Bilde av Liselott Maria Lindfors

Liselott Maria LindforsAdjunkt/Landskapsingeniør/Gartner

Avdelinger:   Avdeling for høyere yrkesfaglig utdanning

Arbeidsområde:

Undervisning. Er faglig ansvarlig for fagskoleutdanningene Grønn helse og Grøntanleggsforvaltning.

Undervisningsområde:

Underviser i gartnerfag, plantekjennskap, vegetasjonsbruk og grøntanleggsforvaltning.

Dette engasjerer meg:

Det grønnes betydning for vår helse og velbefinnende. Vil gjerne se at våre uteområder fortsetter å lokke og engasjere brukere i alle aldre. Har et lite spesialinteresse for trær men ser kanskje samspillet mellom lignoser, stauder og sommerblomster og de rom og opplevelser vi kan skape med hjelp av dem som det mest interessante. Har et ønske om å få se enda flere fungerende – og varierte – grønne miljøer både i det private og det offentlige rommet

Utdanning:

  • Landskapsingeniør fra Sveriges lantbruksuniversitet
  • Gartner spesialpedagog med høyskolepedagogik fra Sverige.

Norges grønne fagskole – Vea

Avdeling for høyere yrkesfaglig utdanning