Elever og studenter som er informasjonsøkende og viser stå-på vilje og motivasjon for blomster og kreative prosesser. Opptatt av at digitalteknologi og blomsterdekoratør-faget kobles sammen som estetiske og salgsfremmende virkemidler.