Digitalisering i fagskolen

Utvikling og digitalisering på Norges grønne fagskole – Vea 

Drona på Vea fikk seg en kjølig luftetur da Prosjektgruppa Digital Utvikling på Vea testa den i – 9 grader.

Den digitale bølgen slår over de grønne yrkesfeltene også, og vi på Vea må følge med i timen for å tilby attraktiv og yrkesrelevant fagskoleutdanning for gartnere, anleggsgartnere og blomsterdekoratører. Derfor har vi blant annet anskaffet en drone som skal brukes av ansatte og studenter. Drona er et godt verktøy i forhold til å få et fugleperspektiv på uteområder. F.eks. er den nyttig i tilstandsvurdering av trær, kartlegging av anlegg/områder og dokumentering ved hjelp av bilder og film.

Testing og opplæring
I disse dager jobber prosjektgruppa med å teste og lære seg hvordan de forskjellige verktøyene fungerer. Neste steg er å gi lærerne kursing hvordan bruke verktøyene, slik at dette kommer studentene våre til gode.

Utviklingsmidler
Ved hjelp av Dikus utviklingsmidler for høyere yrkesfaglig utdanning, har vi også kjøpt inn VR-briller, 3D-printer og 360° kamera, i tillegg til drone. Vi skal bruke disse verktøyene i undervisningen som både faglig og pedagogisk verktøy. Vi vil finne ut hvordan en gartner, anleggsgartner og blomsterdekoratør, ved hjelp av disse hjelpemidlene og teknologien, kan gjøre hverdagen sin enklere. Blant annet hvordan de kan kommunisere med kundene sine på en enda mer fremtidsretta måte enn de gjør i dag.

Digitalisering av de grønne yrkene
Bransjene innen gartner, anleggsgartner og blomsterdekoratør bruker digitale hjelpemidler i varierende grad i dag. Økt bruk av slike hjelpemidler kan bidra til å effektivisere hverdagen, noe som gir økt lønnsomhet og en mer bærekraftig grønn sektor. Økt digitalisering kan også gjøre de grønne yrkene mer attraktive og ikke minst til sikrere yrkesvalg.

Tekst og bilder: Anne Stine Solberg

Kontakt oss

Digitalisering i fagskolen
Digitalisering i fagskolen