Tor HauklienAnleggsgartner

Avdelinger:   Administrasjon og service

Arbeidsområde:

Operativt ansvar for park og uteanlegg på Vea

Norges grønne fagskole – Vea

Avdeling for fagskoleutdanning