For deg som skal søke om opptak til gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning på Vea 

Nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som ønsker å ta gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning på Vea.

Generelt om gartner- og blomsterdekoratørutdanning for voksne på Vea

Begge utdanningene er på videregående nivå, spesielt tilpasset voksne som har tatt videregående utdanning tidligere. Du vil ha status som privatist i denne utdanningen. Rettighetselever må velge ordinært utdanningsløp på en videregående skole.

Opptakskrav 

For opptak til gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning for voksne, skal søkeren ha fullført og bestått fellesfagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag på Vg2 yrkesfag/Vg2 studieforberedende eller Vg1 studiespesialiserende.

Rangering

  • Søkere som oppfyller det formelle opptakskravet blir innstilt etter gjennomsnittskarakter for de nevnte fellesfagene på videregående.
  • Søkere med relevant praksis går foran søkere uten. Praksisen må ha et omfang som tilsvarer minimum 6 måneder heltid.
  • Søkere som sidestilles etter punkt 1, blir innstilt etter karaktersnittet.
  • Dersom det skulle være ledige plasser etter første opptak, kan søkere som ikke oppfyller opptakskravet bli vurdert.

For deg som ønsker å vite mer om opptak, rangering, praksis med mer, anbefaler vi å lese «Reglement Videregående opplæring for voksne»

Praksis

Det er mange søkere som ikke har praksis og det er heller ikke noe krav å ha erfaring fra gartner- eller blomsterdekoratørfaget for deg som skal søke. Men, dersom du har erfaring som utgjør mer enn 6 måneder, blir du rangert foran søkere som ikke har erfaring.

Relevant praksis for søkere til gartnerutdanningen:

Praksisen må omhandle gartnerfaglig arbeid. Dette kan være praktisk arbeid i gartneri, hagesenter, skjøtsel i grøntanlegg eller lignende. Praksisen må være gjennomført innen opptakstidspunktet. Relevant praksis skal dokumenteres av tredjepart. Varighet og stillingsstørrelse må fremkomme av attesten.

Relevant praksis for søkere til blomsterdekoratørutdanningen:

Praksisen må omhandle blomsterdekoratørfaglig arbeid. Dette kan være arbeid i blomsterforretning eller lignende. Praksisen må være gjennomført innen opptakstidspunktet. Relevant praksis skal dokumenteres av tredjepart. Varighet og stillingsstørrelse må fremkomme av attesten.

Dokumentasjon

Når du søker skal du legge ved:

  • vitnemål fra videregående utdanning
  • eventuelt attest på relevant praksis

Det er ikke noe annet som teller. Du skal ikke legge ved vitnemål fra høyere utdanning. Attester som ikke viser relevant arbeidserfaring for utdanningen du søker til, skal heller ikke legges ved.

Slik søker du:

For deg som skal søke om opptak til gartner- eller blomsterdekoratørutdanning for voksne, skal du søke om opptak via Vea sitt søknadsskjema. Søknadsskjema åpner 1.januar og søknadsfrist er 1.mars 2023.

Søkere får svar på søknaden 1.april. Eventuelt ledige skoleplasser blir lagt ut og er søkbare fra 18.april 2023.

Søknadsfrist 1.mars 2023

Søk her: Søknadsskjema

  • Dersom du skal søke om opptak til fagskoleutdanning, skal søknad sendes via Samordna opptak
  • Dersom du er rettighetselev og vil ta gartner- eller blomsterdekoratørutdanning, må du søke om opptak til en videregående skole via VIGO

Kontakt oss

Dorte Finstad

Les mer om utdanningen

Her kan du lese om gartnerutdanningen

Her kan du lese om blomsterdekoratørutdanningen

Aktuelle dokumenter

Vil du bli blomsterdekoratør? Her finner du nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som vil ta blomsterdekoratørutdanning på Vea.
For deg som ønsker å bli gartner, er det flere muligheter både gjennom skole og yrkespraksis. Ved Norges grønne fagskole – Vea har vi gartnerutdanning, tilpasset voksne.
For deg som ønsker å bli blomsterdekoratør, er det flere muligheter både gjennom skole og yrkespraksis. Ved Norges grønne fagskole – Vea har vi blomsterdekoratørutdanning, tilpasset voksne.
Lisa, Rikke og Trude er elever på blomsterdekoratørutdanningen på Vea. Med stipend fra Erasmus+ har de vært på utvekslingsopphold i Finland, der de har besøkt en av Vea sine partnerskoler og hatt praksis i blomsterbutikk. Her er deres erfaringer fra oppholdet.
Ikke bare var vi to heldige nok å komme inn på gartnerutdanningen på Vea, men da vi fikk vite at det gikk an å søke på praksis i utlandet gjennom stipend fra det EU/EØS-baserte Erasmus Plus var søknadene ganske så radig sendt av gårde, med Tsjekkia som førstevalg foran Østerrike og Nederland.
Kristina er interiørkonsulent og tar blomsterdekoratørutdanning på Vea, to fag som er fine å kombinere.
Selv om det også er mye hard jobbing, så er det utrolig fint å kunne jobbe med materialer som er så vakre, sier Kristine, som skal bli blomsterdekoratør.
Jeg er takknemlig hver dag for at jeg får jobbe med det grønne og botaniske materialer, det tror jeg er både godt for kropp og sinn.
Live Glesne Kjølstad realiserte drømmen om å ta gartnerutdanning i voksen alder. Her kan du lese om hvordan hun synes det er å utdanne seg til gartner ved Norges grønne fagskole – Vea
I 10 år har Norges grønne fagskole – Vea hatt som oppdrag å levere jule-girlandere og kranser til Jarlsberg hovedgård i Tønsberg. Bakgrunnen for dette er at Kjell Anders Lier, som nyutdannet gartner fra Vea, ble ansatt som gartner på Jarlsberg i 2011.
Gartnerutdanningen i Norge har i flere tiår vært gjennom opp- og nedturer. I dag erfarer flere utdanningsinstitusjoner stor pågang og interesse for utdanning innen gartnerfaget. Interessen er dessverre ikke så stor blant ungdom, derimot får mange interessen i ung voksen alder. Både innhold og organisering har gradvis endret seg gjennom de siste utdanningsreformene frem til i dag.
Praksis i blomsterbutikk inngår i blomsterdekoratørutdanningen ved Norges grønne fagskole – Vea. Faglærer Aina Østby på forteller her hvor viktig samarbeidet med bedrifter er for elevene som tar  blomsterdekoratørutdanning.
Som blomsterdekoratør kreves det ofte planlegging og samarbeid med andre for å utføre et oppdrag på best mulig måte. Dette kan være internt i butikken eller med samarbeidspartnere og kunder.
Ja, du leser riktig. Gartnerkompetanse eller grønn kompetanse, vil med tanke på dagens krav til bærekraft, miljø og ikke minst ernæring, være etterspurt kompetanse i flere år fremover. En gartnerkompetanse gir deg grunnlag for å kunne samhandle med andre næringer. Mulighetene ligger der, de må bare tydeliggjøres enda mer.
Vea har i hele sin historie vært et ettertraktet og populært sted for blomsterdekoratører. Den gode beliggenheten, uteområdene med blomster og planter som inspirerer og gir mulighet til høsting, er unik.
I 2021 har Norges grønne fagskole – Vea 20 års erfaring med å gjennomføre gartnerutdanning på deltid etter gjeldende læreplaner og utdanningsreformer. Utdanningen har gjennom alle disse årene vært tilrettelagt for voksne elever, og interessen for grønn kompetanse har hele tiden stått høyt hos de som har søkt seg til skolen.  
I blomsterdekoratørfaget har vi mange ulike teknikker. Valg og bruk av de ulike teknikkene er avgjørende for hvilket uttrykk blomsterarbeidet får. En god håndverker skal alltid kjenne sitt yrke med stor faglig kompetanse og utøve teknikkene på en slik måte at blomsterarbeidet får den kvaliteten som til syvende og sist oppfyller kunden sitt krav.
Har du tenkt over hvor mye glede du har av blomster? En vakker bukett, blomster til trøst og blomster til glede.
«For meg handler ikke bare yrket om å være kreativ, men også om å møte mennesker i alle faser av livet»
På klassetur i Hardanger fikk gartnerelevene besøke to av tre gårder som er del av Frukt- og siderruta. En av de tre er Ulvik Frukt & Cideri på Hakastad gård, og der ble elevene møtt av Asbjørn Børsheim.
Cathrine kom fra Svalbard til Moelv for å ta gartnerutdanning
Jan Christian har tatt gartnerutdanning på Vea og har allerede startet i jobben som gartner/gravplassarbeider ved Røyken Kirke.