Jeg er opptatt av at IKT-løsninger ivaretar de faktiske behovene i virksomheten. Bruk og bruker i sentrum!