Per Spangen

Per SpangenLektor/Hagebrukskandidat

Avdelinger:   Avdeling for kurs og utleie

Arbeidsområde:

Undervisning og fagansvarlig for gartnerutdanningen

Undervisningsområde:

Biologiske fag. Alle gartnerrelaterte grønne fagområder

Dette engasjerer meg:

Utvikle flere gode fagskoletilbud på Vea. Skape gode kurstilbud for bransjene tilknyttet Vea. Sette Vea på Norgeskartet.

Utdanning: