Jeg er opptatt av Bærekraftig utvikling i alle deler av vårt samfunn og av å lære andre om dette. Jeg engasjerer meg også i kunst og kultur, og friluftsliv med familien og våre hunder.