BBilde av Mona Barthel Sveen

Mona Barthel SveenFaglærer, Fagtekniker Park- og hagedrift/Gartner

Avdelinger:   Avdeling for høyere yrkesfaglig utdanning

Arbeidsområde:

Faglig ansvarlig for fagskoleutdanningen Hageplanlegging, undervisning

Undervisningsområde:

Hageplanlegging på Fagskolen og plantebruk på gartnerutdanningen

Dette engasjerer meg:

Jeg er opptatt av å utdanne kunnskapsrike og faglig dyktige hageplanleggere som kan jobbe med design og prosjektering av funksjonelle og vakre hager og uterom; i det offentlige-, private næringsliv eller i egen bedrift. Ønsker også å øke forståelsen for at anleggsgartner- og hageplanleggingsfagene er to ulike fagområder som utfyller hverandre og begge fagene er nødvendige for å skape estetiske og velfungerende hagerom, utearealer og grønne miljøer.

Utdanning:

  • Park- og hagedrift, Norges grønne fagskole – Vea
  • Gartner, Norges grønne fagskole – Vea
  • Bygnings- og branningeniør fra Gjøvik Ingeniørhøyskole

Norges grønne fagskole – Vea

Mann med skjegg, caps og sort t-skjorte ute på Norges grønne fagskole - Vea
Avdeling for kurs, marked og utvikling
Eksternt innleid kompetanse