Studenter med undervisning ute i parken på Vea

Gode søkertall til høyere yrkesfaglig utdanning   

Regjeringen la frem årets søkertall for universitet, høyskoler og fagskoler, den 24.april 2023. Etter rekordhøye søkertall under pandemien har antallet søkere til høyere utdanning stabilisert seg. Totalt er det 2,2 søkere per studieplass, og søkerne kan velge mellom et rekordstort antall tilbud.

Ola Borten Moe, (Forsknings- og høyere utdanningsminister) kunne meddele at årets innsøking til fagskolene har økt med ca. 10 %. I år tilbyr vi 1000 flere studieplasser og har 1200 flere søkere enn i fjor, altså en oppgang på rundt 10 prosent. Ergo samsvarer innsøkingen godt med tilbudet. Til sammen 13 453 personer har søkt en fagskoleutdanning gjennom Samordna opptak.  

Faktanotat om søking til høyrer yrkesfaglig utdanning ved fagskole i 2023 

– Regjeringen satser stort på fagskoler, og det er positivt at enda flere får øynene opp for mulighetene en fagskoleutdanning gir. Her utdannes kandidater som det er stor etterspørsel etter i næringslivet. Næringslivet forteller at det er knapphet på folk og folk med kompetanse. Dette er viktig å imøtekomme for at samfunnet utvikler seg slik vi ønsker, forklarte Borten Moe. 

Populært med fleksibel utdanning 

Det er en tydelig trend at fleksible studier er populære. Både for nettstudier, samlingsbaserte studier og deltidsstudier peker pilene oppover. I løpet av de siste 10 årene har antallet søkere økt med 100 prosent. De fleksible utdanningene skiller seg også ut ved at søkerne er eldre, her er snittalderen 32,8 år. Mange av de fleksible studietilbudene er lagt til studiesteder i distriktene. 

Tall for Vea 

For Vea sin del har vi en ventet nedgang fra fjorårets formidable innsøking. Jeg hadde forventet en nedgang i år, sier markedsansvarlig Grethe Bøhn Busterud. Det er arbeidstakers marked sammen med hardere økonomiske prioriteringer og bl.a. økt konkurranse om studentene. Dette bildet gjør at vi forventet en liten nedgang i år. Vi har også en liten nedgang på ledige studieplasser i år kontra i fjor, så dette samsvarer, beroliger Busterud.  

I 2022 startet Vea opp mange store og nye studier, og flere av våre utdanninger har innsøking bare hvert 2. år, forklarer Busterud. I år har vi totalt 178 ledige studieplasser mot 220 i fjor. Totalt går det nå over 300 studenter på Vea, som vi er utrolig fornøyd med. Hva gjelder fagskoler så er det på landsbasis i underkant av 1 søker pr studieplass, mens på Vea har vi 1,57 søker pr studieplass. Så vi ligger godt over landsgjennomsnittet, forteller Busterud. 

Vi er godt fornøyde med årets søkertall og ser at vi har en stor stjerne i bransjene og mange som ønsker å studere på Vea. De som har studert på Vea tidligere, kommer gjerne igjen, også som kursdeltakere. Tilbakemeldingene fra studenter og kursdeltakere er gjennomgående at vi tilbyr kompetanse som bransjen trenger her og nå. Det er jo det som er oppdraget vårt også, sier Busterud oppglødd.  

Restplasser og svarfrist 

25.mai sender Vea ut melding på din søknad om du har fått plass eller om du står på venteliste. Får du plass på Vea, er det veldig viktig at du bekrefter din plass innen 1. juni. Hvis du ikke svarer innen fristen, mister du tilbudet om studieplass og ventelisteplass.

Restplasser legges ut 30.mai, med mulighet til å søke på disse fra 31. mai via Samordna opptak . Rutinen er førstemann som søker, og er kvalifisert, får plass. Og det ser ut som det blir noen få studier det blir restplasser på i år også, kan Busterud meddele. 

Tilbud for bransjene 

Samhandling med bransjene er viktig, og det begynner å bli mange bransjer Vea samhandler med. Anleggsgartnere, anleggsbransjen, interiør, helse, gartner og blomsterbransjen er noen. Vi har stor faglig bredde på våre utdanningstilbud og faglærere på Vea. Og vi jobber kontinuerlig med å utvikle Vea, utdanningstilbudene våre sammen med bransjene. Det er derfor viktig at vi er tett på bransjene og lytter til hvilke fagfelt de har behov for å utvikle seg i. Bekreftelsen på at vi jobber riktig, får vi ved at flere og flere fra de ulike bransjene, kommer til Vea og fyller på med kunnskap.  

Tekst og foto: Grethe Bøhn Busterud 

Kilde: Samordna opptak

Kontakt oss