Agnete Orderløkken

Agnete OrderløkkenSeniorkonsulent

Avdelinger:   Administrasjon og service

Arbeidsområde:

Studieadministrasjon, og opptak

Norges grønne fagskole – Vea

Avdeling for fagskoleutdanning