Gartnerutdanning 

For deg som ønsker å bli gartner, har Vea en samlingsbasert og nettstøttet gartnerutdanning over to år.

Gartnerutdanningen gir deg kompetanse innen praktisk og teoretisk gartnerfaglig arbeid. Gartnerutdanningen gir deg innsikt i bærekraftige driftsformer og omstilling i tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig. Du får kjennskap til ulike produksjonsprosesser og utvikler praktiske ferdigheter som gartner.

Faglig innhold

 • Den praktiske yrkesutøvelsen handler om ulike driftsmetoder innenfor økologisk og konvensjonell drift
 • Miljøtilpasset produksjon og dokumentasjon av planter, frukt og grønnsaker, varer og tjenester
 • Kunnskaper om plantebruk og skjøtsel
 • Næringsdrift, entreprenørskap og produktutvikling

Kompetanse 

Opplæringen gir kompetanse tilsvarende programfagene på Vg1 naturbruk, Vg2 landbruk og gartnernæring. Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg1 og Vg2 etter gjeldende regler.

Med gartnerutdanning får du kompetanse til å:

 • Planlegge og gjennomføre vanlig praktisk arbeid innen gartnernæringen
 • Ta del i næringsutvikling og være med på å skape arbeidsplasser i form av oppstart av egen bedrift
 • Drive produksjon av planter, frukt og grønnsaker
 • Bruke og stelle  hage- og parkplanter
 • Selge og være rådgiver innen gartnerprodukter
 • Planlegge beplantninger
 • Drive produktutvikling

Gartnerens aktuelle arbeidsområder:

 • Veksthus og frilandsproduksjon
 • Hagedesign
 • Hagesenter
 • Egen produksjonsbedrift
 • Blomsterutsalg
 • Planteskole
 • Botanisk hage
 • Omsetningsbedrift
 • Offentlig sektor, spesielt med parker og grøntanlegg

Læreplan

Vi anbefaler deg å lese læreplanen, for mer mer informasjon om gartnerutdanningen. Læreplan gartnerutdanning

Samlingsbasert

Utdanningen er lagt opp med ti fysiske samlingsuker på Vea, noe nettundervisning mellom samlingene, og seks ukers praksis som du velger tidspunkt selv. En samlingsuke er fra mandag morgen til torsdag ettermiddag. Skoledagen er fra 08.00-15.00. I tillegg er det en uke som er satt opp for gjennomføring av eksamen.

Samlingsuker skoleåret 2022/23

Samlingene er foreløpig planlagt disse ukene for 2022/2023: uke 34, 36, 38, 42, 46, 4, 8, 11, 16, 18 og 23 (eksamen) (med forbehold om endringer)

Nyttig informasjon for deg som skal søke om opptak til gartnerutdanning

For mer informasjon ta kontakt med: