utlandet.

Mobilitet

Utveksling av elever og studenter mellom partnerne er en av de viktigste aktivitetene i Flornet. Hvert år får elever, studenter og ansatte mulighet til å besøke andre land for å bli kjent med fag, språk og kultur. Blant annet får de prøve hvordan det er å jobbe i blomsterbutikk, gartneri eller parkanlegg i et annet land, noe som kan by på utfordringer både faglig og kommunikasjonsmessig.

Internasjonal dommersertifisering

Sammen med Florint har Flornet også startet arbeidet med å utarbeide en internasjonal sertifisering av dommere i blomsterdekoratørfaget. Dette er også et prosjekt støttet av EU-midler, hvor flere sentrale aktører i den Europeiske blomsterdekoratørbransjen er med. Dette er et arbeid som har kommet relativt langt ved at det nå er flere dommere som både har blitt nasjonalt og internasjonalt sertifisert. Dette handler om en kvalitetssikring av kompetansen som spiller en viktig rolle i avviklingen av ulike konkurranser og opplæringssituasjoner i blomsterdekoratørfaget. Takket være det solide nettverket blant annet opparbeidet via Flornet, har Vea fått spille en rolle i dette arbeidet. En av Vea sine faglærere, Siv Engen Heimdahl  er blant de første som ble internasjonalt sertifisert.

Utdanningsmoduler

Flornet har i løpet av disse 15 årene utviklet en internasjonal utdanning for blomsterdekoratører bestående av 9 moduler. De ulike modulene ble fordelt på 8 ulike partnere, som hadde ansvar for å utvikle modulen og knytte til seg relevant kompetanse for å danne et kompetansesenter. De ulike temaene for modulene er:
– Floristry and Joyful learning (NO)
– Floristry and Visualization (NO)
– Florstry, Tools and remedies (FIN)
– Floristry and Art history (HU)
– Floristry and Botany (NL)
– Floristry and Mercantile subjects (NL)
– Floristry and Avantgarde (IT)
– Floristry and Exposure (SVE)
– Floristry and Dimentions in Language (GER)

På denne måten ble utdanningen internasjonal på flere måter. Alle modulene er gjennomført 1 gang, og flere er gjennomført flere ganger. Det jobbes med å aktivisere modulene igjen, slik at dette blir en levende utdanning i fremtiden.

Med bakgrunn i disse modulene er det startet opp et arbeid med å utvikle en internasjonal bachelor-utdanning for blomsterdekoratører: International Bachelor in Floral Design. Dette er et arbeid som pågår og er viktig blant annet for å klargjøre blomsterdekoratører for det internasjonale arbeidsmarkedet og ikke minst heve statusen i verdens vakreste yrke. Utdanningen kan blant annet gi Veas fagskolestudenter på både Botanisk Design og Eksperimentell formgivning en mulighet til å studere videre mot en Bachelorgrad, hvor allerede gjennomført fagskoleutdanning teller som en del av denne høyskolegraden.