Gartnerutdanning

For deg som ønsker å bli gartner, har Vea en samlingsbasert og nettstøttet gartnerutdanning over to år.
Om utdanningen

Gartnerutdanningen gir deg kompetanse innen praktisk og teoretisk gartnerfaglig arbeid. Gartnerutdanningen gir deg innsikt i bærekraftige driftsformer og omstilling i tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig. Du får kjennskap til ulike produksjonsprosesser og utvikler praktiske ferdigheter som gartner.

Kompetanse 

Opplæringen gir kompetanse tilsvarende programfagene på Vg1 naturbruk, Vg2 landbruk og gartnernæring. Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg1 og Vg2 etter gjeldende regler.

På gartnerutdanningen gis du mulighet for følgende kompetanse

 • Planlegge og gjennomføre vanlig praktisk arbeid innen gartnernæringen
 • Ta del i næringsutvikling og være med på å skape arbeidsplasser i form av oppstart av egen bedrift
 • Drive en bærekraftig produksjon av planter, frukt og grønnsaker
 • Bruk og stell av hage- og parkplanter
 • Selge og være rådgiver innen gartneriprodukter
 • Planlegge beplantninger og arbeide med produktutvikling
 • Digitale ferdigheter som er relevante for en gartner som bl.a. å presentere produkter og tjenester, og kommunisere og samhandle med andre via digitale løsninger

Gartnerens aktuelle arbeidsområder:

 • Veksthus og frilandsproduksjon
 • Hagedesign
 • Hagesenter
 • Egen produksjonsbedrift
 • Blomsterutsalg
 • Planteskole
 • Botanisk hage
 • Omsetningsbedrift
 • Offentlig sektor, spesielt med parker og grøntanlegg

Studieavgift

Studieavgiften på 60 200,- er for hele utdanningen. Den faktureres hvert semester. I tillegg må du beregne utgifter til bøker og utstyr du trenger til undervisning. På høsten det andre året av utdanningen er det lagt opp til en studietur i Norge. Her må du regne med ekstra utgifter til buss, mat og overnatting.

Oppbygging av utdanningen

Utdanningen er på videregående nivå og det gis undervisning i programfagene for Vg1 Naturbruk og Vg2 Landbruk og gartnernæring

Faglig innhold

 • Den praktiske yrkesutøvelsen handler om ulike driftsmetoder innenfor økologisk og konvensjonell drift
 • Miljøtilpasset produksjon og dokumentasjon av planter, frukt og grønnsaker, varer og tjenester
 • Kunnskaper om plantebruk og skjøtsel
 • Næringsdrift, entreprenørskap og produktutvikling
Målet med utdanningen

Utdanningen gir deg grunnleggende kompetanse på videregående nivå i gartnerfaget. Etter å ha fullført gartnerutdanningen på Vea, kan du bli lærling i gartnerfaget.

Samlinger og studiested

Utdanningen er lagt opp med ti fysiske samlingsuker på Vea pr. år, noe nettundervisning mellom samlingene, og seks ukers praksis der du velger tidspunkt selv. En samlingsuke er fra mandag morgen til torsdag ettermiddag. Skoledagen er fra 08.00-15.00. I tillegg vil det være noen teoretiske hjemmeeksamener.

Samlingsuker skoleåret 2024/25 (med forbehold om endringer)

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for gartnerklassen som starter høsten 2024, studieåret 2024/2025: Uke 34, 36, 39, 41, 46, 4, 8, 11, 14 og 20 ( I uke 23 vil det være praktisk eksamen).

Dette er de foreløpig fastsatte samlingene for gartnerklassen som startet høsten 2023, studieåret 2024/2025: Uke 35, 37 (ekskursjon), 40, 44, 47, 50, 2, 9, 13, 19 og 21  (I uke 24 vil det være praktisk eksamen).

 

Læreplan

Vi anbefaler deg å lese læreplanen, for mer mer informasjon om gartnerutdanningen.

Opptakskrav

For opptak til gartnerutdanning for voksne, skal søkeren ha fullført og bestått fellesfagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag på Vg2 yrkesfag/Vg2 studieforberedende eller Vg1 studiespesialiserende.

Dersom du har relevant praksis som utgjør mer enn 6 måneder, blir du rangert foran søkere som ikke har erfaring.

(Utdanningen er spesielt tilrettelagt for voksne, rettighetselever må velge ordinært utdanningsløp).

Les mer om søknad, opptak og rangering her: Slik søker du gartnerutdanning

For søkere som ikke har videregående skole fra Norge

Dersom du har videregående skole fra utlandet, vurderes du opp mot generell studiekompetanse. Utenlandske søkere som ikke er fra Norden, må dokumentere kunnskaper i
norsk på minimum nivå B1. Bakgrunnen for dette kravet er at all undervisning gjennomføres på norsk.

Slik søker du

Søknadsweb er åpen fra 1.januar til 1.mars 2024. For at du skal bli vurdert for opptak må opptakskravet være gjennomført og dokumentert innen søknadsfrist. Dersom du har relevant praksis fra gartnerfaget på mer enn 6 måneder full stilling, vil attestert dokumentasjon på dette telle ved opptak (ikke opptakskrav, men gi fortrinn).

Du søker her: https://portal.vea-fs.org/soknad/skjema/

Les mer om søknad, opptak og rangering her: Slik søker du gartnerutdanning

Arild Kristiansen

Gartnerutdanning

Nivå: Videregående nivå
Heltid/deltid: Deltid over to år, samlingsbasert
Plasser: 27
Studieavgift: Kr 60 200,– (Kan bli indeksregulert)
Søknadsfrist: 1.mars 2024
Studiestart: 19.august 2024

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til studietilbudet