Det grønnes betydning for vår helse og velbefinnende. Vil gjerne se at våre uteområder fortsetter å lokke og engasjere brukere i alle aldre. Har et lite spesialinteresse for trær men ser kanskje samspillet mellom lignoser, stauder og sommerblomster og de rom og opplevelser vi kan skape med hjelp av dem som det mest interessante. Har et ønske om å få se enda flere fungerende – og varierte – grønne miljøer både i det private og det offentlige rommet