Experimental expressions with plant materials 

The vocational college program Experimental expressions with plant materials is a higher practical, flexible and further education which focus on sustainability, use of plant materials and its technical possibilities.
The contents of the program give competence of using botanical materials in the three following directions: Free artistic work, Design or Craft, where the students may choose direction/-s through the course of the program.
Contents of the program: 
  • Craft experimentation and use of plant material in combination with other handicrafts
  • Idea- and concept development that includes project management in creative works, exhibition techniques, communication and dissemination

For more information about the studyprogram, see the studyplan for Experimental expressions with plant materials

Organization and work methods: The education is offered as a session-based study with 7 sessions with the duration of 5-6 days. Between the sessions input and tutoring are given by using the Internet and different digital tools. In this way, EX is a flexible education. You can find details about the gatherings here: Gatherings for EX 2020-2021

Place of study: Norges grønne fagskole – Vea, Turistveien 92, 2390 Moelv, Norway. Two of the sessions/gatherings are held outside Norway.

Practical information about Vea:

Kontakt oss

Experimental expressions with plant amterials
Experimental expressions with plant materials

Relevant links

Birgit Giskås tok i juni 2022 eksamen ved Norges grønne fagskole – Vea, på fagskolestudiet Eksperimentelle uttrykk med plantematerialer.
Studentene på fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials» gjennomfører en av samlingene i Italia. Faglærer Runi Kristoffersen tar oss med til Liguria i Italia.
Kunstfotograf Marit Silsand, ønsket å bruke mer tid på det taktile. Være i naturen, oppleve levende vekster, forme med hendene og ordentlig kjenne etter hvilke materialer naturen kan tilby. Ønsket ble oppfylt gjennom fagskoleutdanningen «Experimental expressions with plant materials», ved Norges grønne fagskole – Vea.
Marit Silsand, a student at Experimental expressions with plant materials, opened an exhibition in Tønsberg town in connection to the 1150 years jubilee of the city
Ingunn Johanne Hansens vevde bjørkeskulpturer var utstilt på Norsk skogmuseum på Elverum sommeren 2021.
Lino Petersson got an invitation from the commune of Malmø city to make sculptures of the rubbish that they took up from the channels.
Et tidligere årlig arrangement er på plass igjen etter noen års pause. I år var tema: Land-art under overskriften Biodiversitet.
The students at «Experimental expressions with plant materials» had a very interesting garthering at Vea in week 48
Don’t think for a second if you want to change your life, vision, creative ideas and make a total upgrade!
Nå driver hun «Kransen» og tilbyr botaniske arbeider, kurs og dekoreringsoppdrag med naturmaterialer.
Vea tilbyr denne fagskoleutdanningen hvert andre år, og høsten 2022 starter vi med et nytt kull. Runi Kristoffersen og Siv Engen Heimdahl er de som underviser mest på denne samlingsbaserte utdanningen.
«Det handler om å bruke naturen i skolen, ta i bruk det som er rundt oss, som er nært og gratis, som kan skape sterkere bånd til miljø og natur!»
Karianne Storvik var sulten på å utvikle seg videre etter å ha tatt fagbrev som blomsterdekoratør, og har tatt to fagskoleutdanninger ved Norges grønne fagskole – Vea.