Experimental expressions

Siv og Runi er klare for et nytt år med «Experimental expressions with plant materials» 

Vea tilbyr denne fagskoleutdanningen hvert andre år, og høsten 2022 starter vi med et nytt kull. Runi Kristoffersen og Siv Engen Heimdahl er de som underviser mest på denne samlingsbaserte utdanningen.

Hvem passer fagskoleutdanningen «Experimental exspressions with plant materials» for?

Alle som jobber med kunst, håndverk, eller utdanning innenfor de estetiske fag og ønsker til å eksperimentere med plantematerialer for å skape eller utvikle et eget uttrykk. Studiet passer for alle som ønsker å eksperimentere og lære teknikker til bruk av varierte plantematerialer i egen utøvelse. De som ønsker å tenke nytt og komme seg ut av boksen. Undervisningen er på engelsk, og det betyr at vi kan ta inn studenter med ulike nasjonaliteter. Tidligere har vi hatt studenter fra Sverige, Island, Estland, Finland, Italia, Polen og Ukraina i tillegg til norske.

Hvorfor bør de ta denne utdanningen?

Fordi det er selv-utviklende og fordi tida krever et tettere forhold til natur. Lærere innen design og håndverk kan ha stor nytte av studiet for å kunne bruke naturens materialer i sin skapende undervisning.

Hva lærer man?

Du lærer mye om plantematerialene, deres natur, hva de uttrykker og ikke minst hvordan de kan brukes rent teknisk og estetisk. Gjennom utprøving, testing og lek finner du nye metoder.Du lærer mange spennende teknikker, om konsepter innen kunst og design, hvordan du kan lage spennende utstillinger som kommuniserer, bruk av lys og virkemidler, hvordan du organiserer og leder kreative prosjekter og ikke minst lærer alle av hverandre. Klassen er Internasjonal og det å dele teknikker og metoder med hverandre har vist seg å være svært givende – at alle lærer av alle.

Hva kan man bruke denne kunnskapen til?

Bare fantasien setter grenser her! Studentene kan benytte dette i egen utøvelse, men bakgrunnen og målet til hver enkelt varierer. Noen starter egen virksomhet, noen bruker det i egen undervisning, noen deltar i nasjonale og internasjonale konkurranser, har events og utstillinger. Noen benytter også kompetansen som egenutvikling.

Dere er flere som underviser på studiet, hva er det du underviser i?

Runi Kristoffersen og Siv Engen Heimdahl deler fagene broderlig mellom seg. Runi har stort fokus på postmodernisme og samtidskunst og hennes hovedfokus er på utstillingsteknikk, kunstkonsepter, landart og eksperimentering med plantematerialene.

Mens Siv har mer fokus på kreativ utvikling, eksperimentering og teknikker med plantematerialer opp mot designkonsept og kunsthåndverk. Felles er begge lidenskapelig opptatt av kreativ bruk av kortreiste plantematerialer, håndverk, miljø og gjenbruk. Sammen utfyller vi hverandre på en god måte.

Hvilke andre faglærere underviser på studiet?

Liselott Lindfors underviser i det som omhandler kunnskap om selve plantematerialene, høsting, oppbevaring og så videre. Camilla Sagen underviser i prosjektorganisering.

Studiet er lagt opp med noen samlinger andre steder enn på Vea. Kan dere si noe om det?

Vi har to samlinger i andre land. En i Malmø/København og en i Italia.

Grunnen til dette er at Malmø og København er rik på alt som omhandler kunst, design og håndverk. Vi besøker gallerier og kunstmuseer. I tillegg har vi fokus på bruk av lys med profesjonelle lysdesignere. Visste du at Malmø er den eneste kommunen i verden med fast ansatt lysdesigner?? I tillegg er vi alltid på besøk hos Hotel Pro Forma, www.hotelproforma.dk ,ei utrolig spennende performance-teater-gruppe som ledes av Kirsten Delholm. Verdenskjent og veldig inspirerende.

Vi har også en tur til Italia, til Arma de Taggia for å teste ut ulike biotoper og de muligheter som finnes for å jobbe med land art der. Kontakten med Hanbury botanical garden www.giardinihanbury.com er veldig viktig. Her kan vi jobbe med alt som har falt på bakken  i denne fantastiske hagen. Ellers har vi også en jobbedag i olivenlunden og en på stranda.

De andre samlingene holdes på Vea og da kan studentene leie hybel og bo på skolen.

Er denne fagskoleutdanningen noe for deg?

Les om studietilbudet her: Experimental expressions with plant materials

Husk å søke innen kl.14.00, 20.april 2022! Du søker her: Samordna opptak

Engelskspråklige søkere skal søke her: Applicationform «Experimental expressions with plant materials»

 

Siv og Runi sammen med studenter fra fagskoleutdanningen Experimental expressions with plant materials (2018/2019)
Du må tørre å by på deg sjøl og gå ut av komfortsonen. Runi og Siv fra studiesamling i Italia.
Siv Engen Heimdahl er studiekoordinator og faglærer på utdanningen
Runi Kristoffersen er faglærer og underviser på fagskoleutdanningen

Kontakt oss

Experimental expressions
Experimental expressions

Experimental expressions with plant materials

Aktuelle dokumenter