Vea har ledig 100% fast stilling som Grøntanleggsforvalter fra 1.januar 2022

Vea er en statlig eid fagskole med en mangfoldig studieportefølje innen Grønne design- og miljøfag. Uteområdene er en viktig del av læringsarenaen og sentrale for å oppnå kvalitet i undervisningen. Anlegget er kjernen i Veas identitet og består av en variert park og produksjonsarealer tilpasset porteføljen. Det skal både ivareta Veas historie, være dagsaktuelt og fremtidsretta.

Arbeidsoppgaver

 • Skjøtsel og drift av parkområdene og læringsarenaene
 • Videreutvikling av Veas uteområder
 • Innkjøpsansvar innenfor ansvarsområdet
 • Inngå i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra minimum fagskole innenfor de nevnte områder
 • Lang relevant praksis kan fravike overnevnte krav
 • Førerkort klasse T, B, BE
 • God IKT-kompetanse
 • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig

Stillingen kan også tillegges ansvar for å koordinere oppgaver/ressurser innenfor skolens tekniske driftsområde, samt noe veiledning og opplæring av elever og studenter.…

Vi har ledig 100% fast stilling som kokk fra 1.januar 2022

Arbeidsoppgaver

 • Grønn kantinedrift
 • Utvikle og produsere kantinemenyen
 • Foredling av råvarer for bruk i kantina gjennom hele året
 • Kurs- og møteservering

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som kokk
 • Relevant erfaring kan fravike krav til fagbrev
 • Gode IK-mat kunnskaper
 • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God IKT-kompetanse

Vi søker deg som:

 • Er genuint interessert i kokkefaget
 • Har god økonomiforståelse og innkjøpserfaring
 • Er serviceinnstilt, strukturert og fleksibel
 • Er god på planlegging og logistikk

Personlig egnethet vektlegges

Vea tilbyr:

 • En utfordrende og spennende stilling
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • En organisasjon med engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidsplass
 • Lønn etter utdanning og avtale
 • Gode pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb på Vea uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.…

Vea har ledig 100 % fast stilling som driftsansvarlig for snarlig tiltredelse

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av tekniske installasjoner og anlegg
 • Ansvar for bærekraftig eiendomsutvikling på Vea, i samarbeid med skoleledelsen
 • Jobbe for at Vea når mål innenfor miljø, energibruk og universell utforming
 • Utforme og innhente anbud
 • Planlegge og gjennomføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver i samsvar med internkontrollsystem samt følge opp myndighetskrav
 • Innkjøpsansvar innenfor ansvarsområdet
 • Etablering og ajourhold av vedlikeholdsavtaler
 • Inngå i vaktordning

Stillingen kan også tillegges ansvar for å koordinere oppgaver/ressurser innenfor uteproduksjon og veksthus

Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner

 • Relevant fagskole eller annen høyere utdanning
 • Lang relevant praksis kan fravike overnevnte krav
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT som arbeidsverktøy relatert til arbeidsområdet
 • Førerkort minimum klasse T, B og BE
 • Kjennskap til lov om offentlige anskaffelser
 • Kjennskap til miljøkrav og sertifiseringsordninger
 • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig

Vi søker deg som:

 • Har stor arbeidskapasitet både administrativt og praktisk
 • Jobber strukturert og har god gjennomføringsevne
 • Har god økonomiforståelse
 • Har erfaring fra drift av anlegg og byggautomasjon
 • Kan både samhandle og arbeide selvstendig
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Er endringsvillig og serviceinnstilt

Personlig egnethet vektlegges

Vea tilbyr:

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • En organisasjon med engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidsplass
 • Lønn etter utdanning og avtale
 • Gode pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb på Vea uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.…

Gratis Fagskolekurs innen fremmede arter og masseforflytting for anleggsbransjen

Vi har allerede gjennomført tre runder med deltagere på dette nettkurset, og siden etterspørselen har vært stor, har vi satt opp et nytt kurs som starter 3.desember 2021. Til å undervise i disse emnene har vi engasjerte forelesere som er blant landets fremste på disse temaene.

Hvem kan søke på dette tilbudet?

Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å delta på dette unike kurstilbudet. Kurset er spesialtilpasset ansatte i anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen.…

Vea har ledig inntil 100 % undervisningsstilling innen Interiør fra 1.august 2022

Med fagområdeakkreditering innen Grønne design- og miljøfag, er Vea en høyaktuell fagskole som samarbeider tett med relevante fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. Studieporteføljen har økt markant de siste årene i takt med fagmiljøenes kompetansebehov. Den består nå av 18 fagskolestudier, hvor to av de nyeste er interiørfaglige: Ett rendyrket interiørstudium og ett studium innen planteinstallasjoner i innerom. Vea er i stadig utvikling, med flere pågående utviklingsarbeider og internasjonale prosjekter.

I den forbindelse søker vi deg som vil undervise og ta ansvar for utdanningstilbudet.…

Vea har fokus på klima og miljø

Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen både lokalt, nasjonalt og globalt. Folkehelse, grønne rekreasjonsarealer i bysentra og tettbygde strøk samt overvannsproblematikk, nevnes ofte i forbindelse med bærekraftbegrepet og i de 17 bærekraftsmålene utarbeidet av FN.

Vea er en miljøsertifisert bedrift og gjennom dette bidrar vi til å nå FNs bærekraftsmål

For å bli miljøsertifisert må man bl.a. tilfredsstille følgende krav:

 • Skolen skal være godkjent iht. Forskrift om miljørettet helsevern.
 • Elever og studenter skal engasjeres og delta aktivt i planlegging og gjennomføring av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ved skolen
 • Skolen skal legge inn tema miljø i undervisning og i studieplaner
 • Førstehjelpskurs for de ansatte skal gjennomføres for å sikre at det til enhver tid er personell tilstede i virksomheten som har et oppdatert førstehjelpskurs
 • Minst 15 % av matserveringen skal være økologisk/Debio-godkjent
 • Skolen skal jobbe for at elever kommer seg mest mulig miljøvennlig til og fra skolen
 • Skolen skal legge til rette for sykkelparkering

Lokalt på Vea har vi satt oss noen mål og vi er stolte over å ha oppnådd følgende:

 • Vea har halvert papirforbruket fra 2017 – 2018.

Dette er Aina Østby, faglærer og kursholder på Vea.

Hun er utdannet blomsterdekoratør og yrkesfaglærer. Aina har 20 års erfaring med egen blomsterbutikk i tillegg til å være mangeårig medlem av prøvenemda. Dette er erfaringer som kommer alle våre elever til gode.

For å bli bedre kjent med Aina, ta en titt på videoen under.

Du kan også følge henne på Instagram hvor hun inspirerer og deler erfaringer: aina_florist

Sjekk Vea sin kurskalender Her kommer det stadig nye spennende kurs, både med Aina og andre dyktige kursholdere.

 …

Bli med gartneren og blomsterdekoratøren i hagen

Vi deler vår kompetanse innenfor tema som bl.a. hage, design og blomsterdekorering. Gartneren forteller deg hva som skjer i hagen til de ulike årstidene, når du skal så, hvordan du skal planlegge og vedlikeholde hagen. Blomsterdekoratøren viser deg verdien i alle hagens elementer og hva du kan bruke  f.eks. frø, kompost, jord, greiner osv. til, som blomsterdekoratør. Her blir det mange gode råd og spennende tips, følg med hver måned her og på Facebook.

Velkommen til et litt annerledes nett-kurs

 

Dette er Per Spangen, faglærer og kursholder på Vea.

I tillegg til å være faglærer har Per kortere kurs innen tidsaktuelle temaer for både profesjonelle og privatpersoner. Dette kan være skjøtsel av et grøntanlegg, beskjæring av busker og trær, anleggelse av kjøkkenhage osv.

Per er utdannet gartner og hagebrukskandidat fra NMBU. Han har en ettertraktet kompetanse og underviser også for andre fagskoler, kommuner og interesseorganisasjoner.

I tillegg deler han sin kunnskap på sin egen blogg:  Hagepatruljen 

For å bli bedre kjent med Per, ta en titt på videoen under.

 

Sjekk Vea sin kurskalender. …

Sentrale dokumenter

SENTRALE PLANDOKUMENTER FOR VEA:

Klikk på linkene under for å laste ned ønsket dokument.

LOVER, RETNINGSLINJER OG REGLEMENT FOR VEA:

I denne dokumentsamlingen finner du dokumenter som omhandler lover, retningslinjer og reglement for øvrig.

Klikk på linkene for å laste ned ønsket dokument:

Sentrale lover

Gjeldende retningslinjer for Vea

Reglement

Personvern

ÅRSRAPPORTER FOR VEA:

I denne dokumentsamlingen finner du virksomhetens årsrapporter og andre aktuelle dokumenter.…