For deg som skal søke om opptak til gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning på Vea 

Nyttig informasjon om søknad og opptak for deg som ønsker å ta gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning på Vea.

Generelt om gartner- og blomsterdekoratørutdanning for voksne på Vea

Begge utdanningene er på videregående nivå, spesielt tilpasset voksne som har tatt videregående utdanning tidligere. Du vil ha status som privatist i denne utdanningen. Rettighetselever må velge ordinært utdanningsløp på en videregående skole.

Opptakskrav 

For opptak til gartnerutdanning eller blomsterdekoratørutdanning for voksne, skal søkeren ha fullført og bestått fellesfagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, matematikk og naturfag på Vg2 yrkesfag/Vg2 studieforberedende eller Vg1 studiespesialiserende.

Rangering

  • Søkere som oppfyller det formelle opptakskravet blir innstilt etter gjennomsnittskarakter for de nevnte fellesfagene på videregående.
  • Søkere med relevant praksis går foran søkere uten. Praksisen må ha et omfang som tilsvarer minimum 6 måneder heltid.
  • Søkere som sidestilles etter punkt 1, blir innstilt etter karaktersnittet.
  • Dersom det skulle være ledige plasser etter første opptak, kan søkere som ikke oppfyller opptakskravet bli vurdert.

For deg som ønsker å vite mer om opptak, rangering, praksis med mer, anbefaler vi å lese «Reglement Videregående opplæring for voksne»

Praksis

Det er mange søkere som ikke har praksis og det er heller ikke noe krav å ha erfaring fra gartner- eller blomsterdekoratørfaget for deg som skal søke. Men, dersom du har erfaring som utgjør mer enn 6 måneder, blir du rangert foran søkere som ikke har erfaring.

Relevant praksis for søkere til gartnerutdanningen:

Praksisen må omhandle gartnerfaglig arbeid. Dette kan være praktisk arbeid i gartneri, hagesenter, skjøtsel i grøntanlegg eller lignende. Praksisen må være gjennomført innen opptakstidspunktet. Relevant praksis skal dokumenteres av tredjepart. Varighet og stillingsstørrelse må fremkomme av attesten.

Relevant praksis for søkere til blomsterdekoratørutdanningen:

Praksisen må omhandle blomsterdekoratørfaglig arbeid. Dette kan være arbeid i blomsterforretning eller lignende. Praksisen må være gjennomført innen opptakstidspunktet. Relevant praksis skal dokumenteres av tredjepart. Varighet og stillingsstørrelse må fremkomme av attesten.

Dokumentasjon

Når du søker skal du legge ved:

  • vitnemål fra videregående utdanning
  • eventuelt attest på relevant praksis

Det er ikke noe annet som teller. Du skal ikke legge ved vitnemål fra høyere utdanning. Attester som ikke viser relevant arbeidserfaring for utdanningen du søker til, skal heller ikke legges ved.

Slik søker du:

For deg som skal søke om opptak til gartner- eller blomsterdekoratørutdanning for voksne, skal du søke om opptak via Vea sitt søknadsskjema. Søknadsskjema åpner 1.januar og søknadsfrist er 1.mars 2023.

Søkere får svar på søknaden 1.april. Eventuelt ledige skoleplasser blir lagt ut og er søkbare fra 18.april 2023.

Søknadsfrist 1.mars 2023

Søk her: Søknadsskjema

  • Dersom du skal søke om opptak til fagskoleutdanning, skal søknad sendes via Samordna opptak
  • Dersom du er rettighetselev og vil ta gartner- eller blomsterdekoratørutdanning, må du søke om opptak til en videregående skole via VIGO

Kontakt oss

Dorte Finstad

Les mer om utdanningen

Her kan du lese om gartnerutdanningen

Her kan du lese om blomsterdekoratørutdanningen

Aktuelle dokumenter