Jan Christian fikk jobb gjennom å ta gartnerutdanning på Vea 

Jan Christian har tatt gartnerutdanning på Vea og har allerede startet i jobben som gartner/gravplassarbeider ved Røyken Kirke.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta gartnerutdanning?

Jeg hadde lyst til å bli gartner for å kunne jobbe med drift og skjøtsel. Det var ikke mange alternativer til skoler, men blant de jeg fant utmerket Vea seg til å være den beste. Jeg er strålende fornøyd!

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Undervisningen er samlingsbasert med 12 samlinger i året. Da har vi undervisning fra mandag til fredag den uken vi er inne på samling. Det er lett å balansere med jobb. Det er jevn fordeling mellom teori og praksis. Skolen er godt tilrettelagt for gjennomføring av praksis ved at det er et stort uteområde med parkanlegg, grønnsaksfelt, bærfelt og veksthus. Skolen har også utstyr som maskiner og verktøy som vi må kunne å bruke og vedlikeholde.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Helt suverent! Hyggelige folk og hyggelig sted, både elever, lærere og de andre ansatte på skolen.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Da skal jeg jobbe videre som gartner/gravplassarbeider.  I forbindelse med gartnerutdanningen på Vea skal  alle ha 5 uker med gartnerpraksis Jeg spurte om å få ha praksis på kirkegårdene i Røyken og trivdes godt der. Etter praksisen fikk jeg fast jobb, og har jobbet der siden februar.

Hva består jobben som gartner på kirkegård i?

Gressklipping, stell av graver, generell skjøtsel av grøntarealene på kirkegården, graving, borring av urnehull,  på vinteren er det snørydding, strøing og vedlikehold på maskiner.

Hva vil du si til andre som vurderer å ta gartnerutdanning?

Gjør det! Jeg fikk jobb gjennom å ta gartnerutdanning på Vea. Ved å være ansatt på kirkegård har jeg jobb hele året.

Er det noe annet du ønsker å si?

Det var lett å finne informasjon om utdanningen og når jeg lurte på noe tok jeg kontakt og fikk raskt svar.

Har du vurdert å gå videre og ta fagskoleutdanning

Ja, bare jeg kommer inn, så vil jeg gå videre på fagskoleutdanning. Det er «Skjøtsel og drift av uteområder» som er mest aktuelt for meg.

Kontakt oss