Ingeborg Sørheim

Ingeborg Sørheim Lektor/Kunsthistoriker

Avdelinger:   Avdeling for fagskoleutdanning

Arbeidsområde:

Undervisning. Er fagansvarlig for fagskoleutdanningene Gartner med antikvarisk kompetanse, Historiske grøntanlegg og Antikvarisk drift og skjøtsel.

Undervisningsområde:

Kunsthistorie og kulturforståelse.

Dette engasjerer meg:

Brenner for kulturminnevern generelt, bygningsvern og bevaring av historiske hager spesielt.

Utdanning:

  • Kunsthistoriker fra UiO
  • Etterutdanning i ”Bevaring av historiske hager” fra UMB.
  • Fagskolepedagogikk