Ingeborg Sørheim

Ingeborg Sørheim Lektor/Kunsthistoriker

Avdelinger:   Avdeling for høyere yrkesfaglig utdanning

Arbeidsområde:

Undervisning. Er fagansvarlig for fagskoleutdanningen Historiske gartnerfag.

Undervisningsområde:

Kunsthistorie og kulturforståelse.

Dette engasjerer meg:

Brenner for kulturminnevern generelt, bygningsvern og bevaring av historiske hager spesielt.

Utdanning:

  • Kunsthistoriker fra UiO
  • Etterutdanning i ”Bevaring av historiske hager” fra UMB.
  • Fagskolepedagogikk

Norges grønne fagskole – Vea

Relaterte studietilbud

No data was found
Avdeling for høyere yrkesfaglig utdanning