Gartner- og blomsterdekoratørelever på besøk hos Blomsterhagen på Abildsø

Blomsterhagen på Abildsø 

Rett etter studiestart tok Vea med seg de nye gartner- og blomsterdekoratørelevene med på tur til «Blomsterhagen på Abildsø».

Om Blomsterhagen på Abildsø

Anja Bruland plantet de første plantene i Blomsterhagen på Abildsø høsten 2009. Etter det har Ida Tindeskog blitt medeier og bedriften har i dag tre heltidsansatte og to på deltid, som sammen med sesonghjelp drifter blomsterhagen og to hagebutikker.

Anja er utdannet øko-agronom, har lært blomsterbinding på Beder i Danmark og har erfaring fra både veksthusproduksjon og skjøtsel av grøntområder.

Anja ønsket å skape en bedrift der hun kunne drive med det hun liker best, nemlig å jobbe med jorda og dyrke blomster på lag med naturen.

Blomsterhagen på Abildsø er først og fremst akkurat det, en blomsterhage, der det dyrkes sommerblomster, stauder, knoller, løkvekster og busker på friland og i plasttuneller. All produksjon skjer med bruk av naturgjødsel og uten kjemiske sprøytemidler.

Det som produseres, selges til privatkunder som bestiller, kommer innom butikken eller kommer for å plukke selv.

Blomsterhagen holder kurs, har butikk, nettbutikk og verksted der kunder kan bestille buketter, dekorasjoner, kranser og mye mer.

Det var veldig inspirerende både å høre på Anja og å gå rundt i Blomsterhagen på Abildsø. Tusen takk for oss!

Vi anbefaler et besøk i Blomsterhagen på Abildsø til sommeren. Inntil da bør du sjekke ut nettsiden: https://blomsterhagen.no/

Tekst og foto: Dorte Finstad

Anja Bruland hos Blomsterhagen på Abildsø forteller om driften
Anja Bruland tok imot elever og ansatte fra Vea og fortalte om Blomsterhagen på Abildsø, der kundene setter stor pris på å kunne kjøpe lokaldyrkede blomster. Hun snakket åpent om de utfordringer gartner- og blomsterbransjen har i dag, om klimaendringer, det å dyrke på lag med naturen og det å tørre å ta valg for bedriften og de ansatte.
Åkerbutikken hos Blomsterhagen på Abildsø
I Åkerbutikken kan du kjøpe lokalproduserte snittblomster.
Store felter med sommerblomster som er dyrket på Abildsø.
Store felter med sommerblomster som er dyrket på Abildsø.
Busker som egner seg for snitt
Det dyrkes også noen busker som er fine å bruke som snitt.

Kontakt oss

Gartner- og blomsterdekoratørelever på besøk hos Blomsterhagen på Abildsø
Gartner- og blomsterdekoratørelever fra Norges grønne fagskole - Vea på besøk hos Blomsterhagen på Abildsø
Dorte Finstad