Slik blir du gartner 

For deg som ønsker å bli gartner, er det flere muligheter både gjennom skole og yrkespraksis. Ved Norges grønne fagskole – Vea har vi gartnerutdanning, tilpasset voksne.

Historikk

Tidligere bestod gartnerutdanningen av Vg1 Naturbruk + Vg2 Landbruk og gartnernæring + Vg3 Gartnernæring, og gav yrkeskompetanse.

Ny ordning for gartnerutdanning

For å øke rekrutteringen ønsket gartnernæringen, med Norsk gartnerforbund som pådriver, at også gartnerfaget skulle bli en fagutdanning med fagbrev. Dette ble støttet av Utdanningsdirektoratet og godkjent av Kunnskapsdepartementet. Med fagfornyelsen som ble innført i 2020, ble det tatt i bruk nye læreplaner for gartnerutdanningen og den nye ordningen ble innført. Det betyr at gartnerutdanningen i dag, er et lærlingeløp med fagbrev, det vi kaller et 2+2-løp (to år i skole og to år i bedrift som lærling).

Gartnerutdanningen slik den er i dag

For rettighetselever er gartnerutdanningen slik:

  • Vg1 Naturbruk +
  • Vg2 Landbruk og gartnernæring +
  • To år som lærling i Gartnerfaget (Vg3 Gartnerfaget)

Gartnerutdanning for voksne

Det er mange voksne, altså de som har tatt annen utdanning tidligere eller har flere års jobberfaring, som ønsker å bli gartnere. På Vea tilbyr vi en tilpasset gartnerutdanning for voksne som ønsker å få gartnerkompetanse. Utdanningen er lagt opp slik at vi kun tilbyr programfagene fra Vg1 Naturbruk og Vg2 Landbruk og gartnernæring (vi krever at du har fullført og bestått fellesfagene fra før). Det gis eksamen i programfagene på Vg1 Naturbruk og Vg2 Landbruk og gartnernæring og du får kompetansebevis som viser dette. I tillegg underviser vi i noen av målene fra Vg3 Gartnerfaget. Dette vil gi deg nyttig kompetanse og et godt grunnlag for å gå ut i arbeidslivet som ufaglært eller lærling.

Vg3 Gartnerfaget

Kompetansen og målene for Vg3 Gartnerfaget skal oppnås som lærling i bedrift. For å bli lærling tegner du lærekontrakt med en opplæringsbedrift som er godkjent av fylkeskommunen. De som følger ordinært løp er normalt lærlinger i to år før de kan ta fagprøven.

Fagprøve som privatist

Det er ikke alle voksne som ønsker å være lærling, og heller velger å jobbe som ufaglært. Som ufaglært og vanlig ansatt må man ofte ha flere år med praksis før man kan ta fagprøven enn de som er lærlinger. Varigheten og krav til praksis før fagprøven, vurderes av opplæringskontoret i fylket. Vanligvis kreves fem års praksis (dette avhenger av hva du har av skole og jobberfaring fra tidligere). Når du er klar for å ta fagprøven, skal du først ta en teorieksamen og så en praktisk fagprøve. Ta kontakt med opplæringskontoret i ditt fylke, for å få vite hvordan du skal gå frem.

For dere som har tatt gartnerutdanning etter gammel ordning og har bestått Vg3 Gartnernæring, skal denne likestilles med Vg3 gartnerfag etter  den nye ordningen.

Veien videre

For deg som har fagbrev som gartner eller på annen måte har gartnerkompetanse tilsvarende Vg3 Gartnerfag, er det mulig å søke om opptak til flere av våre fagskoleutdanninger. En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning, og bygger på en yrkeskompetanse. Sjekk våre studietilbud for deg som har gartnerfaglig bakgrunn.

Stor søkning til gartnerutdanning på Vea

På Vea er det svært stor søkning til  «Gartnerutdanning for voksne» og vi har dessverre ikke mulighet til å ta inn alle som er kvalifisert. Det er flere andre skoler i Norge som også tilbyr gartnerutdanning for voksne, så i tillegg til å søke til Vea, kan du sjekke ut disse skolene:

Aktuelle linker:

Tekst: Dorte Finstad

Kontakt oss

Arild Kristiansen
Nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som ønsker å ta gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning på Vea.
Ikke bare var vi to heldige nok å komme inn på gartnerutdanningen på Vea, men da vi fikk vite at det gikk an å søke på praksis i utlandet gjennom stipend fra det EU/EØS-baserte Erasmus Plus var søknadene ganske så radig sendt av gårde, med Tsjekkia som førstevalg foran Østerrike og Nederland.
Live Glesne Kjølstad realiserte drømmen om å ta gartnerutdanning i voksen alder. Her kan du lese om hvordan hun synes det er å utdanne seg til gartner ved Norges grønne fagskole – Vea
Gartnerutdanningen i Norge har i flere tiår vært gjennom opp- og nedturer. I dag erfarer flere utdanningsinstitusjoner stor pågang og interesse for utdanning innen gartnerfaget. Interessen er dessverre ikke så stor blant ungdom, derimot får mange interessen i ung voksen alder. Både innhold og organisering har gradvis endret seg gjennom de siste utdanningsreformene frem til i dag.
Ja, du leser riktig. Gartnerkompetanse eller grønn kompetanse, vil med tanke på dagens krav til bærekraft, miljø og ikke minst ernæring, være etterspurt kompetanse i flere år fremover. En gartnerkompetanse gir deg grunnlag for å kunne samhandle med andre næringer. Mulighetene ligger der, de må bare tydeliggjøres enda mer.
I 2021 har Norges grønne fagskole – Vea 20 års erfaring med å gjennomføre gartnerutdanning på deltid etter gjeldende læreplaner og utdanningsreformer. Utdanningen har gjennom alle disse årene vært tilrettelagt for voksne elever, og interessen for grønn kompetanse har hele tiden stått høyt hos de som har søkt seg til skolen.  
På klassetur i Hardanger fikk gartnerelevene besøke to av tre gårder som er del av Frukt- og siderruta. En av de tre er Ulvik Frukt & Cideri på Hakastad gård, og der ble elevene møtt av Asbjørn Børsheim.
Cathrine kom fra Svalbard til Moelv for å ta gartnerutdanning
Jan Christian har tatt gartnerutdanning på Vea og har allerede startet i jobben som gartner/gravplassarbeider ved Røyken Kirke.