Institusjonsbesøk på Vea 

Sammen med fire konsortiumpartnere har Vea søkt om å bli Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning innen NATURSMARTe løsninger (NATURSMART). Institusjonsbesøket er en del av vurderingen av søknaden og kandidatene i regi Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Målet med NATURSMART er å gjøre det vi allerede er gode på og løfte det inn i et fremragende kompetansemiljø. Dette handler blant annet om innovasjonsarbeid sammen med yrkesfeltene, digitalisering i yrkesutøvelse og opplæring, forskning på fagskolepedagogikk, yrkesfaglig kompetanse på bærekraft og økt vekt på internasjonalisering i fagskolen. Pilotene i denne ordningen skal gå i spissen og bidra til å styrke posisjonen til fagskoler og høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Dette ser vi på som en spennende utfordring og en mulighet for å bidra til å styrke kulturen for innovasjon og deling i sektoren.

Konsortiumpartnerne er: 

FYND Reality – digital utvikling
Norske anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører (NAML)
Oslo Met  – Institutt for yrkesfaglærerutdanning
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

De assosierte partnerne er:

Vixel – digital utvikling
Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
Rørentreprenørene Norge

Disse representerer alle sterke fagmiljøer med mye kompetanse, brennende engasjement og stor kontaktflate, så vi på Vea ser frem til videre samarbeid med disse, med eller uten senterordning.

Det var i alt 7 søkere til pilotordningen og sammen med to andre søkere gikk Vea videre til finalerunden. De to søkerne som blir piloter i ordningen blir annonsert under årets Fagskolekonferanse i Bergen den 9. og 10. november.

Tekst: Anne Stine Solberg

Kontakt oss

Dorte Finstad