Kartlegging av kompetansebehov innen naturrestaurering 

Som en del av det internasjonale prosjektet Team#Up, som Norges grønne fagskole – Vea er en del av, ønsker vi å kartlegge behovet for videreutdanning innen naturrestaurering.

Med denne undersøkelsen ønsker vi å få innsikt i:

  • Din interesse for videreutdanning innen naturrestaurering
  • Hvilke temaer du er mest interessert i
  • Hvilket format du foretrekker for videreutdanning
  • Om du ser et økende marked for naturrestaurering
  • Om du ser et behov for videreutdanning innen naturrestaurering i din bedrift
  • Hvilke elementer som er viktige for å sende ansatte til et kurs i naturrestaurering

Din deltagelse i undersøkelsen er anonym om du ønsker det og tar 2-5 minutter.

Ta undersøkelsen her: Spørreundersøkelse om utdanning innen naturrestaurering

Her kan du lese mer om Erasmus prosjektet Team#up

De norske partnerne i prosjektet er: NINA og Hæhre Entreprenør sammen med Norges grønne fagskole – Vea.

Tekst: Grethe Bøhn Busterud