Norges grønne fagskole – Vea med VR-applikasjon for hageplanlegging og blomsterdekorering 

I samarbeid med Making View på Hamar, utvikles nå en unik VR-applikasjon for hageplanleggere og blomsterdekoratører ved Vea. VR-teknologi er et sterkt virkemiddel og er aktuelt som hjelpemiddel for visualisering av løsninger til kunder på sikt.

Tekst og foto: Anne Stine Solberg

Utviklingsmidler

Norges grønne fagskole – Vea har fått midler fra Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) for å starte opp et utviklingsprosjekt innen faglig og pedagogisk bruk av VR-teknologi. I flere av våre fagskoleutdanninger er visualisering av løsninger for bruk av planter og plantemateriale sentralt. Hageplanleggeren utarbeider hageplaner for uterom og blomsterdekoratøren plan for dekor av inne-rom. VR-teknologi er et sterkt virkemiddel for å formidle hvordan stemningen i rommet vil bli, og kan bli aktuelt som hjelpemiddel for yrkesutøveren for visualisering av løsninger til kunder på sikt.

Making View er en viktig samarbeidspartner for å få dette til. De ligger langt fremme innen dette med bruk av VR som pedagogisk verktøy og er en del av VR-fagmiljøet på Hamar. Ideen til prosjektet startet i samtaler på meet-ups i VRINN-klyngen.

Anne Stine Solberg og Håkon Nettum fra Vea, sammen med Are Vindfallet, Håkon Kleppe Normann og Robert Adolfsen fra Making View. Foto: Grethe Bøhn Busterud

Ringsaker kirke som virtuell øvingsarena

Elementer som busker, trær, staudebed og hekker kan plasseres i det virtuelle rommet for å gi et inntrykk av hvordan den nye hagen vil bli. Blomster og blomsterdekorasjoner kan plasseres i inne-rom for å skape passende stemninger tilpasset anledninger som bryllup eller begravelse. Det er vakre Ringsaker kirke som er ett av rommene som skal 3D-modelleres inn i applikasjonen, en kirke vi har stor glede av å bruke i reelle prosjekter i blomsterdekoratørfaget også.

Ved hjelp av VR-teknologi kan en abstrakt idé konkretiseres, og man kan få viktig mengdetrening i bruk av ulike komposisjonsprinsipper i sammensetning av planter og blomster. Og slik mengdetrening er både tidkrevende og kostbar hvis det skal gjennomføres på annen måte enn i VR.

Bilde fra Ringsaker kirke under prosjekt "Bærekraftig sorgbinderi med Botanisk design og ledelse", tatt av Ricardofoto.

Making View

De dyktige teknikerne og designerne på Making View skal utvikle to VR-rom: ett uterom til hageplanleggeren og ett inne-rom til blomsterdekoratøren. I tillegg skal de fylle et virtuelt kartotek med blant annet 70 av våre pensumplanter som kan velges for å skape ulike uttrykk og design. Øving på komposisjonsprinsipper, analyse av materialer og rom, samt plantenes navn, krav til stell og opprinnelsessted er også en del av målet med applikasjonen.

Robert og Are på Making View.

Kompetanse for fremtiden i samarbeid med yrkesfeltene

Det er et stort og relativt komplisert prosjekt vi nå går inn i. Representanter fra yrkesfeltene vil bli invitert til å ta del i det for å sikre yrkesrelevansen. Sammen med våre fagskolestudenter på Hageplanlegging og Botanisk design og ledelse, vil de kunne teste og kvalitetssikre VR-applikasjonen. Underveis i prosjektet vil vi opparbeide viktig kunnskap om hvordan VR kan brukes som hjelpemiddel for å bidra til enda mer fremtidsretta og bærekraftige yrkesfelt. Også hageplanleggeren og blomsterdekoratøren bør ta del i denne utviklingen og få kompetanse i å anvende den digitale kompetansen som en naturlig del av sin yrkesutøvelse.

Høsten 2022 vil vi stå med versjon 1.0. Vi har stor tro på at vi vil se nye muligheter som en del av denne prosessen, og at forbedra og mer innholdsrike versjoner kommer i fremtiden. Applikasjonen kan bli aktuell for flere av våre fagskolestudier også, samt for yrkesfeltene på sikt.

Kontakt oss