Endringsarbeid/utviklingsarbeid. Et positivt arbeidsmiljø der alle jobber sammen for måloppnåelse! Er ellers interessert i idrett og friluftsliv.