Agnete Orderløkken

Agnete OrderløkkenFagskolesekretær

Avdelinger:   Administrasjon og service

Arbeidsområde:

Studieadministrasjon
  • Master i rådgivningsvitenskap, NTNU
  • Bachelor i sykepleie