Stein Wikholm

Vea-ambassadør Stein Wikholm 

Veas ambassadørpris deles ut hvert år og den gis til en person som viser faglig engasjement og gir Vea positiv omtale.

Veas ambassadørpris for 2016 er gitt til Stein Wikholm.

Stein Wikholm har gjennom sitt firma sendt studenter til ulike studietilbud på Vea og formidler gjennom dette viktigheten av kompetanse i sitt fagfelt som styreleder i NAML, Norske anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører, snakker han positivt om kompetanse innen anleggsgartnerfaget og om Vea som utdanningsinstitusjon.
Stein Wikholm har en travel hverdag som styreleder i NAML, og eier av et stort anleggsgartnerfirma, men er allikevel alltid positiv til å bidra i Veas bransjeråd, som foreleser og i arbeidet med utvikling av fagskolestudier for bransjen.

Statutter for å kunne utnevnes til Vea-ambassadør

  • Viser stort engasjement innen et av våre fagområder
  • Formidler viktigheten av kompetanse i sitt fagfelt
  • Utmerket seg på en positiv måte innen et av våre fagområder
  • En god ambassadør for sitt fagfelt og for Vea
  • Snakker positivt om Vea ved ulike anledninger

 

Her kan du se hvem andre som er Vea -ambassadører

Kontakt oss

Stein Wikholm
Veaambassadør Stein Wikholm