Gartnerutdanning 

For deg som ønsker å bli gartner, har Vea en samlingsbasert gartnerutdanning over to år.

Gartnerutdanningen gir deg kompetanse innen praktisk og teoretisk gartnerfaglig arbeid. Gartnerutdanningen gir deg innsikt i bærekraftige driftsformer og omstilling i tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig. Du får kjennskap til ulike produksjonsprosesser og utvikler praktiske ferdigheter som gartner.

Faglig innhold

 • Den praktiske yrkesutøvelsen handler om ulike driftsmetoder innenfor økologisk og konvensjonell drift
 • Miljøtilpasset produksjon og dokumentasjon av planter, frukt og grønnsaker, varer og tjenester
 • Kunnskaper om plantebruk og skjøtsel
 • Næringsdrift, entreprenørskap og produktutvikling

Kompetanse 

Opplæringen gir kompetanse tilsvarende programfagene på Vg1 naturbruk, Vg2 landbruk og gartnernæring og Vg3 gartnernæring. Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg1, Vg2 og Vg3 etter gjeldende regler.

Med gartnerutdanning får du kompetanse til å:

 • Planlegge og gjennomføre vanlig praktisk arbeid innen gartnernæringen
 • Ta del i næringsutvikling og være med på å skape arbeidsplasser i form av oppstart av egen bedrift
 • Drive produksjon av planter, frukt og grønnsaker
 • Bruke og stelle  hage- og parkplanter
 • Selge og være rådgiver innen gartnerprodukter
 • Planlegge beplantninger
 • Drive produktutvikling

Gartnerens aktuelle arbeidsområder:

 • Veksthus og frilandsproduksjon
 • Hagedesign
 • Hagesenter
 • Egen produksjonsbedrift
 • Blomsterutsalg
 • Planteskole
 • Botanisk hage
 • Omsetningsbedriften
 • Offentlig sektor, spesielt med parker og grøntanlegg

Samlingsbasert

Utdanningen er lagt opp med ti fysiske samlingsuker på Vea, noe nettundervisning mellom samlingene, og fem ukers praksis som du velger tidspunkt selv. En samlingsuke er fra mandag morgen til torsdag ettermiddag. Skoledagen er fra 08.00-15.30. I tillegg er det en uke som er satt opp for gjennomføring av eksamen.

Samlingsuker skoleåret 2021/22

For dere som er nye høsten 2021: Uke 34, 36, 38, 41, 46, 4, 8, 11, 16, 18 og 23 (eksamen). Med forbehold om at det kan komme endringer.

For dere som skal gå andre året på utdanningen fra høsten 2021: Uke 35, 37, 39, 44, 47, 50, 2, 6, 9, 12, 17, 19, 22 og 24 (eksamen). Med forbehold om at det kan komme endringer.

For mer informasjon ta kontakt med: