Prosjekt ARTEMIS har gitt klare resultater – studentene er positive til AR i klasserommet! 

Faglærere i blomsterdekoratørfaget har testet ut AR-teknologi i tradisjonell undervisning der brudebukett med stifte- og tapeteknikk sto på planen.

Faglærer demonstrerte teknikk, samt hvordan man setter sammen elementene til en helhet, og denne gangen med AR-briller på.

Her er noen av tilbakemeldingene studentene på blomsterdekoratørutdanningen kom med:

“Veldig positivt. Gir gode muligheter til å forberede seg før samlinger også”

“Absolutt positiv. Bruk av AR, VR og ikke minst videoopptak av ulike teknikker og teknisk utførelse av blomsterarbeider”

“Ja, flere ting kan demonstreres på den måten. For eksempel tilpasning av stikkmasse til ulike skåler og til ulikt bruk”

“Absolutt! Men gjerne som et tillegg og supplement til den undervisningen vi har hatt i dag”

“Ja jeg er positiv til variert digital undervisning, men det kan ikke erstatte lærere som går rundt og veileder”

“Absolutt. Muligheten til å stoppe, spole og så videre i et opptak er flott”

 

Se film på norsk eller engelsk:

Norsk tale og tekst

English version

Tekst: Siv Engen Heimdahl
Foto: Sonja Lønnum og Siv Engen Heimdahl