Gartnerutdanning på Vea – deltidsutdanning gjennom 20 år 

I 2021 har Norges grønne fagskole – Vea 20 års erfaring med å gjennomføre gartnerutdanning på deltid etter gjeldende læreplaner og utdanningsreformer. Utdanningen har gjennom alle disse årene vært tilrettelagt for voksne elever, og interessen for grønn kompetanse har hele tiden stått høyt hos de som har søkt seg til skolen.  

Det siste skoleåret Vea drev med gartnerutdanning på heltid, var skoleåret 1999-2000. De to-tre siste skoleårene med heltidsutdanning var både søkertallene og klassene relativt små sammenlignet med dagens størrelser. I løpet av den siste tiden med heltidsutdanning fikk skolen stadig flere forespørsler om det fantes muligheter for utdanning på deltid – og for voksne. Og på den tiden gjorde det ikke det.

Og Vea tenkte: «Ja, hvorfor ikke! Selvfølgelig kan vi tilby dette». Vea hadde en kort pause på ett år for å forme et gartnerutdanningstilbud som var tilrettelagt for voksne, og i august 2001 startet Vea med de første deltidselevene. Og fra den tiden har interessen for faget bare gått oppover.

Gartnerutdanning på Vea

Fra tre til to år

De første årene med deltidsutdanning gikk over tre år. Etter hvert erfarte både elevene og skolen at dette var litt i lengste laget, og en så muligheten til å gjennomføre utdanningen over to skoleår. Det er denne endringen som har gitt grunnlaget for dagens vellykkede organisering av gartnerutdanningen på Vea.

Hvem er den voksne gartnereleven?

Et ofte stilt spørsmål i alle år har vært: «Er jeg for gammel?». Det viser seg at mange gjennom flere år har hatt en drøm om å tilegne seg en grønn kompetanse eller at målet har vært å slutte helt med tidligere yrkeskarriere for så å starte på nytt med en gartnerkarriere. På Vea har vi hele tiden hatt søkere til gartnerutdanningen med god aldersspredning – fra fylte 23 år til over 60. Alle under 23 år må følge de utdanningsløp som fylkeskommunene tilbyr.

Det er mye å lære – som her: Planting med maskin og traktorkjøring

Ulik bakgrunn, men en stor felles interesse

Det har alltid vært en glede å være fagansvarlig og å undervise de voksne gartnerelevene. Med en god aldersspredning viser det seg at det er ulike livserfaringer som igjen påvirker et godt læringsmiljø i klassene og på skolen. En deltidsutdanning kan være bra på flere måter: Vea har elever som må ta vare på en jobb ved siden av, men også mange som har familie med små barn. Elevene har ulike erfaringer fra andre yrkesområder enn gartner. Helsesektor, flyvert, befal, renhold, butikk, kunst og kultur, journalistikk, mekanikk og lærer er vel bare noen av de yrkesbakgrunnene til de som har tatt en gartnerutdanning på Vea. Felles for alle er at de har stor interesse for det grønne.

Elever fra hele landet

Norges grønne fagskole – Vea er statlig eid, og dette har gjort at vi alltid har tatt inn voksne elever fra hele landet fra Troms og Finnmark i nord til Agder i sør. En trend i tiden er at vi får flere søkere fra bynære områder. Dette kan jo ha noe med at det har blitt mer fokus på miljø og kortreist mat, og mat kan jo dyrkes også i en by.

Er interessen for grønn kompetanse størst hos kvinner? Det er ikke godt å svare på dette, men i hvert fall viser det seg at det er flest kvinner som tar gartnerutdanning ved Norges grønne fagskole – Vea.

Bli gartner – et yrke også for fremtiden!!

Tekst og foto: Per Spangen – fagansvarlig for gartnerutdanningen

Kontakt oss

Gartnerutdanning er et praktisk yrke og krever mange praktiske øvelser i utdanningen
Per Spangen

Her kan du lese om gartnerutdanningen på Vea