Håkon Aulie Nettum

Håkon Aulie NettumIKT - koordinator

Avdelinger:   Administrasjon og service

Arbeidsområde:

Pedagogisk bruk av IKT og delansvar for IKT-infrastruktur

Dette engasjerer meg:

Jeg er opptatt av at IKT-løsninger ivaretar de faktiske behovene i virksomheten. Bruk og bruker i sentrum!

Utdanning:

  • Profesjonsstudiet Kateket
  • Historie

Norges grønne fagskole – Vea

Mann med skjegg, caps og sort t-skjorte ute på Norges grønne fagskole - Vea
Avdeling for kurs, marked og utvikling
Eksternt innleid kompetanse